Lunastuksen Historia

1/231

Lunastuksen Historia

Esipuhe

Ellen G. White, jonka Jumala valitsi toimimaan sanansaattajanaan adventtiuskovaisille, sai toimintansa alussa jumalallista ilmoitusta monista asioista. Näiden joukossa oli huomattavimpana taistelu hyvän ja pahan välillä, aina Lusiferin kapinasta ja ihmisen lankeamisesta lähtien halki vuosituhansien armonajan loppuun ja Kristuksen toiseen tulemiseen asti, jolloin Jumalan valtakunta perustetaan uudesti luotuun maahan. KuKi 5.1

V. 1858 veli ja sisar White olivat läsnä kokouksessa, joka pidettiin Lovett’s Grovessa, lähellä Bowling Greeniä Ohiossa. Siellä sisar Whitelle jälleen näytettiin näyssä monia jäännösseurakunnalle tärkeitä asioita. Tästä näystään hän kirjoitti: “Lovett’s Grovessa toistettiin suurin osa kaikesta siitä, mitä olin nähnyt kymmenen vuotta aikaisemmin Kristuksen ja Saatanan välisestä suuresta aikakausien taistelusta, ja minua kehoitettiin kirjoittamaan se muistiin.” — Life Sketches of Ellen G. White, s. 162. Tämä ilmoitus Kristuksen ja Hänen enkeliensä sekä Saatanan ja hänen enkeliensä välisestä suuresta taistelusta julkaistiin sittemmin kolmen pienen kirjan sarjana, jonka yhteisenä nimenä oli Spiritual Gifts. KuKi 5.2

Myöhempinä vuosina tämä aihe esitettiin sisar Whitelle yksityiskohtaisemmin, ja v. 1870 hän aloitti tämän suurenmoisen lunastuskertomuksen julkaisemisen laajana, neljä nidettä käsittävänä laitoksena, jolle annettiin yhteiseksi nimeksi The Spirit of Prophecy. KuKi 5.3

Ajan mittaan tästä suuresta aiheesta saatiin lisää valoa ja sitä mukaa kuin nämä kirjat alkoivat levitä myös seurakunnan ulkopuolisten keskuuteen, sisar White jälleen laajensi tätä sarjaa täydentäen kertomukseen jääneitä aukkoja ja muutoinkin lisäten asia-aineistoa teokseen, josta näin ker- tyi yhteensä enemmän kuin kolmetuhattaviisisataa sivua. Koko teos käsittää viisi nidettä, joiden nimet ovat Patriarchs and Prophets, Prophets and Kings, Desire of Ages, Acts of the Apostles ja The Great Controversy (Suuri Taistelu). KuKi 5.4

Viime vuosina on sekä Amerikassa että muualla alettu kaivata lyhyttä, mutta silti yhtenäistä esitystä tästä suuresta aiheesta, mikä yhdeksi kirjaksi koottuna keskitetysti kuvailisi aikakausien taistelun kaikkia vaiheita siten kuin ne esitettiin sisar Whitelle. Tämä kirja, Lunastuksen historia (The Story of Redemption), täyttää nyt tämän tarpeen. Siihen on valittu otteita aikaisemmin ilmestyneistä, mutta jo kauan sitten loppuun myydyistä sisar Whiten teoksista. Niinkuin sisällysluettelosta ilmenee, tähän kirjaan on valittu lukuja kirjasta Spirit of Prophecy, osat I, III ja IV, The Signs of the Timeslehdestä ja kirjasta Early Writings eli Spiritual Gifts, osa I (Hengellisiä kokemuksia). KuKi 6.1

Toivomme ja uskomme, että tämä kirja, Lunastuksen historia, tulee valistamaan monia uskovaisia ja elvyttämään heidän toivoaan Jeesuksen pikaisesta tulosta. KuKi 6.2

Ellen G. Whiten teosten julkaisutoimikunta.