Poruka Mladim Kršćanima

1/170

PORUKA MLADIM KRŠĆANIMA

PREDGOVOR

Ova knjiga je zbirka izvoda iz mnogobrojnih spisa i članaka E. G. White (1827—1915), istaknutog adventističkog pisca i govornika. Izbor je izvršila Generalna konferencija adventističke crkve u suradnji sa Odborom za čuvanje i objavljivanje spisa E. G. White. Ova se knjiga prvi put pojavila na engleskom jeziku 1930. godine. Otada je prevedena na mnoge jezike. PMK iii.1

Ovu knjigu mogli bismo nazvati priručnikom kršćanskog življenja. Ona sadrži nadahnute savjete, veoma potrebne mladim vjernicima naše crkve, koje Bog želi pripremiti za korisnu službu u ovom životu i za još uzvišeniju i radosniju u nebeskom carstvu. PMK iii.2

Naša je iskrena želja i molitva da ovi nadahnuti savjeti pomognu našoj braći i sestrama u izgradnji pravog kršćanskog karaktera i da ih osposobe za plodan život službe Bogu i bližnjima. PMK iii.3

Glavni odbor Kršćanske adventističke crkve PMK iii.4