Povijest Otkupljenja

81/232

22 - Mojsijeva smrt

Ovo poglavlje temelji se na Ponovljenom zakonu 31—34 PO 125.1

Mojsije je uskoro trebao umrijeti. Naređeno mu je da prije svoje smrti okupi Izraelce i ispriča im sva njihova putovanja počevši od izlaska iz Egipta, zatim sve prijestupe njihovih očeva koji su bili uzrok kazni koje su podnijeli i zbog kojih je Bog bio prisiljen reći da neće ući u Obećanu zemlju. Njihovi su očevi pomrli u pustinji prema riječi Gospodnjoj. Njihova su djeca trebala odrasti te se na njima trebalo ispuniti obećanje da će zaposjesti kanaansku zemlju. Mnogi od njih su bili mala djeca kad je dan Božji zakon i nemaju nikakvih sjećanja o veličanstvenosti toga događaja. Drugi su rođeni u pustinji i da ne bi mislili da nije obvezno slušati Deset zapovijedi i druge zakone i propise koje je Mojsije dobio, Bog ga je poučio da ih sve ponovi, kao i sve okolnosti vezane uz davanje zakona. PO 125.2

Mojsije je zapisao u knjigu sve zakone i propise koje je dobio od Boga, kao i sve upute koje mu je vremenom dao, sva čuda koja je pred njima učinio i sva mrmljanja Izraelaca. Mojsije je isto tako zapisao kako je zbog njihovog mrmljanja i sam pao. PO 125.3