Ni Hnuhnûnga Thil Thlengte

23/338

Pathian chuan khawvêl kal dân hi a ngaihven reng

Tualthattu hmasa ber nunna a zuah hmang khân Pathian chuan lei leh vân pum pui hmâah indona ropuia an thu inchuh ber chu eng nge nî tih a pholang a. ... A thiltum chu helna hmeh mih ni ringawt lovin, lei leh vân pum pui hmâa helna nihphung dik tak pholan a ni. . . . Khawvêl danga chêng mi thianghlim tak takte chuan he leia thil thlengte hi hmuhnawm ti tak takin an lo thlîr reng thîn a ni. . . . HTT 14.2

Pathian chuan lei leh vâna awm zawng zawngte khawngaihna leh remtihpuina chu a rawn keng a, chutih lai chuan a ruahmanna ropui tak pawh chuan a famkimna vâwrtâwp lam chu pên khat tê tê-in a lo hnaih chho ve hret hret zêl bawk a ni. - PP 78, 79 (1890). HTT 14.3

Mihringte chhandamna atâna Krista thihna khân mihringte tân vân pawh leh theihna kawng a sial a ni mai lo va, Pathian leh a Fapa te’n Setana helna an tukzal hi an thiamawm hle a ni tih lei leh vân pum pui hmâah a târlang bawk a ni. - PP 68, 69 (1890). HTT 14.4

Sual leh tha kâra indona tâwp dâwn hnaiha thil thlengte hi lei leh vân pum pui hian hmuhnawm ti êm êm an lo thlîr reng a ni. - PK 148 (c. 1914). HTT 14.5

Kan khawvêl te tak tê hi lei leh vân pum pui tân zirlaibu ropui tak a ni. - DA 19 (1898). 5 HTT 14.6