Ajankohtainen tjö

8/25

Luku 2—Kirjaevankelistan kelpoisuus

Täysin Jumalalle antatanut

Ensi edellytys. - Niiden, jotka ryhtyvät kirjallisuustyöhön, tulisi ensin antautua kokonaan ja varauksitta Jumalalle. Kristus on kutsunut heitä: “Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä.” - Kk 26, 1901. AjT 45.1

Käyttäkää aikanne oikein. - Jos olette laiminlyöneet kylvöajan, jos olette jättäneet Jumalalta saamanne tilai-suudet käyttämättä ja jos olette ruvenneet toteuttamaan vain omia mielihalujanne, niin ettekö tahtoisi tehdä parannusta ja tästä lähtien ryhtyä käyttämään aikanne oikein, ennen kuin se on iäksi liian myöhäistä? Teillä on raskas vastuu kykyjenne käyttämisestä Mestarin palvelukseen. Tulkaa Herran luo ja antautukaa kokonaan hänelle. Teillä ei ole varaa hukata yhtään päivää. Tarttukaa laiminlyötyyn työhönne. Luopukaa valittelevasta epäuskostanne, kateudestanne ja pahoista ajatuksistanne ja käykää työhön, nöyrästi uskoen ja hartaasti rukoillen Herraa antamaan anteeksi pyhittämättömät vuotenne. Anokaa Herralta apua. Jos etsitte häntä hartaasti, koko sydämestänne, niin löydätte hänet, ja hän vahvistaa ja siunaa teitä. - RH 7.1. 1903. AjT 45.2

Nöyriä ja oppivaisia. - Valitessaan miehiä ja naisia palvelukseensa Jumala ei kysy, ovatko he oppineita tai kaunopuheisia tai onko heillä maailmallista rikkautta. Hän kysyy: “Vaeltavatko he niin nöyrästi, että voin opettaa heille oman tieni? Voinko panna sanani heidän huulilleen? Tulevatko he edustamaan minua?” AjT 46.1

Jumala voi käyttää jokaista henkilöä juuri siinä määrin kuin hän voi antaa Henkeään tämän sieluntemppeliin. Hän voi hyväksyä vain sellaisen työn, joka heijastaa hänen kuvaansa. Hänen seuraajiensa valtakirjana, jota he esittävät maailmalle, tulee olla hänen kuolemattomien periaatteidensa katoamattomat ominaisuudet. - 7T 144 (1902). AjT 46.2

Epäonnistumisen syy. - Kirjaevankelistojen tulee olla päivittäin antautuneita Jumalalle, jotta heidän sanansa ja tekonsa voisivat olla elämän tuoksu elämäksi ja jotta he voisivat jättää pelastavan vaikutuksen. Monet ovat epäonnistuneet kirjallisuustyössä siksi, etteivät olleet aitoja kristittyjä eivätkä olleet mieleltään kääntyneitä. He tiesivät teoreettisesti, miten työtä olisi tehtävä, mutta he eivät tunteneet olevansa riippuvaisia Jumalasta. AjT 46.3

Katselemalla muuttuminen. - Kirjaevankelistat, muistakaa, että esitellessänne kirjojanne ette tarjoa maljaa, joka sisältää Babylonin viiniä ja vääriä oppeja maan kuningasten juotavaksi, vaan maljaa, joka on täynnä kalliita totuuksia pelastuksesta. Tahdotteko itse juoda sitä? Mielenne voi taipua Kristuksen tahtoon, ja hän voi kirjoittaa teihin oman päällekirjoituksensa. Katselemalla te muututte kirkkaudesta kirkkauteen ja luonteenne jalostuu. Jumala haluaa teidän astuvan esiin ja puhuvan niitä sanoja, joita hän antaa teille. Hän toivoo teidän antavan suuren arvon ihmiskunnalle, joka on ostettu Vapahtajan kalliilla verellä. Kun kaadutte tähän Kiveen ja ruhjoudutte, tulette kokemaan Kristuksen voiman, ja toiset huomaavat, että totuuden voima on vaikuttanut sydämeenne. - 6T 317, 318 (1900). AjT 46.4

