Ajankohtainen tjö

14/25

Luku 3—Kirjaevankelista työssään

Näkökohtia myymisestä

Kirjojemme esittely. - Muut kustantajat käyttävät tavanomaisia markkinointimenetelmiään levittääkseen kirjojaan, jotka eivät ole mitenkään välttämättömiä. “Tämän maailman lapset ovat omaa sukukuntaansa kohtaan ovelampia kuin valkeuden lapset.” Kultaisia tilaisuuksia tarjoutuu miltei päivittäin hiljaisten totuuden sanansaattajien esittämiseen perheille ja yksilöille, mutta veltot ja ajattelemattomat työntekijät eivät käytä näitä tilaisuuksia hyväkseen. Hengen innoittamia saarnaajia on vain vähän. Missä nyt on yksi, siellä pitäisi olla sata. Monet tekevät suuren virheen, kun eivät käytä kykyjään lähimmäistensä pelastamiseksi. AjT 74.1

Ihmisiä pitäisi olla satamäärin levittämässä valoa kau- punkeihimme ja kyliimme. Yleisö on saatava hereille. Jumala sanoo: Levitettäköön valoa kentän kaikkiin osiin. Hänen tarkoituksensa mukaan ihmisten tulee olla valon levittäjinä pimeydessä oleville. - 4T 389 (1880). AjT 74.2

Kirjallisuutemme levittämiseksi tulee järjestää kirjalli- suuskampanjoita, jotta maailma voisi saada tietää, mitä pian on tapahtuva. - RH 2. 6. 1903. AjT 74.3

Levikki lisää kysyntää. - Kustannusliikkeidemme tulisi menestyä erinomaisesti. Kansamme voi tukea niitä osallistumalla päättävästi julkaisujemme markkinoimiseen. — Mitä suuremman levikin julkaisumme saavat, sitä suuremmaksi kasvaa niiden kirjojen kysyntä, jotka selostavat Raamatun totuutta. Monet tympääntyvät kirkkojen epäjohdonmukaisuuksiin, valheisiin ja luopumukseen samoin kuin juhliin, näyttelyihin, arpajaisiin ja moniin muihin menetelmiin, joilla haalitaan rahaa kirkon tarkoituksiin. Monet hapuilevat valoa pimeässä. Jos lehtiämme, kirja- siamme ja kirjojamme, jotka esittävät totuuden Raamatun selvällä kielellä, saataisiin levitetyiksi laajalle, monet toteaisivat niiden olevan juuri sitä, mitä he ovat halunneet. Mutta monet veljistämme menettelevät aivan kuin ihmisten olisi tultava heidän luokseen tai lähetettävä tilauksensa toimistoihimme saadakseen julkaisujamme, vaikka tuhannet eivät tiedä, että niitä on olemassakaan. AjT 74.4

Korostakaa kirjojen arvoa. - Jumala kehottaa kansaansa virkeään toimintaan eikä olemaan velttoja, saamattomia ja välinpitämättömiä. Meidän tulee viedä julkaisujamme ihmisille ja kehottaa heitä vastaanottamaan ne sekä osoittaa heille, että he tulevat saamaan paljon enemmän kuin joutuvat maksamaan. Korostakaa tarjoamienne kirjojen arvoa. Ette voi arvostaa niitä liiaksi. - 4T 392 (1880). AjT 75.1

Julkaisujemme hinnat. - Julkaisuistamme päättävissä elimissä ei ole kiinnitetty riittävää huomiota muutamiin erittäin tärkeisiin asioihin. Vastuullisissa asemissa olevien miesten olisi pitänyt laatia suunnitelmia, jotta kirjamme saataisiin levitetyiksi eivätkä jäisi painosta tultuaan loju-maan hyödyttöminä hyllyille. Jäsenemme ovat ajastaan jäljessä eivätkä seuraa Jumalan johdatusta, joka aukaisee tietä. AjT 75.2

