Kodin Ihanteita

1/88

KODIN IHANTEITA

Alkusanat

Ellen G. White on kirjoittanut paljon arvokkaita neuvoja vanhemmille. Hän on käsitellyt kaikkia kodin piiriin liittyviä asioita ja antaa yksityiskohtaisia ohjeita moniin ongelmiin, jotka koskettavat myös nykypäivän vastuuntuntoisia ja usein huolestuneita vanhempia. Muutamia vuosia ennen kuolemaansa hän ilmaisi haluavansa julkaista “kirjan kristittyjä vanhempia varten”, joka määrittelisi “äidin velvollisuuksia ja vaikutusta lapsiinsa”. Tämä kirja pyrkii täyttämään tuon toiveen. KI 9.1

Tämä kirja “Kodin ihanteita” on samalla sekä eräänlainen käsikirja kiireisille vanhemmille että esimerkki siitä, millainen kodista voi ja pitäisi tulla. Siinä on vastauksia moniin vanhempien kysymyksiin ja viisauden sanoja taivaalliselta Isältä. KI 9.2

Tähän teokseen on valikoitu otteita Ellen G. Whiten kirjoituksista seitsemän vuosikymmenen varrelta, mutta erityisesti niistä tuhansista E.G. Whiten artikkeleista, joita on julkaistu yhdyskuntamme lehdissä. Nykyisin julkaistut teokset, kirjasina ilmestyneet erityiset todistukset sekä E. G. Whiten käsikirjoitukset ovat osaltaan täydentäneet teosta. Kunkin luvun loppuun on merkitty siinä julkaistujen lainausten lähdeviitteet. Koska samaa aihetta käsittelevät otteet eri aikoina kirjoitetuista lähteistä on sovitettu johdonmukaiseen järjestykseen, niiden väliin saattaa jäädä eräitä väistämättömiä ajatuskatkoja tai esitystavan muutoksia. Tämä johtuu siitä, että kokoelman laatijoilla on oikeus suorittaa ainoastaan lainausten valikointia, päättää niiden järjestyksestä sekä laatia otsikot. KI 9.3

Tämä teos on valmistettu Ellen G. Whiten kirjoitusten julkaisemisesta vastaavassa toimistossa. Työ on suoritettu noudattaen niitä Ellen Whiten julkaisutoimikunnalleen antamia neuvoja, jotka koskevat kokoomateoksen julkaisemista hänen käsikirjoituksistaan. Nämä kirjoitukset sisältävät, kuten hän sanoi, “opetusta, jota Herra on antanut minulle kansaansa varten”. KI 9.4

Koskaan ei ole tarvittu tällaista kirjaa niin kipeästi kuin juuri nyt. Milloinkaan aikaisemmin eivät vanhemmat ja lapset ole olleet niin halukkaita saamaan oikean vastauksen heitä askarruttaviin kysymyksiin kuin nyt. Koskaan eivät kodit ole olleet siinä määrin vaarassa kuin tänä aikana. KI 10.1

Jokainen meistä tietää, että yhteiskunnan olot vain heijastavat kansakunnan kotien oloja. Samoin tiedämme, että kodissa tapahtuneet muutokset aiheuttavat muutoksia yhteiskunnassa. Tässä tarkoituksessa tämä teos “Kodin ihanteita” on julkaistu täyttämään tärkeää tehtäväänsä. KI 10.2

Ellen G. Whiten julkaisujen säätiö
Washington, D.C.
8. 5.1952