Suuri Taistelu

1/254

Suuri Taistelu

Miksi sinun tulisi lukea tämä kirja?

Miljoonista ihmisistä elämä tuntuu tarkoituksettomalta ja järjettömältä. Tiede, teknologia, vieläpä filosofia ja teologiakin ovat kuvanneet ihmisen sattuman tuotteeksi. Ihmisten on kuitenkin vaikea hyväksyä tarkoituksetonta olemassaoloa. Väkivalta, kapinointi, huumekokeilut - usein nämä ovat ihmisen sisäisen tyhjyyden ja ahdistuksen synnyttämiä verhottuja avun-huutoja. Orpolapsen tavoin hän huutaa yksinäisyyden ja epätoivon keskeltä: “Kuka minä olen? Missä ovat vanhempani? Miksi he hylkäsivät minut? Miten voin löytää heidät?” ST 7.1

Monet etsivät vastauksia tieteestä, suuntaavat val-tavat radioteleskoopit ottamaan vastaan tähtien sy-dänääniä aivan kuin kysyisivät: Onko siellä ketään, joka tuntee minut? Kuka välittää minusta? Mutta tieteellä ei ole vastauksia. Tiede on kehitetty esittämään kysymyksiä: Mikä on atomin rakenne? Miten se halkaistaan? Miten aivomme toimivat? Mikä on maail-mankaikkeuden rakenne? ST 7.2

Tiede ei pysty kertomaan, miksi atomi on olemassa, miksi ihminen on olemassa, miksi maailmankaikkeus on olemassa. Se ei myöskään pysty vastaamaan sellaisiin kysymyksiin kuin: ST 7.3

Jos maailmankaikkeus on oikeudenmukainen ja elämällä on tarkoitus, miksi viattomat kärsivät? ST 7.4

Onko kuolemanjälkeistä elämää? Säilyykö ihmisen persoonallisuus? ST 7.5

Ovatko nykyajan kristilliset kirkot Jumalan asialla? Mikä on totuus? ST 7.6

Mikä on maailman tulevaisuus? Tukahtuuko elämä hitaasti ilmakehän saasteisiin vai tuhoutuuko se ydinsodan punahehkuisessa helvetissä? Vai onnistuvatko ihmiset - jotka historiansa aikana eivät ole koskaan pystyneet hillitsemään pohjimmaista itsekkyyttään - äkkiä lopettamaan pahuuden, köyhyyden ja vieläpä kuoleman? ST 7.7

Tämä kirja antaa vastaukset, ja ne ovat rohkaisevia. Elämällä on tarkoitus! Me emme ole maailmankaik-keudessa yksin. Joku välittää meistä! Joku, joka on läheisessä yhteydessä ihmiskunnan historiaan, joku, joka itse on tullut ihmiseksi, jotta me voisimme lähestyä häntä ja hän meitä; joku, jonka vahva käsivarsi on suojannut planeettaamme ja joka palauttaa sen päälle rauhan - jo pian. ST 8.1

Kauan sitten eräs kosminen olento päätti ottaa maailmamme hallintaansa ja mitätöidä suunnitelman, jonka Jumala oli laatinut maanpäällisen perheensä onneksi. Värikkäällä kielellä tämän kirjan tekijä vetää sivuun salaperäisyyden verhon ja paljastaa pelottomasti tämän voimakkaan mutta näkymättömän olennon pyrkimykset maailmamme alistamiseksi. Salajuoneen on pakanallisten hallitsijoiden lisäksi osallistunut uskonnollisia yhteisöjä. ST 8.2

Kirjoittaja Ellen G. White (1827-1915) käsittelee kysymyksiä, jotka hänen eläessään olivat kaukana tulevaisuudessa. Hänen vuosisatamme alussa viimeis-telty tekstinsä, johon tämä lyhennetty laitos perustuu, on hätkähdyttävän suorasukaista. Monet tässä kirjassa esitetyt tulevaisuuden kuvat näyttivät silloin epätodennäköisiltä. Nyt ne hämmästyttävät meitä ajanmukaisuudellaan. Taistelun ydinkysymykset ovat niin tärkeitä ja panokset niin korkeita, että jonkun oli varoitettava ja valaistava ihmisiä. ST 8.3

Yksikään lukija ei laske tätä kirjaa käsistään pohti-matta, johtiko jokin muu kuin pelkkä sattuma hänet sen pariin. ST 8.4

Julkaisija