Turvassa kriisin keskellä

134/339

Sunnuntailain ajajat eivät tiedä mitä tekevät

Sunnuntailiike etenee nyt pimeässä. Sen johtajat salaavat asian ytimen, ja monet mukana olijat eivät näe, minne virta vie. - He toimivat sokeuden vallassa. He eivät näe, että jos protestanttinen hallitus uhraa periaatteet jotka ovat tehneet heistä vapaan, itsenäisen kansakunnan, ja tuo perus tuslakiin periaatteita, jotka levittävät paavillista valhetta ja petosta, hei dät syöstään pimeän keskiajan kauhuihin. - RH Extra, 11.12.1888. TKK 86.4

Myös sunnuntailakia ajavassa liikkeessä on monia, jotka ovat sokeita toiminnan seurauksille. He eivät näe iskevänsä uskonnonvapauden yti- meen. On paljon niitä, jotka eivät ymmärrä Raamatun totuutta sapatista ja sitä väärää perustusta, jolla sunnuntai-instituutio lepää. - - TKK 86.5

Ne, jotka yrittävät muuttaa perustuslain ja säätää sunnuntainviettoon pakottavan lain, eivät ymmärrä, mitä siitä seuraa. Kriisi on aivan edessämme. - 5T 711, 753 (1889). TKK 87.1