Ni Hnuhnûnga Thil Thlengte

311/338

Eng vângin nge khawvêl lo la awm tûr chu kan ngaihtuah ang?

Isua chuan vânram awm dân chu kan hmuh theih tûrin a rawn chhawp hnai a, kan ngaihtuahna atanga chatuan kan dah bo daih lohna tûrin kan mithmuhah a ropuina chu a lantîr thin bawk a ni. - ST April 4, 1895. HTT 186.5

Chutianga chatuan thilte kan hmuh phâka a awm chuan kan ngaihtuahnate chu Pathianin a chên chilh thei dâwn a. Chu chu hmêlma lo kal tûr laka kan phâw a ni nghâl ang. Chakna leh rinna min pe ang a, hlauhna ata kan thlarau a châwi kâng bawk ang. Vânram boruak chu kan hîp ang a, khawvêl boruak bawlhhlawh tak hi chu kan hîp tawh dâwn lo va ni. . . . HTT 186.6

Isua chu vânram thilte thatna leh mâwina lantîr tûrin a lo kal a, vânram nawmnate chu kan ngaihtuahnaah a lo tlângnêl a, kan hriat rengna pindan pawh vân lam thilte leh chatuan daih hmangaihnain a luah khat dâwn bawk a ni. . . . HTT 186.7

Zirtîrtu Ropui chuan mihringte hnênah khawvêl lo la awm tûr hlimthla chu a hmuhtîr a. A chhûnga thil awm mi hîp tak takte chu an hriatthiam phâk tâwk tê-in a chhawp chhuahsak thîn. . . . An rilru chu khawvêl lo la awm tûr leh a nawmzia tûr lama an dah theih a nih chuan, he khawvêla an awm chhûnga an rilru tihrehawmtute hi chu engmah tham a nih lohzia an hria ang a, vânram thilte chuan an thinlung leh thlarau mai bâkah, an taksa pum puiin a hîp dâwn a ni. - OHC 285, 285 (1890). HTT 186.8