Alfa Ja Omega, Vol. 8

99/115

Kristuksen risti jatkuvan tutkimuksen aihe

Tässä elämässä me voimme päästä vasta alkuun ihmeellisen pelastuksen aiheen ymmärtämisessä. Me voimme rajoitetulla käsityskyvyllämme mitä vakavimmin miettiä häpeää ja kunniaa, elämää Ja kuolemaa, oikeutta ja armoa, jotka kohtaavat toisensa ristillä, mutta vaikka jännittäisimme sielunkykymme äärimmilleen, emme pysty täysin käsittämään ristin merkitystä. Meillä on vain hämärä käsitys sovittavan rakkauden pituudesta, leveydestä, syvyydestä ja korkeudesta. Lunastetut eivät täydellisesti ymmärrä pelastus-suunnitelmaa silloinkaan, kun he näkevät niin kuin heidät itsensä nähdään ja tuntevat niin kuin heidät tunnetaan, mutta ikuisuudessa paljastuu jatkuvasti uutta totuutta ihmettelevälle ja ihastu-neelle mielelle. Vaikka maallisen elämän surut, kärsimykset ja kiusaukset ovat loppuneet ja niiden syy poistettu, on Jumal »an kansalla kuitenkin aina selvä käsitys siitä, mitä sen pelastus on maksanut. AO8 153.1

Kristuksen risti on oleva pelastettujen tutkimuksen ja laulun aiheena halki iäisyyden. Kirkastetussa Kristuksessa he näkevät ristiinnaulitun Kristuksen. He eivät koskaan unohda, että hän, joka voimallaan loi ja ylläpiti lukemattomat maailmat äärettömässä avaruudessa, hän, Jumalan ainokainen Poika, taivaan Majesteetti, jota kerubit ja loistavat serafit kunnioittaen ja ihaillen palvoivat, alensi itsensä nostaakseen langenneen ihmisen. He eivät unohda, että hän kantoi synnin syyllisyyden ja häpeän sekä Isänsä kasvojen kätkeytymisen, kunnes ka-dotetun maailman kärsimykset mursivat hänen sydämensä ja sammuttivat hänen elämänsä Golgatan ristillä. Se, että maailmojen Luojan ja kaikkien olentojen tuomarin piti panna syrjään kirkkautensa ja alentaa itsensä rakkaudesta ihmiseen, tulee aina herättämään ihmettelyä ja syvää kun- nioitusta yli koko maailmankaikkeuden. Kun pelastetut katselevat Lunastajaansa ja näkevät Isän iankaikkisen kirkkauden loistavan hänen kasvoistaan; kun he näkevät hänen aina ja iankaikkisesti pysyvän valtaistuimensa ja tietävät, ettei hänen valtakunnallaan ole oleva loppua, he puhkeavat ihastuttavaan lauluun: »Arvollinen, arvollinen on Karitsa, joka oli teurastettu ja on lunastanut meidät Jumalalle omalla kalliilla verellään.» AO8 153.2

Ristin salaisuus selittää kaikki muut salaisuudet. Golgatalla virtaavassa valossa ne Jumalan ominaisuudet, jotka olivat herättäneet kunnioittavaa pelkoa, näyttävät kauniilta ja puoleensavetäviltä. Armo, hellyys ja isällinen rakkaus ovat yhtyneet pyhyyteen, oikeuteen ja voimaan. Nähdessämme hänen valtaistuimensa mahtavuuden, korkeuden ja ylhäisyyden, me näemme hänen luonteensa laupiaissa ilmenemismuodoissaan ja ymmärrämme paremmin kuin koskaan ennen, mikä merkitys on tuolla rakastettavalla nimellä: »Isä meidän ». AO8 154.1

Silloin tullaan näkemään, ettei Jumala äärettömässä viisaudessaan voinut keksiä muuta suunnitelmaa meidän pelastamiseksemme kuin Poikansa uhraamisen. Tämän uhrauksen korvauksena on se ilo, mikä aiheutuu maan asuttamisesta lunastetuilla, pyhillä, onnellisilla ja kuolemattomilla olennoilla. Sen taistelun tuloksena, jota Vapahtaja kävi pimeyden voimia vastaan, on pelastettujen ilo, joka läpi iankaikkisuuden julistaa Jumalan kunniaa. Ja niin suuri on sielun arvo, että Isä on tyytyväinen maksettuun hintaan. Myös Kristus itse on tyytyväinen nähdessään suuren uhrinsa hedelmät. AO8 154.2