Monet julkaisumme on markkinoitu niin halvoin hinnoin, ettei niistä ole saatu riittävästi voittoa toimiston ylläpitoon eikä vararahastoksi jatkuvaan käyttöön. Eikä niille jäsenillemme, joilla ei ole mitään erityistä vastuuta työn eri haaroista, — selosteta Jumalan asian tarpeita ja työn jatkumisen vaatimien käyttövarojen tarvetta. He eivät ymmärrä, miten alttiita sellaiset laitokset ovat tappioille ja mitä kuluja niillä on päivittäin. He näyttävät luulevan, että kaikki sujuu ilman sen suurempaa huolenpitoa tai varojen käyttöä, ja siksi he vaativat pitämään julkaisu- jemme hinnat mahdollisimman alhaisina, jolloin jää tuskin mitään voittomarginaalia. AjT 75.3

Ja kun hinnat on alennettu miltei tuhoisiin lukuihin, he osoittavat vain vähäistä mielenkiintoa juuri niiden kirjojen myynnin lisäämiseen, joille ovat vaatineet noita halpoja hintoja. Päästyään tavoitteeseensa he vapautuvat huolestaan, vaikka heidän pitäisi todella kiinnostua asiaan ja huolehtia siitä painottamalla julkaisujen myyntiä, jotta siten saataisiin totuuden siemenet kylvetyiksi ja varoja toimistoihin sijoitettaviksi toisiin julkaisuihin. AjT 76.1

Saarnaajat ovat osaltaan suuresti laiminlyöneet velvollisuutensa, kun he eivät ole toimialueillaan herättäneet seu-rakuntien kiinnostusta tähän asiaan. Kun kirjojen hinnat kerran on alennettu, niitä on hyvin vaikea nostaa jälleen kannattavalle tasolle, sillä ahdasmieliset henkilöt leimaavat sen heti keinotteluksi huomaamatta, ettei kukaan yksityinen hyödy siitä ja ettei Jumalan toiminnan välineitä saa lamauttaa varojen puutteen takia. Kirjoja, joita pitäisi levittää laajalti, makaa hyödyttöminä kustannusliikkeissämme, koska niiden levittämisestä ei olla kyllin kiinnostuneita. AjT 76.2

Kirjapaino on voimatekijä, mutta se menettää voimansa, jos sen tuotteet pysähtyvät paikoilleen sellaisten miesten puutteessa, jotka toteuttaisivat niiden laajaa levikkiä koskevat suunnitelmat. Vaikka kaukonäköisesti on havaittu tarpeelliseksi sijoittaa varoja kirjojen ja traktaattien tuotantovälineihin, on jätetty tekemättä suunnitelmat sijoitettujen varojen saamiseksi takaisin, jotta voitaisiin tuottaa muuta kirjallisuutta. Kirjapainon voima kaikkine etuineen on heidän käsissään, ja he voivat joko käyttää sitä hyödyksi mitä parhaiten tai sitten olla puolinukuksissa ja velttoudellaan menettää ne edut, jotka olisivat olleet voitettavissa. Järkevästi laskelmoiden he voivat levittää valoa kirjojen ja lehtisten myynnillä. He voivat lähettää niitä tuhansiin perheisiin, jotka nyt elävät vääryyden pimeydessä. - 4T 388, 389 (1880). AjT 76.3