Pukekaa päällenne Kristus. - Kukaan ei voi olla menestyksellinen sielujen voittaja, ennen kuin on itse henkilökohtaisesti kokenut Jumalalle antautumisen. Meidän tulee henkilökohtaisesti pukea päällemme Herra Jeesus Kristus. Hänen täytyy tulla kullekin meistä viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Kun uskomme kiinnittyy Kristukseen henkilökohtaisena Vapahtajanamme, asetamme hänet uudessa merkityksessä kaiken muun edelle. Ja kun ihmiset katselevat Kristusta sellaisena kuin hän on, he eivät kiistele oppikysymyksistä; he pakenevat hänen luokseen saamaan häneltä anteeksiannon, puhtauden ja iankaikkisen elämän. AjT 47.1

Eniten on kavahdettava sitä, ettei kyseleviä sieluja tapaava kirjaevankelista itse ole kääntynyt ja ettei hän omasta kokemuksestaan tunne Kristuksen rakkautta, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Ellei hänellä itsellään ole tätä tietoa, miten hän voi kertoa toisille tuota ikivanhaa kallista kertomusta? Ihmiset tarvitsevat opetusta tosi uskon olemuksesta ja siitä, miten he voivat vastaanottaa Kristuksen ja luottaa häneen henkilökohtaisena Vapahtajanaan. He tarvitsevat tietoa siitä, miten voivat seurata hänen askelissaan, minne ikinä hän meneekin. Työntekijän askel tulee kulkea askel askelelta Jeesuksen jalanjäljissä eikä hänen pidä viitoittaa mitään muuta tietä taivasta kohti kuljettavaksi. — AjT 47.2

Ihmisten ohjaaminen Lunastajan luo. - Monet kristityiksi tunnustautuvat ovat loitonneet Kristuksesta, suuresta keskuksesta, ja tehneet itsensä keskipisteeksi. Mutta jos he haluavat menestyä toisten johtamisessa Vapahtajan luo, heidän itsensä täytyy paeta hänen turviinsa ja todeta täydellinen riippuvaisuutensa hänen armostaan. Saatana koettaa parhaansa mukaan katkaista ketjun, joka yhdistää ihmiset Jumalaan; hän haluaa kytkeä heidän sielunsa omiin rattaisiinsa ja saada heidät raatamaan orjinaan. Mutta meidän tulee vastustaa häntä ja vetää ihmisiä Lunastajan luo. - MC 38, 39 (1902). AjT 47.3

Jeesuksen luo turvaan. - Kun joku sielu on tämän henki- lökohtaisen työn avulla johdettu Kristuksen luo, jättäkää tämä antautunut, nöyrtynyt sydän Jumalan muokattavaksi; antakaa Jumalan osoittaa hänelle juuri sellainen palve- lustehtävä, minkä hän näkee sopivaksi. Jumala on luvannut että hänen armossaan on kylliksi jokaiselle, joka tahtoo tulla hänen tykönsä. Ne, jotka antautuvat Jeesukselle ja avaavat sydämensä oven ja kutsuvat hänet sisälle, ovat turvassa. Hän sanoo: “Minä olen tie ja totuus ja elämä” (Joh. 14: 6). Omistaessaan Jeesuksen he omistavat totuuden. He ovat täydellisiä hänessä. - MC 38, 39 (1902). AjT 47.4

Ehdoton rehellisyys. - Jos kirjaevankelista menettelee väärin, valehtelee tai pettää, hän menettää itsekunnioituksensa. Hän ei ehkä tajua sitä, että Jumala näkee hänet ja tuntee hänen jokaisen liiketoimensa, että pyhät enkelit punnitsevat hänen vaikuttimiaan ja kuuntelevat hänen sanojaan ja että hänen palkkansa tulee olemaan hänen tekojensa mukainen. Mutta vaikka hänen olisi mahdollista salata vilpillisyytensä inhimilliseltä ja jumalalliselta tarkastukselta, se seikka että hän itse tietää sen, turmelee hänen mieltään ja luonnettaan. Yksi teko ei määrää luonnetta, mutta se murtaa esteen, ja seuraavaan kiusaukseen langetaan helpommin, kunnes lopulta vilppi ja epärehellisyys liiketoimissa muuttuu tavaksi, eikä asianomaiseen enää voida luottaa. AjT 48.1

