Hengellisiä Kokemuksia

1/78

Hengellisiä Kokemuksia

Alkulause

alkuperäiseen englanninkieliseen painokseen.

Tämä kokoelma Ellen G. White’n hengellisiä kokemuksia on toimitettu kahdesta pienemmästä teoksesta, nimittäin teoksesta »Kokemuksia ja näkyjä», joka ensiksi julkaistiin v. 1851, sekä teoksesta »Hengelliset lahjat», joka julkaistiin v. 1858. HK 3.1

Nämä pienet painokset myytiin loppuun muutamien vuosien kuluessa, mutta koska useita aiheita oli käsitelty täydellisemmin myöhemmissä teoksissa, ei näitä varhaisempia kirjoituksia julkaistu uudelleen ennenkuin vasta v. 1882. Molemmat kirjat yhdistettiin silloin yhdeksi nidokseksi. HK 3.2

Suosio, minkä tämä pieni teos on saanut osakseen, sekä yli kymmenentuhannen kappaleen menekki on saattanut kustantajat toimittamaan uuden painoksen. HK 3.3

Ensimmäiseen painokseen »Kokemuksia ja näkyjä» on lisätty kaksi hyvin mielenkiintoista unta, jotka mainittiin, mutta joita ei kerrottu alkuperäisessä teoksessa. Samaten on lisätty alareunamuistutuksia aikamäärien ja selityksien vuoksi. HK 3.4

Mitään muita muutoksia alkuperäisen teoksen suhteen ei ole tehty, paitsi milloin uutta sanaa on tilapäisesti käytetty tahi milloin lausetta on muutettu ajatuksen parempaa ilmaisumuotoa silmällä pitäen. Alkuperäisen ajatuksen tai merkityksen suhteen ei ole tehty pienintäkään muutosta. Sanamuutoksia on tekijä itse valvonut, ja hän on ne täydellisesti hyväksynyt. HK 3.5

Kirjassa »Hengelliset lahjat» kerrotaan lyhyesti, mutta vilkkaasti suuresta taistelusta Kristuksen ja saatanan välillä, seurataan taistelua, minkä aiheutti kapina taivaassa, kuvataan ihmisen kiusausta ja lankeemusta, pelastussuunnitelman asetusta, Kristuksen elämää ja kuolemaa, seurakunnan myöhempiä kokemuksia ja senjälkeen Kristuksen valtakunnan perustamista. HK 4.1

Tässä kirjassa käsiteltyjen mielenkiintoisten kysymysten lavea katsantokanta synnyttää monissa lukijoissa halun päästä tunkeutumaan enemmän yksityiskohtiin. Tämä käy heille mahdolliseksi lukemalla kirjoittajan myöhempiä teoksia, kuten »Patriarkat ja profeetat» eli »Taistelu hyvän ja pahan välillä entisajan pyhien miesten elämänvaiheissa esitettynä», »Aikakausien toivo» (Desire of Ages), missä kuvataan Herramme elämää sekä »Suuri taistelu Kristuksen ja saatanan välillä kristillisellä aikakaudella». HK 4.2

KUSTANTAJAT.