Ajankohtainen tjö

20/25

Luku 5—Totuutta sisältävä kirjallisuutemme

Sanomaa julistavia kirjoja

Julistakaa kolmannen enkelin sanomaa. - Herra kutsuu työntekijöitä lähtemään kirjallisuuskentälle, jotta nykyisen totuuden valoa sisältävät kirjat saataisiin levitetyiksi. Maailman ihmiset tarvitsevat tietoa siitä, että ajan merkit täyttyvät. Viekää heille kirjoja, jotka valistavat heitä. -- AjT 102.1

Kauan totuudessa olleet ovat nukuksissa. He tarvitsevat Pyhän Hengen pyhitystä. Kolmannen enkelin sanomaa tulee julistaa voimallisella äänellä. Valtavat tapahtumat ovat tulossa. Emme saa menettää hetkeäkään. Jumala varjelkoon meitä, ettemme sallisi pienimpien seikkojen pimentää sitä valoa, mikä olisi annettava maailmalle. AjT 102.2

Varoitussanoma on vietävä maailman kaikkiin osiin. Kirjojamme on julkaistava monilla eri kielillä. Näiden kirjojen kanssa tulee nöyrien, uskollisten jäsentemme lähteä kirjaevankelistoina levittämään totuutta monille, jotka muutoin eivät koskaan tulisi valistetuiksi. - Kk 76, 1901. AjT 102.3

Täsmällinen tehtävä. - Sydäntäni särkee nähdessäni niiden, jotka tunnustavat odottavansa Vapahtajaa, omistavan aikansa ja kykynsä sellaisten kirjojen levittämiseen, jotka eivät sisällä vähääkään tälle ajalle tarkoitettuja erityisiä totuuksia - kertomuskirjoja, elämäkertakirjoja sekä ihmisten teorioita ja pohdiskeluja sisältäviä kirjoja. Maailma on täynnä sellaisia kirjoja; niitä on saatavissa kaikkialla; mutta kuinka Kristuksen seuraajat voivat ryhtyä niin tavalliseen työhön, kun Jumalan totuudesta on joka taholla huutava puute? Ei meidän tehtävänämme ole tuollais- ten teosten levittäminen. Tätä tekemään on tuhansia muita, joilla ei vielä ole tarpeeksi tietoa mistään paremmasta. Meillä on täsmällinen tehtävä, eikä meidän pitäisi poiketa siitä sivuasioihin. Ihmisiä ja varoja ei tule käyttää levittämään yleisölle kirjoja, jotka eivät lainkaan sisällä nykyistä totuutta. - MC 51 (1902). AjT 102.4

Ellei pidetä huolta, markkinat täyttyvät halpa-arvoisilla kirjoilla, ja ihmiset jäävät vaille sitä valoa ja totuutta, jota he tarvitsisivat välttämättä voidakseen valmistaa tietä Herralle. - K 43, 1899. AjT 103.1

Levittäkää kirjoja, jotka valistavat sielua. - Kirjaevankelistojen tulee levittää kirjoja, jotka valistavat ja vahvistavat sielua, ja heidän tulee itse juoda näiden kirjojen henkeä. Heidän tulee kokosydämisesti paneutua esittelemään näitä kirjoja ihmisille. Jos he ovat osallistuneet Jumalan Hengestä, taivaan enkelit antavat heille menestystä työssään, ja he saavat syvän ja antoisan kokemuksen. - K 75, 1900. AjT 103.2

Opettakaa uskomme perusteita. - Työntekijöitämme pitäisi nyt rohkaista kiinnittämään päähuomionsa kirjoi-hin, jotka käsittelevät uskomme perusteita ja jotka opettavat Raamatun oppeja ja valmistavat kansaa kestämään tulevina koetusten aikoina. Kun olemme saattaneet ihmisiä totuuden valistukseen opettamalla rukoilevin mielin heille Raamattua ja käyttämällä kirjallisuuttamme viisaasti, meidän tulee opettaa heitä ryhtymään sanan ja opin työntekijöiksi. Meidän tulee rohkaista heitä levittämään kirjoja, jotka käsittelevät Raamatun aiheita - kirjoja joiden opetukset valmistavat kansan, joka seisoo kupeet totuuteen vyötettyinä ja pitää lamppunsa palavina. -9T 61 (1909). AjT 103.3

Nykyistä totuutta sisältäviä kirjoja. - Kirjaevankelistoja pitäisi rohkaista ryhtymään tähän työhön, ei levittämään kertomuskirjoja, vaan esittämään maailmalle kirjoja, jotka sisältävät tälle ajalle välttämätöntä totuutta. - 6T 315 (1900). AjT 103.4

Levittäkää koettelevia sanomia. - Suuremmat kirjat - - sisältävät nykyistä totuutta tälle ajalle - totuutta, jota tulee julistaa maailman kaikissa osissa. Kirjaevankelistojemme tulee levittää kirjoja, jotka opettavat täsmällisesti niitä koettelevia sanomia, jotka valmistavat kansaa seisomaan iankaikkisen totuuden korokkeella kohottaen korkealle lippua, johon on kirjoitettu: “Jumalan käskyt ja Jeesuksen usko.” AjT 103.5

Olen saanut neuvon, joka koskee kirjallisuustyön elvyttämistä. Pieniä kirjojamme sekä kirjasiamme ja lehtiämme voidaan ja pitäisi käyttää suurempien kirjojemme yhteydessä. - Kk 136, 1903. AjT 104.1