Put Kristu

2/26

UZ MENE, BOŽE, STOJ

Uz mene, Božc, stoj
i milost svoju daj,
da gledam Tebe ja
i slave Tvoje sjaj!
PK 9.1

*

Ja Tebe samo tražim,
samo Tebi težim!
Moj Spasitelju divni,
uz mene Ti stoj!

Uz mene, Bože, stoj
i daruj pravi mir —
u svetom društvu Tvom,
da imam sreće vir!

Uz mene, Bože, stoj
kad đavo kusa me,
da silom Duha Tvog
pobijedim grijehe sve!

Uz mene, Bože, stoj
i uči putu svom;
po obećanju Tvom,
u vječni vodi dom!

Annie S. Hawks
PK 9.2