Perheissä ja seurakunnassa on liian monta sellaista, jotka eivät kiinnitä paljonkaan huomiota räikeisiin ristiriitaisuuksiin. On nuoria miehiä, jotka näyttävät ulospäin toiselta kuin ovat. He näyttävät rehellisiltä ja vilpittömiltä, mutta ovat valkeiksi kalkittujen hautojen tavoin kauniita ulkoapäin, mutta turmeltuneita sisäisesti. Sydän on synnin tahraama ja pilaama, ja sellainen merkintä siitä on taivaallisessa oikeudessa. Mielessä on ollut käynnissä tapahtumasarja, joka on paaduttanut heidät tunnottomiksi. Mutta jos heidän luonteensa julistetaan pyhäkön vaa alla punnittuna köykäiseksi Jumalan suurena päivänä, se on oleva onnettomuus, jota he eivät nyt käsitä. Totuuden, kalliin, himmentämättömän totuuden, tulee kuulua piirteenä luonteeseen. AjT 48.2

Elämän puhtaus. - Elämän polulla on vaaroja, valitta- koonpa mikä tie tahansa. Jos työntekijät missä työhaaras- sa tahansa suhtautuvat huolimattomasti ja välinpitämättömästi iankaikkisiin asioihin, he joutuvat kärsimään suuren tappion. Kiusaaja saa jalansijaa heissä. Hän levittää heidän eteensä verkkojaan ja johtaa heidät epävarmoille poluille. Vain ne ovat turvassa, joiden sydän on puhtaiden periaatteiden varjelema. Daavidin tavoin he rukoilevat: “Pidä askeleeni sinun poluillasi, etteivät jalkani horjuisi” (Ps. 17: 5, engl. käänn.). Ihmissydämen itsekkyyttä ja turmelusta vastaan on jatkuvasti taisteltava. Jumalattomat näyttävät usein menestyvän hankkeissaan, mutta ne, jotka vain hetkeksikin unohtavat Jumalan, ovat vaarallisella tiellä. He eivät ehkä huomaa sen vaaroja, mutta ennen kuin he arvaavatkaan, he ovat tottumuksen rautasitein joutuneet sen pahuuden orjiksi, jonka kanssa he ryhtyivät leikittelemään. Jumala ei hyväksy heidän menettelyään, eivätkä he saa osakseen hänen siu-naustaan. AjT 49.1

Ei leikittelyä synnin kanssa. - Olen nähnyt nuorten miesten ryhtyvän tähän työhön olematta yhteydessä taivaaseen. He asettuvat alttiiksi kiusaukselle osoittaakseen rohkeuttaan. He nauravat toisten tyhmyyksille. He tuntevat oikean tien ja tietävät miten käyttäytyä. Miten helppo heidän onkaan vastustaa kiusausta! Mutta he eivät turvaudu Jumalaan. Saatana on punonut kavalia juonia heitä varten, ja he itse tulevat tyhmien riemuksi. AjT 49.2

Suurella vastustajallamme on välikappaleita, jotka jatkuvasti vaanivat tilaisuutta sielujen tuhoamiseen niin kuin leijona väijyy saalistaan. Kaihda heitä, nuorukainen, sillä vaikka he näyttävät olevan ystäviäsi, he houkuttelevat sinua ovelasti pahoille teille ja huonoihin tapoihin. He imartelevat sinua puheillaan ja tarjoutuvat auttamaan ja opastamaan sinua, mutta heidän askeleensa vetävät tuo-nelaan. Jos kuuntelet heidän neuvoaan, se voi merkitä käännekohtaa elämässäsi. Omantunnon yhdenkin suojan poistaminen, yhdenkin huonon tavan noudattaminen ja yhdenkin velvollisuuden laiminlyöminen voi aloittaa kulkeutumisen petolliseen suuntaan, mikä johtaa sinut saatanan palvelijoiden joukkoon, vaikka koko ajan tunnustaisit - kin rakastavasi Jumalaa ja hänen asiaansa. Hetkenkin ajattelemattomuus ja yksikin harha-askel voivat kääntää koko elämäsi väärään suuntaan. Etkä kenties koskaan tiedä, mikä aiheutti perikatosi, ennen kuin julistetaan tuomio: “Menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.” AjT 49.3

