Ni Hnuhnûnga Thil Thlengte

277/338

Buaina hun râpthlâk tak chu khawngaihna kawng khâr a nih hunah a intan ang

Krista’n mihringte tâna sawipuina hna a thawh zawh hunah buaina hun chu a intan dâwn a. Chutih hunah chuan mi tinte chungthu chu rel fel vek a ni tawh ang a, sual tlanna thisen pawh a chhuak tawh hek lo vang. Pathian hmâa mihringte sawipuitu nihna dinhmun a kalsan hunah chuan thu khûn tak mai, “Mi fel lo chu tihfel lohvin awm reng rawh se; mi bawlhhlawh chu tihbawlhhlawhin awm reng rawh se. Mi fel chu tihfelin awm reng rawh se; mi thianghlim chu tihhlianghlimin awm reng rawh se” [Thup. 22:11] tih chu puan a ni ang a. Tichuan, Pathian Thlarau pawh lei atang hian hnuh kîr a ni tawh bawk ang. - PP 201 (1890). HTT 165.1