Sanomia Nuorisolle

1/505

SANOMIA NUORISOLLE

ESIPUHE

Muinaisina päivinä, kun Jerusalem oli uudelleen rakennettava, profeetta kuuli näyssä taivaallisen lähettilään sanovan toiselle: ‘’Juokse, puhu tälle nuorukaiselle.” Samoin meidänkin päivinämme adventtiliikkeen nuorille miehille ja nuorille naisille on annettu tärkeä osa suoritettavaksi tämän maan historian loppunäytelmässä. SN 5.1

“Herra on asettanut nuoret olemaan hänen auttavana kätenään.” — ‘’Testimonies for the Church”, VII, s. 64. SN 5.2

“Miten nopeasti sellainen työntekijäjoukko, jonka meidän nuorisomme oikein kasvatettuna muodostaisi, veisikään sanoman ristiinnaulitusta, ylösnousseesta ja pian palaavasta Vapahtajasta koko maailmaan!” — ‘’Education”, s. 271. SN 5.3

Tämänkaltaisia sanomia on tullut tämän liikkeen nuorisolle profetian hengen välityksellä työmme alusta asti. Mrs. Ellen G. White, jonka Jumala valitsi tämän lahjan ilmituojaksi, oli vain seisemäntoista vuotias tyttö aloittaessaan työnsä. Hän tunsi lapsuusajan ja nuorison taistelut pimeyden valtoja vastaan, ja hän tunsi voittoisan elämän Kristuksessa. Hänen kynästään on suoraan nuorisolle lähtenyt monia opetuksen, myötätunnon, nuhteen ja rohkaisun sanomia. Ja nämä sanomat, aina johtaen nuorten mieliä Kristukseen ja hänen Sanaansa ainoana voimanlähteenä jaloa kristillistä miehekkyyttä ja naisellisuutta muodostettaessa, ovat osaltaan luoneet sitä pyhityksen mieltä, mikä on ominaista niin monille nuorillemme. SN 5.4

Vuosina 1892 ja 1893 annettiin sanomat, joissa ehdotettiin nuorisoamme järjestettäväksi ryhmiin ja yhdistyksiin kristillistä toimintaa varten. Näistä ehdotuksista on kehittynyt nuorten M. V. (Missionary Volunteer)-yhdistys, joka on osoittautunut kohottavaksi ja ylläpitäväksi voimaksi adventtinuorison elämässä kaikkialla maailmassa. SN 5.5

Joskin paljon siitä, mitä sisar White on kirjoittanut nuorisollemme, on julkaistu hänen kirjoissaan, on monia Youth’s Instructor-lehdessä ja muualla ilmestyneitä kirjoituksia, joita ei ole julkaistu kirjan muodossa. Nämä opetukset ovat kallisarvoinen perintö, ja niiden pitäisi olla kaikkien nykypäivien nuortemme käsissä. Pääkonferenssin M.V.-jaosto on senvuoksi läpikäynyt kaiken sen, mitä hän on kirjoittanut aikakauslehtiimme toimintansa alusta lähtien, ja on valikoinut kaikki nuorisoa ja sen pulmia koskevat kirjoitukset. Aina ei ole ollut mahdollista ottaa koko kirjoitusta sellaisenaan, mutta otteet on valikoitu hyvin huolellisesti, jotta niistä selvästi kävisi ilmi kirjoittajan ajatus kulloinkin käsilläolevasta aineesta. Kirjan opetusarvoa täydentääksemme olemme ottaneet siihen lisäksi paljon sellaista, mikä on jo aikaisemmin julkaistu kirjoissa, mutta ei ole laajalti levinnyt nuorten keskuuteen. SN 6.1

Ensimmäisen valitsemistyön suoritti suureksi osaksi veli J. F. Simon. Senjälkeen veli W. C. White teki ainehistoon arvokkaita lisäyksiä ja ehdotuksia. Lopullisen järjestelytyön suoritti veli H. T. Elliot, ja Southern Publishing Assodat ion on huolellisen työn jälkeen saattanut kaiken tähän miellyttävään asuun. Saakoon nuorten kiinnostus tähän kirjaan johtaa heidät tarkoin tutkimaan sanomia, joita profetian henki on antanut jäännösseurakunnalle. SN 6.2

Hartain rukouksemme on, että nämä sanomat olisivat suureksi voimaksi adventtiliikkeen nuorisolle kaikkialla maailmassa, auttaen heitä kehittämään kristillistä luonnetta, ja antaen heille uutta intoa viemään päätökseen suurta tehtäväämme — “Adventtisanoma koko maailmaan tämän sukupolven aikana.” SN 6.3

M.E.Kern
Pääkonf erenssin nuorisojaoston sihteeri.