Alfa Ja Omega, Vol. 8

102/115

Uskottomien saarnaajien kohtalo

Se sananjulistaja, joka on uhrannut totuuden voittaakseen ihmisten suosion, huomaa nyt, mikä luonne ja vaikutus hänen opetuksellaan on ollut. On ilmeistä, että kaikkinäkevän silmä seurasi häntä hänen saarnatessaan, hänen kulkiessaan kadulla ja hänen ol-lessaan ihmisten kanssa elämän erilaisissa olosuhteissa. Jokainen mielenliikutus, jokainen kirjoitettu rivi, jokainen puhuttu sana ja jokainen teko, joka on johtanut ihmisiä lepäämään valheen suojassa, on ollut kylvöä. Nyt hän näkee sadon ympärillään olevissa kurjissa, kadotetuissa sieluissa. AO8 156.3

Herra sanoo: »He parantavat kepeästi tyttären, minun kansani, vamman, sanoen: ‘Rauha, rauha!’ vaikka ei rauhaa ole.» »Olette valheella murehduttaneet vanhurskaan sydämen, vaikka minä en tahtonut häntä murehduttaa, ja olette vahvistaneet jumalattoman käsiä, ettei hän kääntyisi pahalta tieltänsä ja saisi elää» (Jer. 8: 11; Hes. 13: 22). AO8 156.4

»Voi paimenia, jotka hukuttavat ja hajottavat minun laitumeni lampaat, sanoo Herra. — Katso, minä pidän huolen teidän pahain tekojenne rankaisemisesta, sanoo Herra.» »Parkukaa, te paimenet, ja huutakaa, vieriskelkää tuhassa, te lauman valtiaat; sillä aika on tullut teidän joutua teurastettaviksi. Te hajoatte pirstoiksi, te kaadutte niinkuin kallisarvoinen astia. Mennyt on paimenilta pakopaikka ja pelastus lauman valtiailta » (Jer. 23:1, 2; 25: 34, 35). AO8 156.5

Saarnaajat ja kansa näkevät, että he eivät ole olleet oikeassa suhteessa Jumalaan. He näkevät, että he ovat kapinoineet kaikkien oikeiden ja vanhurskaiden lakien alkuunpanijaa vastaan. Jumalan käskyjen syrjäyttäminen synnytti tuhansia pahuuden lähteitä, ai-heutti epäsopua, vihaaja kohtuut-tomuutta, kunnes maa tuli suureksi taistelukentäksi ja paheen Pesäksi. Tämä näköala avautuu uyt niille, jotka hylkäsivät totuuden ja valitsivat erheen. Mikään kieli ei voi kuvailla tottelematto-mien ja uskottomien tuntemaa ikuisesti menettämänsä iankaikkisen elämän kaipuuta. Henkilöt, joita maailma on jumaloinut heiän lahjakkuutensa ja kaunopuheisuutensa tähden, näkevät nyt nämä asiat oikeassa valossaan. He huomaavat, mitä he ovat rikkomisen kautta kadottaneet, ja he lankeavat niiden jalkojen juureen, joiden uskollisuutta he ovat halveksineet ja ivanneet, sekä tunnustavat, että Jumala on heitä rakastanut. AO8 156.6

Kansa huomaa tulleensa petetyksi. Ihmiset syyttävät toisiaan siitä, että heidät on johdettu turmioon, mutta kaikki kohdistavat katkerimman tuomionsa sananjulistajiin. Uskottomat saarnaajat ovat ennustaneet mieluisia asioita, he ovat saattaneet kuulijansa tekemään Jumalan lain mitättömäksi ja vainoamaan niitä, jotka halusivat pitää sen pyhänä. Nyt nämä opettajat epätoivoisina tunnustavat maailman edessä harjoittaneensa petosta. Kansanjoukot raivostuvat. »Me olemme kadotetut », he huutavat, »ja te olette syypäät meidän häviöömme.» He kääntyvät vääriä paimenia vastaan. Ne, jotka kerran ihailivat näitä paimenia eniten, syytävät heitä vastaan mitä kauheimpia kirouksia. Kädet, jotka kerran seppelöivät heitä laakereilla, kohoavat surmaamaan heitä. Miekkoja, joilla aiottiin surmata Jumalan kansaa, käytetään nyt sen vihollisten tuhoamiseen. Kaikkialla taistellaan ja vuodatetaan verta. AO8 157.1