Suuren Lääkärin seuraajana

1/205

Suuren Lääkärin seuraajana

Alkusanat

Maailma on sairas. Kaikkialla, missä ihmisiä asuu, on kärsimystä. Kaikkialla kaivataan lievitystä tuskiin. SLS 7.1

Luojan tarkoitus ei ole ollut, että ihmiskunta nääntyisi kärsimysten taakan alla, että sairaus lyhentäisi ihmisen elinvuosia. Mutta aivan liian usein niitä lakeja, jotka Jumala on luomisessa säätänyt ihmislasten onneksi, on räikeästi rikottu. Seurauksena on ollut kärsimystä, sairautta ja kuolemaa. SLS 7.2

On tärkeää tuntea ruumistamme hallitsevia lakeja ja saattaa elämämme sopusointuun niiden kanssa. On tärkeää ymmärtää niiden monien seikkojen merkitys, jotka tekevät elämämme onnelliseksi, kotimme miellyttäväksi, ihmissuhteet sopusointuisiksi. SLS 7.3

Kun sairaus iskee, on välttämätöntä ryhtyä toimiin, jotka luonnon parantavien voimien kanssa vahvistavat ruumista ja palauttavat terveyden. Vielä tärkeämpää on kuitenkin meidän suhteemme Luojaamme. Hän on antanut elämän ja säätänyt ne ehdot, joiden mukaan elämä voi olla onnellista. Hän on myös jatkuvasti kiinnostunut meidän hyvinvoinnistamme. SLS 7.4

Tämän teoksen syvällisesti elämää ymmärtävä kirjoittaja tarjoaa tämän kirjan sivuilla jokaiselle isälle ja äidille, jokaiselle miehelle ja naiselle tarpeellista tietoa elämästä ja sen laeista, terveydestä ja sen edellytyksistä, sairaudesta ja sen parannuskeinoista, mielenterveyden järkkymisestä ja sen parantamisesta. Vaikka teos on julkaistu englanniksi ensimmäisen kerran jo vuonna 1905, sen sanoma on edelleen tuore ja ajankohtainen siitä huolimatta, että kirjoittaja on soveltanut joissakin kohdin sanottavansa oman aikansa Pohjois-Amerikan oloihin. SLS 7.5

Toivomme, että tämä kirja, joka on omistettu kaikille niille, jotka osallistuvat siunaukselliseen työhön ihmiskunnan hädän lieventämiseksi, auttaisi monia löytämään tien terveempään, tasapainoisempaan, onnellisempaan ja valoisampaan elämään. SLS 8.1

Julkaisijat