Povijest Otkupljenja

38/232

Jakovljeve godine u progonstvu

Rebeka se gorko pokajala zbog pogrešnog savjeta koji je dala Jakovu jer je to dovelo do njihovog trajnog odvajanja. Da bi spasio svoj život, bio je primoran pobjeći od Ezavova gnjeva i majka ga više nikad nije vidjela. Nakon što je blagoslovio Jakova, Izak je živio još dosta godina i bio je uvjeren, gledajući život Ezava i Jakova, da je blagoslov s pravom pripao Jakovu. PO 63.3

Jakov nije bio sretan u svojim bračnim odnosima, iako su njegove žene bile sestre. Sklopio je ugovor s Labanom o braku s njegovom kćeri Rahelom koju je volio. Nakon što je sedam godina odslužio za nju, Laban ga je prevario i dao mu Leu. Kada je Jakov shvatio da je prevaren i da je Lea sudjelovala u toj prijevari, nije ju mogao zavoljeti. Laban je, želeći da ne ostane bez Jakovljeve vjerne službe još nekoliko godina, prevario Jakova dajući mu Leu umjesto Rahele. Jakov je ukorio Labana zbog poigravanja s njegovim osjećajima. No Laban je zamolio Jakova da ne otpusti Leu jer bi se to smatralo velikom sramotom ne samo prema njoj nego i prema cijeloj obitelji. Jakov se našao u najtežim okolnostima i odlučio je zadržati Leu, a i oženiti njezinu sestru. Zato je Leu volio mnogo manje nego Rahelu. PO 63.4

U svom poslovanju s Jakovom Laban je bio sebičan. Koristeći se vjernim Jakovljevim naporima, mislio je samo na svoj probitak. Jakov bi odavno napustio lukavog Labana da se nije bojao susreta s Ezavom. Čuo je prigovaranja Labanovih sinova koji su govorili: “‘Sve dobro našega oca uze Jakov; i od onoga što bi moralo pripasti našem ocu namaknuo je sve ono bogatstvo.’ A opazi Jakov i na Labanovu licu da se on ne drži prema njemu kao prije.” (Postanak 31,1.2) PO 64.1

Jakov se uznemirio. Nije znao kamo da se okrene. Iznio je svoju nevolju Bogu i zatražio da ga On uputi, i Gospodin mu je milostivo odgovorio na molitvu. “Tada Jahve reče Jakovu: ‘Vrati se u zemlju svojih otaca, u svoj zavičaj, i ja ću biti s tobom!’ PO 64.2

Jakov onda pozove Rahelu i Leu u polje, k svome stadu, pa im reče: ‘Ja vidim na licu vašega oca da se on ne drži prema meni kao prije; ali Bog oca moga sa mnom je bio. I same znate da sam vašega oca služio koliko sam god mogao; pa ipak je vaš otac mene varao, deset mi je puta plaću mijenjao. Ali Bog nije dopuštao da mi nanese štetu.’” (Postanak 31,3-7) Tada im je iznio san koji mu je Bog dao, da napusti Labana i ode k svojima. Rahela i Lea također su izrazile svoje nezadovoljstvo očevim postupcima. Kako im je Jakov iznosio njegove nepravde koje im je počinio i predložio da napuste Labana, Rahela i Lea su rekle Jakovu: “Zar još imamo baštinskog dijela u svome očinskom domu? Zar nas otac nije smatrao tuđinkama? Ta on je nas prodao, a onda je pojeo novac što ga je za nas dobio! Sve bogatstvo što je Bog oduzeo našem ocu zbilja je naše i djece naše. Zato izvrši sve što ti je Bog rekao!” (Postanak 31,14-16) PO 64.3