Ajankohtainen tjö

17/25

Luku 4—Yhdessä Jumalan kanssa

Jumalan Hengen johdossa

Pyhän Hengen valvonnassa. - Kirjallisuustyö ei saisi koskaan heiketä. Niiden, jotka ryhtyvät suorittamaan tätä työtä, on tarpeellista pysyä aina Jumalan Pyhän Hengen valvonnassa. - Kk 82, 1899. AjT 90.1

Ihminen tarvitsee ulkopuolellaan ja yläpuolellaan olevaa voimaa palauttamaan hänet Jumalan kaltaiseksi ja saattamaan hänet kykeneväksi tekemään Jumalan työtä, mutta tämä ei tee ihmisvoimaa tarpeettomaksi. Ihmisyys tarttuu Jumalan voimaan, Kristus asuu uskon kautta sydämessä, ja yhteistyössä jumalallisen kanssa ihmisvoima voi vaikuttaa hyvää. AjT 90.2

Hän, joka kutsui Galilean kalastajia, kutsuu vieläkin ihmisiä palvelukseensa. Ja hän on aivan yhtä halukas ilmaisemaan voimansa meidän kauttamme kuin ensimmäisten opetuslasten kautta. - AT 273 (1898). AjT 90.3

Rukoilkaa Pyhän Hengen vuodatusta. - Meidän tulisi rukoilla Pyhän Hengen laskeutumista yhtä hartaasti kuin opetuslapset rukoilivat helluntaipäivänä. Jos he tarvitsivat sitä sinä aikana, niin me tarvitsemme sitä vielä enemmän nykyään. Siveellinen pimeys peittää maan kuolin- liinan tavoin. Kaikenlaiset väärät opetukset, harhaopit ja saatanalliset eksytykset johtavat ihmisiä harhaan. Ilman Jumalan Henkeä ja voimaa meidän vaivannäkömme totuuden tunnetuksi tekemiseksi on turhaa. - 5T 158 (1882). AjT 90.4

Kun nuoret miehet osoittavat todella käytännössä tuntevansa aitoa vastuuta sieluista ja kaipaavansa syvästi lähimmäistensä pelastusta, he tulevat näkemään sielujen kääntyvän. Heidän työnsä tulee tuottamaan satoa Herralle. Heidän tulee lähteä tosi lähetystyöntekijöinä levittämään nykyistä totuutta sisältäviä kirjoja. Ja lähtiessään heidän tulee rukoilla Jumalalta lisävaloa ja hänen Hen-kensä johdatusta, jotta osaisivat puhua sanan aikanansa. Kun he huomaavat saavansa tilaisuuden johonkin ystävälliseen tekoon, heidän tulee käyttää se hyväkseen aivan kuin olisivat palkallisia työntekijöitä. Heidän tulee tällöin muistaa olevansa Herran asialla. - Kk 75, 1900. AjT 91.1

Jumala lupaa auttaa. - Jumala ei pyydä meitä suorittamaan omassa voimassamme sitä työtä, joka meidän tulee tehdä. Hän on varannut jumalallista tukea kaikkia niitä tapauksia varten, joista emme selviä ihmisvoimin. Hän antaa meille Pyhän Hengen avuksemme jokaisessa ahdingossa antamaan meille toivoa ja varmuutta, valistamaan mielemme ja puhdistamaan sydämemme. - 8T 19 (1904). AjT 91.2

Nöyrä ja tehokas työntekijä, joka kuuliaisesti vastaa Jumalan kutsuun, saa olla varma jumalallisen avun saan-nista. Niin suuren ja pyhän vastuun tunteminen jalostaa jo sinänsä luonnetta. Se herättää parhaat henkiset kyvyt toimimaan, ja niiden jatkuva harjoitus vahvistaa ja puhdistaa mielen ja sydämen. Se vaikuttaa arvaamattomasti sekä henkilön omaan että toisten elämään. - 6T 340 (1900). AjT 91.3

Pyhä Henki muuttaa elämän. - Kun Jumalan Henki valtaa sydämen, se muuttaa elämän. Synnilliset ajatukset pannaan pois, pahoista teoista luovutaan, rakkaus, nöyryys ja rauha tulevat vihan, kateuden ja riidan tilalle. Murheen sijaan tulee ilo, ja kasvot loistavat taivaan valoa. - AT 152 (1898). AjT 91.4

Menestyksen salaisuus. - Hän [Joosua] oli saanut lupauksen näiden Israelin vihollisten varmasta kukistamisesta, mutta silti hän yritti toimia tarmokkaasti, aivan kuin menestys olisi pelkästään Israelin sotajoukkojen varassa. Hän teki kaiken voitavansa ja pyysi sitten uskossa jumalallista tukea. Menestyksen salaisuus onkin jumalallisen voiman ja inhimillisen yrityksen yhteistyössä. Parhaimpiin tuloksiin pääsevät ne, jotka eniten nojaavat Kaikkivaltiaan käsivarteen. - PP 489 (1890). AjT 91.5

Pyhän Hengen voimassa ja valvonnassa. -Kirjaevankelis- tojen tulee antautua Hengen vaikutuksen alaisiksi. Heidän tulee olla kestäviä rukouksessa ja tarttua Jumalalta tulevaan voimaan luottaen häneen elävässä uskossa. Jokainen tosi ja uskollinen työntekijä saa kokea hänen suuren ja tehokkaan vaikutuksensa. AjT 92.1

Samoin kuin Jumala siunaa saarnaajaa ja evankelistaa heidän pyrkiessään vilpittömästi esittämään totuutta ihmisille hän on siunaava uskollista kirjaevankelistaa. - 6T 340 (1900). AjT 92.2

