Kaya Kudi Yesu

1/14

Kuya Kudi Yesu

MEYI A KUMPALA

Tshiena bualu tshia mukanda eu tshidi dilondangana dijima dia malu. Ke anu batangile kudi Yesu, udi ne bukole bua kuandamuna ku majinga a mutshima, kudibo ne bua kuya kudi aba bonso badi bakeba “Njila wa ditalala” anyi? Mulunda wa bantu badi nealombole tshidia ku tshidia, mu njila wa bulelela, eu udi ne nzala ne nyota ya buakane, udi umuteka mu masanka adi alu ku didifila dijima ku mudimu wende. KKY iii.1

Bantu ba bungi badi batatshishibue nebasangane mu mabeji aa kukoleshibua ne ditekemena kabidi nebatungunuke mu muoyo wa ha buloba bikale ne didifila dikole hamue ne disanka kadiyi ne ndekelu. KKY iii.2

Yokobo, hakanyemaye muan'abo wakalala butuku mu mpata, muteke dibue bu musamu ku mutu wende. Munkatshi mua tulu tuende, wakamona mu tshilota tshibandilu tshile ne lusongo luatshi luakadi lutue mu diulu, wakakolesha muoyo, muitabije ne buobumue buakadi buhehele hankatshi ha buloba ne muaba wa basangale. Tshikenakumona etshi tshiule tente ne milayi tshimueneka kabidi kudi aba bonso badi ne nzala ya kumanya disua dia Nzambi! KKY iii.3

Mukanda eu udi mukudimunyibue mu miakulu ya bungi. Tudi tujinga ne, Difunda dihia-dihia edi dikuba bimpe, ditungunuje mudimu wa disanka wa yakadianjila diambedi. KKY iii.4

Kakuena dinanga didi ditambe edi,
dia muntu udi ufuila balunda bandi.
Yone 15:13.