Karttakaa huonoa seuraa. - Jotkut nuoret miehet tietävät, että se mitä olen sanonut, kuvailee melko osuvasti heidän vaellustaan. Heidän tiensä eivät ole Herralta salassa, vaikka heidän parhaat ystävänsä ja jopa isänsä ja äitinsä eivät tiedäkään niistä. Minulla on vain vähän toiveita siitä, että muutamat näistä koskaan muuttavat tekopyhiä ja petollisia tapojaan. Toiset hairahtuneet koettavat päästä jälleen tasapainoon. Auttakoon rakas Jeesus heitä tekemään kasvonsa koviksi kuin piikivi kaikkia niiden valheita ja imarteluja vastaan, jotka tahtoisivat heikentää heidän oikeata pyrkimystään tai jotka koettavat vihjailuillaan herättää epäilyksiä tai epäuskoisilla näkemyksillään horjuttaa heidän uskoaan totuuteen. Nuoret ystävät, älkää hukatko hetkeäkään niiden seurassa, jotka heikentäisivät kelpoisuuttanne Jumalan puhtaaseen ja pyhään työhön. Älkää tehkö mitään sellaista vieraiden nähden, jota ette tekisi isänne ja äitinne nähden tai jota häpeäisitte Kristuksen ja pyhien enkeleiden edessä. AjT 50.1

Jotkut saattavat arvella, etteivät sapatinpitäjät tarvitse näitä varoituksia, mutta ne joihin ne soveltuvat, tietävät kyllä mitä tarkoitan. Kehotan teitä, nuoret miehet, olemaan varuillanne, sillä ette voi tehdä mitään, mikä ei olisi avointa enkelien ja Jumalan katseelle. Ette voi tehdä väärää tekoa niin ettei se vaikuta toisiin. Kun oma menettelynne ilmaisee, mitä raaka-ainetta on käytetty teidän luonteenne rakentamiseen, se vaikuttaa voimallisesti myös toisiin. Älkää koskaan unohtako, että kuulutte Jumalalle, että hän on kalliisti ostanut teidät ja että teidän on tehtävä hänelle tili kaikista hänen uskomistaan leivisköistä. Kenenkään ei pitäisi osallistua kirjaevankelistan työhön, niin kauan kuin hänen kätensä on synnin tahraama tai sydämensä väärässä suhteessa Jumalaan, sillä sellaiset henkilöt aiheuttaisivat varmasti häpeää totuuden asialle. Ne, jotka toimivat lähetyskentällä, tarvitsevat Jumalaa opastamaan heitä. Heidän pitäisi tarkoin huolehtia siitä, että aloittavat oikein, ja sitten pysytellä hiljaisesti ja lujasti suoralla polulla. Heidän pitäisi olla päättäväisiä, sillä saatana puolestaan pyrkii päättävästi ja sitkeästi kukistamaan heidät. - 5T 396-399 (1885). AjT 50.2

Alituisesti riippuvaisia Jumalasta. - Sen, joka työssään joutuu koettelemuksiin ja kiusauksiin, tulisi hyötyä näistä kokemuksista oppimalla päättävämmin tukeutumaan Jumalaan. Hänen pitäisi tuntea joka hetki olevansa riippuvainen hänestä. AjT 51.1

Hänen ei pitäisi mielessään hautoa valituksia eikä päästää niitä kuuluville. Menestyessään hänen ei pitäisi ottaa mitään kunniaa itselleen, sillä hänen menestyksensä johtuu siitä, että enkelit vaikuttavat toiminnallaan sydämeen. Ja hänen tulee muistaa että niin rohkaisun kuin masennuksenkin aikana taivaalliset sanansaattajat ovat aina hänen vierellään. Hänen tulisi tunnustaa Herran hyvyys ja ylistää häntä iloisin mielin. AjT 51.2

Kristus luopui kirkkaudestaan ja tuli tähän maailmaan kärsimään syntisten puolesta. Jos joudumme työssämme vaikeuksiin, katsokaamme häntä, joka on uskomme alkaja ja täyttäjä. Silloin emme epäonnistu emmekä masennu. Silloin kärsimme vaivaa niin kuin ainakin jalot Kristuksen Jeesuksen sotamiehet. Muistakaa, mitä hän sanoo kaikista tosi uskovaisista: “Me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus” (1 Kor. 3: 9). - 6T 334, 335 (1900). AjT 51.3

Maailman suurin tarve. - Maailma tarvitsee eniten miehiä, joita ei voida ostaa eikä myydä, miehiä, jotka sisintä olemustaan myöten ovat rehellisiä ja vilpittömiä, miehiä, jotka eivät pelkää kutsua syntiä sen oikealla nimellä, miehiä, joiden omatunto on yhtä uskollinen velvollisuudelle kuin magneettineula pohjoisnavalle, miehiä, jotka puolustavat totuutta, vaikka taivaat sortuisivat. - EK 56 (1900). AjT 51.4