Nuorten ja vanhojen tulee pyhittäytyä Jumalalle, heidän tulee ryhtyä työhön ja käydä eteenpäin työskennellen nöyrästi Pyhän Hengen valvonnassa. - 6T 331 (1900). AjT 92.3

Tajua joka hetki se, että sinulla täytyy olla Pyhän Hengen läsnäolo, sillä se voi tehdä työn, jota et itse voi tehdä. - TM 310 (1923). AjT 92.4

Hänen välikappaleinaan. - Kirjojemme levittäjien tulee olla pyhittyneitä työntekijöitä, joita Pyhä Henki voi käyttää välikappaleinaan. Kristus on meidän yltäkylläisyytemme, ja meidän tulee esittää totuutta nöyrän yksinkertaisesti antaen sen levittää omaa elämän tuoksuaan elämäksi.-6T 319 (1900). AjT 92.5

Pyhä Henki antaa sanoja. - Kertomus lunastuksesta liikuttaa pakostakin sydämiä. Kun opit tuntemaan Kristuksen sävyisyyttä ja nöyryyttä, tulet tietämään, mitä sinun pitäisi sanoa ihmisille, sillä Pyhä Henki antaa sinulle sanat puhuttavaksesi. Ne, jotka käsittävät, miten välttämätöntä on pysyä mieleltään Pyhän Hengen valvonnassa, tulevat kykeneviksi kylvämään siementä, joka versoo iankaikkiseen elämään. Tämä on kirjaevankelistan työtä. -6T 325 (1900). AjT 92.6

Hän vaikuttaa sydämiin. - Johtavana työntekijänä on Herra Jeesus, joka seisoo kirjaevankelistojen rinnalla ja kulkee heidän kanssaan. Jos käsitämme, että Kristus on mukanamme valmistamassa tietä, tekee vierellämme oleva Pyhä Henki juuri tarpeelliset lauseet vaikuttaviksi. - MC 40 (1902). AjT 93.1

Hän antaa menestystä. - Voimme valistaa ihmisiä vain Jumalan voiman avulla. Kirjaevankelistojen on pidettävä oma sielunsa elävässä yhteydessä Jumalaan. Heidän tulisi työskennellä rukoillen, että Jumala avaa tien ja valmistaa sydämet vastaanottamaan sen sanoman, jonka hän lähettää heille. Tosi menestystä ei anna välikappaleena toimivan työntekijän kyky vaan Jumalan Henki, joka vaikuttaa sydämeen. - Kk 31, 1890. AjT 93.2

Apu lähellä tarvittaessa. - Kaikille, jotka ojentavat kätensä tarttuakseen Jumalan johtavaan käteen, on synkimmän masennuksen hetki se aika, jolloin jumalallinen apu on lähinnä. He tulevat kiitollisina muistelemaan elämänsä pimeintä aikaa. - - Jokaisesta kiusauksesta ja jokaisesta koettelemuksesta hän johtaa heidät ulos uskoltaan vahvistuneina ja kokemuksiltaan rikastuneina. - AT 507 (1898). AjT 93.3

“Kaikki voima” saatavissa. - Kristus on verellään ostanut ne, jotka ovat eksytyksen pimeydessä. He ovat hänen kärsimyksensä hedelmä, ja heidän hyväkseen on työskenneltävä. Kirjaevankelistojemme tulee tuntea että he työskentelevät Kristuksen valtakunnan edistämiseksi. Hän opettaa heitä, kun he lähtevät suorittamaan Jumalalta saamaansa tehtävää, varoittamaan maailmaa pian tulevasta tuomiosta. Kirjaevankelistan työ ei tule jäämään eikä voi jäädä tuloksettomaksi, sillä siihen liittyy vakuuttavaa voimaa, rukouksen voimaa ja Jumalan rakkauden voimaa. Ajatelkaa Isän ja Pojan mielenkiintoa tähän työhön. Kuten Isä rakastaa Poikaa, niin Poikakin rakastaa omiaan - niitä, jotka hänen laillaan työskentelevät pelastaakseen hukkuvia sieluja. Kenenkään ei tarvitse tuntea itseään voimattomaksi, sillä Kristus julistaa: “Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.” Hän on luvannut antaa tätä valtaa työntekijöilleen. Hänen voimansa tulee heidän voimakseen. Heidän tulee liittää sielunsa Jumalaan. Kristus haluaa kaikkien nauttivan hänen armonsa runsautta, joka ylittää kaiken arvioinnin. Se on rajaton, tyhjentymätön. Se on meidän ikuisen liiton perusteella, jos tahdomme olla Jumalan työtovereita. Se on meidän, jos tahdomme yhdessä hänen kanssaan johdattaa monia poikia ja tyttäriä Jumalan luo. - RH 2. 6. 1903. AjT 93.4

Pyhittäytykää kokonaan Jumalan työhön. Hän on teidän voimanne, ja hän on oleva oikealla puolellanne auttaen teitä toteuttamaan armollisia suunnitelmiaan. - 9T 41 (1909). AjT 94.1

Jumala hyväksyy kaiken sen työn, mikä on tehty täydestä sydämestä, ja hän itse täyttää siinä esiintyvät puutteel-lisuudet. - KSL 128 (1905). AjT 94.2

Mittaamattomat tulokset mahdollisia. - Jokainen, joka varauksitta antautuu Herran palvelukseen, saa voiman jolla voidaan saavuttaa mittaamattomia tuloksia. - 7T 30 (1902). AjT 94.3