Membina Pola Makan Dan Diet

21/60

Bab XIII—Menu Makanan pada Masa Kanak-kanak

Nasihat Berdasarkan Petunjuk Ilahi

339. Pertanyaan bapa dan ibu seharusnya begini: “Apakah yang harus kami lakukan bagi anak yang akan dilahirkan bagi kami?” Kami telah memaparkan kepada para pembaca apa yang dikatakan Allah tentang kewajiban seorang ibu sebelum memberikan kelahiran kepada anak-anaknya. Tetapi ini belumlah cukup. Malaikat Gabriel diutus dari istana surga untuk memberikan petunjuk bagaimana memelihara anak setelan dilahirkan agar orang tua memahami tugasnya sepenuhnya. MMD 217.1

Menjelang kedatangan Kristus yang pertama, Malaikat Gabriel datang kepada Zakharia dengan satu pekabaran yang sama yang pernah diberikan kepada Manoah. Imam tua itu mendapat kabar bahwa istrinya akan melahirkan seorang anak laki- laki, namanya pun ditentukan, yaitu Yohanes. Malaikat itu berkata: “Eng-kau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita akan kelahirannya itu. Sebab ia akan menjadi besar di ha-dapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya.” Anak perjanjian ini akan dibesarkan dengan kebiasaan pertarakan ketat. Satu pekerjaan pembaruan yang penting dipercayakan padanya, yaitu merintis jalan bagi Kristus. MMD 217.2

Ketidakbertarakan dalam pelbagai bentuk terdapat pada bangsa itu. Pemanjaan diri dengan anggur dan makanan mewah menurunkan kekuatan fisik, dan merendahkan derajat moral begitu rupa sehingga pemberontakan pun tidak lagi dianggap jahat. Suara Yohanes berkumandang di padang belantara sebagai tempelakan kepada bangsa yang memanjakan kejahatan. Kebiasaan hidupnya yang sederhana itu merupakan satu tempelakan bagi perbuatan keterlaluan pada zamannya. MMD 218.1