Ei palkkioiden turvin. - Ne joilla on tosi nöyryyttä ja jotka ovat mieleltään avartuneet evankeliumin totuuksien vaikutuksesta, jättävät ihmisiin tuntuvan vaikutuksen. He vaikuttavat ihmisten mieleen ja sydämeen, ja niin yhä useammat kunnioittavat heitä, jopa sellaisetkin, jotka eivät lainkaan hyväksy heidän uskoaan. Raamatun totuuksien ja arvokkaiden lehtiemme avulla he menestyvät, sillä Herra avaa heille tietä. Mutta lehtiemme tyrkyttäminen ihmisille lahjojen ja palkkioiden avulla ei saa aikaan pysyvästi hyvää vaikutusta. Jos työntekijämme turvautuisivat työssään Raamatun totuuksiin, sydämessään rakkaus Kristusta ja sieluja kohtaan, he saisivat vakituisia tilaajia enemmän kuin turvautumalla erikoistarjouksiin ja halpoihin hintoihin. Tällaisten keinojen laajempi käyttö antaa sen vaikutelman, ettei lehdessä itsessään ole todellista arvoa. Päästäisiin parempiin tuloksiin, jos korostettaisiin lehteä ja varattaisiin palkkioihin käytetty raha muutamien ilmaiskappaleiden jakeluun. Erikoistarjouksin voidaan houkutella eräitä, jotka eivät muutoin ottaisi lehteä, ottamaan se, mutta toiset kieltäytyvät tilaamasta pitäen sitä keinotteluna. Saataisiin enemmän aikaan, jos kirjaevankelista turvaisi vähemmän palkkioihin ja esittelisi lehden omat ansiot luottaen siihen, että Jumala antaa menestystä. - 5T 401 (1885). AjT 77.1

Kirjoja Suuri taistelu, Patriarkat ja profeetat, Aikakausien Toivo, Daniel and the Revelation (Daniel ja Ilmestys-kirja) sekä muita samanluonteisia kirjoja levittämään pitäisi saada sellaisia kirjaevankelistoja, jotka arvostavat näiden kirjojen sisältämää sanomaa ja joilla on käsitys siitä työstä, jota tulee tehdä ihmisten johdattamiseksi totuuteen. Kirjaevankelistat, jotka Pyhä Henki on toiminnallaan uudestisynnyttänyt, saavat seurakseen enkeleitä, jotka käyvät heidän edellään ihmisten koteihin valmistaen heille tietä. - Kk 131, 1899. AjT 77.2

Kohteliaisuus ja ystävällisyys avaa ovia. - Kirjaevankelistan työ on yksinkertaisimpia mutta samalla tehokkaimpia työtapoja. Käyttäytymällä kohteliaasti ja ystävällisesti hän voi saada pääsyn moniin koteihin. Milloin hänelle tuntemattomat henkilöt pitävät häntä vieraanaan, hänen tulisi käyttäytyä huomaavaisesti ja avuliaasti. Hän ei saisi koskaan olla talonväelle taakaksi vaatimalla heiltä palveluksia. Jos kodissa sattuu olemaan sairautta hänen käydessään siellä, hänen tulee olla parhaansa mukaan avuksi. Toisinaan hän tapaa sellaisia, jotka eivät kiireensä vuoksi sano ehtivänsä kuunnella kirjan esittelyä tai raamatun- tutkistelua. Mutta jos hän jotenkin auttaa heitä heidän askareissaan, hän voi usein saada heidät kuuntelemaan. - Kk 26, 1905. AjT 77.3

Voita luottamus avuliaisuudellasi. - Kun majailet kodeissa, osallistu talonväen tehtäviin. — Auta väsynyttä isää tämän askareissa. Osoita kiinnostustasi lapsia kohtaan. Ole huomaavainen. Työskentele nöyrin mielin, niin Herra on toimiva kanssasi. - RH 11. 11. 1902. AjT 78.1

Jokaisessa paikassa, missä vierailet, tapaat sairaita ja kärsiviä. Lievitä heidän tilaansa mikäli mahdollista, vaikka se veisikin vähän aikaasi. — Yksinkertaisten hoitokeinojen käyttäminen on sairaalle käytännölliseksi opetukseksi. Mikäli se sopii tilanteeseen, rukoile sairaan puolesta. Jumala voi nostaa hänet jalkeille, ja tämä koituu todistukseksi totuuden puolesta. Kerro perheille, joiden luona vierailet, mitä heidän on tehtävä pysyäkseen terveinä. Pidä mukanasi terveysuudistusta koskevia lehtisiä ja jätä niitä ihmisille. Näin voit kylvää totuuden siemeniä. - Kk 18a, 1901. AjT 78.2

