Turvassa kriisin keskellä

1/339

Turvassa kriisin keskellä

Lukijalle

Seitsemännen päivän adventistit uskovat, että Jumala on kutsunut heidät kertomaan hyvää sanomaa Kristuksen toisesta tulemisesta hämmentyneelle ja kuolevalle maailmalle. Ellen White kirjoitti: “Meidän on nähtävä paljon vaivaa tämän asian pitämiseksi esillä” (FE 336). Kirjassaan Suuri taistelu valon ja pimeyden välillä hän hahmotteli tulevaisuuden suuret ja pelottavat tapahtumat. Tuo kirja on ainutlaatuinen. Vuonna 1976 julkaistu kokoomateos Maranatha käsittelee myös Raamatun lopun ajan profetioiden toteutumista. TKK 7.1

“Asian pitämiseksi esillä” olemme nyt koonneet uuden teoksen, Turvassa kriisin keskellä. Monet tämän kirjan lainauksista on poimittu aikaisemmin ilmestyneistä Ellen Whiten julkaisuista, mutta kohtuullisen suuri osa on aikaisemmin julkaisematonta aineistoa. Emme ole ottaneet mukaan kaikkia Ellen Whiten lausuntoja maailman viimeisistä tapahtumista, mutta olemme yrittäneet valita kaikkein tärkeimmät. TKK 7.2

Jokaisen lainauksen lopussa on lähdeviite ja vuosiluku tai päivämäärä, jolloin katkelma kirjoitettiin tai julkaistiin Ellen Whiten elinaikana. Olemme myös lisänneet muutamia alaviitteitä, kun olemme arvelleet, että lisätiedoista tai selityksistä olisi apua. TKK 7.3

Olemme yrittäneet esittää Ellen Whiten opetukset lopun ajan tapahtumista loogisessa järjestyksessä. Emme kuitenkaan väitä, että olemme esittäneet kaikki tulevaisuuden tapahtumat täsmälleen oikeassa järjestyksessä. Niin tärkeässä asiassa kuin Jumalan kansan kokemuksessa tulevina päivinä, jolloin jokainen joutuu kestämään yksin, “aivan kuin maailmassa ei olisi ketään muuta” (7BC 983), on olennaista, että kaikilla kristityillä on oma vakaumuksensa, joka perustuu henkilökohtaiseen tutkisteluun ja jumalasuhteeseen. TKK 7.4

Ellen White toteaa, että “meidän pieni maailmamme on maailmankaikkeuden oppikirja” (DA 19) ja että näkymätön maailma katselee “sanomattomalla mielenkiinnolla” (PK 148) tämän maailman historian viimeisiä tapahtumia. Toivottavasti me kaikki opimme ymmärtämään paremmin maailman suuria tapahtumia tarkastellessamme niitä hyvän ja pahan välisen suuren taistelun näkökulmasta. Kertokaamme myös muille ihmeellistä totuutta Jeesuksen pikaisesta tulosta. TKK 7.5

Ellen G. White -saation johtokunta