Kristoni Toe Agannanirang

1/67

Kristoni Toe Agannanirang

Ia Ki•tapni Gimin U•iatani

Nigopatani

Ia Ki•tapko Ellen G. White Estate tarie donaha. Iako Ellen G White Estate Web siteni Free Online o bang•bate chimonggipa ki•taprang baksa dondimataha. KTA 3.1