Yksinkertaisia hoitoja. - Kirjaevankelistojen pitäisi kyetä neuvomaan, miten sairaita hoidetaan. Heidän tulisi oppia antamaan yksinkertaisia luontaishoitoja. Näin he voivat toimia lääkintälähetystyöntekijöinä palvellen kärsiviä niin sielun kuin ruumiin puolesta. Tämän työn tulisi nyt edistyä maailman kaikissa osissa. Näin Jumalan palvelijain rukoukset ja neuvot koituisivat suuren yleisön siunaukseksi. - 6T 324. AjT 78.3

Osoita terveellisen elintavan arvo. - Kirjaevankelistat eivät saisi milloinkaan unohtaa, että heidän tulee vakavas- ti pyrkiä suorittamaan lääkintälähetystyötä. Maailmassa tarvitaan nyt kipeästi terveysuudistusta selostavia julkaisuja. Epäraittius on pääsemässä valtaan. Hillittömyys lisääntyy. Kirjaevankelista voi työssään tehdä paljon osoittaakseen terveellisen elintavan arvon niille, joiden luona hän käy. Sen sijaan että hän yöpyisi hotellissa, hänen pitäisi mikäli mahdollista saada majapaikkansa yksityisen perheen luona. Istuessaan ruokapöydässä perheen kanssa hänen tulee noudattaa myymissään terveysjulkaisuissa annettuja ohjeita. Ja jos tilaisuus tarjoutuu, hänen tulee puhua terveysuudistuksen arvosta. Jos hän puhuu ja käyttäytyy kohteliaasti, hän saa huomata sanojensa tekevän hyvän vaikutuksen. - Kk 113, 1901. AjT 78.4

Kiinnitä ihmisten huomiota terveyskirjallisuuteen. - Sanokaa ihmisille levittävänne kirjoja, jotka antavat monia arvokkaita ohjeita sairauksien ja tautien ehkäisystä ja hoidosta, ja että tämän opetuksen ansiosta he säästyvät paljolta kärsimiseltä ja säästävät suuren osan lääkä- rinkuluistaan. Sanokaa heille, että näissä kirjoissa on sellaista neuvontaa, jota he eivät mitenkään voisi saada lääkäriltään tämän lyhyiden käyntien aikana. - Kk 113, 1901. AjT 79.1

Kun teillä on “kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille”, olette valmiit talosta taloon käyden viemään totuutta ihmisille. Toisinaan tällainen työ tuntuu hyvin koettelevalta, mutta jos lähdette matkaan uskossa, Herra käy edellänne ja antaa valonsa loistaa polullenne. Taivaan valo seuraa teitä käydessänne sisälle lähimmäistenne kotiin myydäksenne tai lahjoittaaksenne heille kirjallisuuttamme ja opettaaksenne heille nöyrin mielin totuutta. Opetelkaa laulamaan yksinkertaisimpia lauluja. Näistä on teille apua työskennellessänne talosta taloon, ja sydämet liikuttuvat Pyhän Hengen vaikutuksesta. - - Saamme nauttia taivaallisten enkeleiden seurasta. Vaikkemme voikaan nähdä heidän muotoaan, saamme uskossa tietää heidän olevan kanssamme. - RH 11. 11. 1902. AjT 79.2

Työn todellinen tarkoitus. - Monet kirjaevakelistamme ovat poikenneet oikeista periaatteista. Tavoitellessaan maailmallista etua he ovat unohtaneet työn todellisen tarkoituksen ja laadun. Kenenkään ei tule luulla, että pelkkä kirjojen näyttäminen tekisi ihmisiin oikean vaikutuksen. Niillä ei saada parhaita eikä pysyvimpiä tuloksia. Työnämme on saada ihmiset ajattelemaan tälle ajalle tarkoitettuja vakavia totuuksia. Voimme menestyä työssämme vasta silloin, kun mieltämme elähdyttää niiden totuuksien Henki, joita myymämme kirjat sisältävät, ja kun nöyrin mielin kiinnitämme ihmisten huomiota näihin totuuksiin. Sillä vain silloin on sydämiin vaikuttavana läsnä Pyhä Henki, joka näyttää todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. - 6T 318, 319. AjT 79.3