Ni Hnuhnûnga Thil Thlengte

309/338

Mi thianghlimte chu lallukhumte leh tingtangte pêk an ni

Vântirhkoh tam takte’n vân khawpui atanga ropuina lallukhum, mi thianghlimte ta tûr an rawn keng thla lai chu ka hmu a - lukhum tinah chuan a neitu tûr hming a chuang vek bawk. Isua chuan lallukhum khumtu tûr hmingte chu a han lam ang a, chu veleh vântirhkohte chuan an khum tûr ber zêl chu an la chhuak ang a, tichuan hmangaihnaa khat Isua chuan mi thianghlimte lu chungah chuan a kut dinglamin a lo dah zêl dâwn a ni. - EW 288 (1958). HTT 184.4

Dârthlalang tuifinriat chungah chuan mi 144,000-te chu awmze fel tak neiin an ding tlar a. An zînga thenkhat chuan lallukhum êng tha tak an khum bîk a, thenkhat dang chuan êng tha vak lo an khum ve thung a. Lallukhum thenkhatah chuan arsi tam tak a chuang a, chutih laiin thenkhatah chuan tlêm tê chauh a chûng thung. Mahse an vaiin an lullukhawm dâwn theuhah an lâwm êm êm vek a ni. - EW 16, 17 (1851). HTT 184.5

Nunna lallukhum chu keimahni thil tih ang theuh zêlin a êng viau emaw, êng vak lo emaw a ni dâwn a, arsi chuang zât pawh a tamin a tam lo bawk ang. - 6BC 1105 (1895). HTT 184.6

Vânrama kal chhandamte zîngah chuan an lallukhuma arsi pakhat mah chuang ve lo tu mah an awm lo vang. Vânrama i luh hunah chuan, ropuina tual zâwlah chuan nangmah avânga lo lût ve tu tute emaw i hmu dâwn a ni. - ST June 6, 1892. HTT 184.7

Mi thianghlimte chu Pathian khawpuia an luh hmâ-in Chhandamtu chuan an lu chungah hnehna chhinchiahna a dahsak theuh dâwn a, lal khua leh tui an ni tih lantîrtu a pe vek bawk ang. Lallukhum êng tak tak khumte chu an Lal bul vêlah chuan an rawn ding ang a. ... A hnehtu apiangte lu chungah chuan Isua’n a kut dinglamin ropuina lallukhum a khumîir dâwn a ni. An kutah chuan hnehna tûmkau leh rangkachak tingtang êng tak a dah vek bawk ang a. Tichuan, zai hruaitu vântirhkohte’n an rawn hrilh veleh, kut tinrêng mai chuan thiam êm êmin an tingtang ken theuh chu an perh ang a, rimâwi nalh tak, thlûk mâwi êm êm bawk si chu an rawn pho chhuak dâwn a ni. . . . Tlânsate hmâah chuan khawpui thianghlim chu a awm a, a lunghlu kawngkhârte chu Isua’n a han hawng a, thutak vawng tlat thîntu hnamte chu an lût nguah nguah a. - GC 645, 646 (1911). HTT 185.1