Alfa Ja Omega, Vol. 8

79/115

Armon ajan päättyminen

Kun kolmannen enkelin sanomaa ei enää julisteta, maan rikollisten asukkaiden armonaika on päättynyt. Jumalan kansa on saattanut työnsä päätökseen. Se on saanut »kevätsateen», »virvoituksen Herran kasvoista» ja on valmistunut edessään olevaa koetuksen hetkeä varten. Enkelit kiiruhtavat edestakaisin taivaassa. Eräs enkeli, joka palaa maan päältä, ilmoittaa, että hänen työnsä on tehty. Maailma on läpikäynyt viimeisen kokeen, ja kaikki, jotka ovat osoittautuneet kuuliaisiksi Jumalan käskyille, ovat vastaanottaneet »elävän Jumalan sinetin». Silloin Jeesus lopettaa välitystyönsä taivaan pyhäkössä. Hän kohottaa kätensä ja sanoo suurella äänellä: »Se on täytetty.» Koko enkelijoukko ottaa kruunun päästään hänen juhlallisesti ilmoittaessaan: »Vääryyden tekijä teh-köön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen» (Ilm. 22: 11). Jokaisen ihmisen asia on ratkaistu elämäksi tai kuolemaksi. Kristus on sovittanut kansansa ja poistanut sen synnit. Hänen alamaistensa luku on täysi. »Valtakunta ja valta ja valtakun-tien voima kaiken taivaan alla» annetaan pian pelastuksen perillisille, ja Jeesus on hallitseva kuningasten Kuninkaana ja herrain Herrana. AO8 119.2

Kun Jeesus jättää pyhäkön, pimeys peittää maan asukkaat. Tuona kauheana aikana vanhurskaiden täytyy elää pyhän Jumalan kasvojen edessä ilman välittäjää. Jumalattomia hillinnyt voima on otettu pois, ja lopullisesti paatuneet ihmiset ovat täydellisesti saatanan hallinnassa. Jumalan pitkä-mielisyys on loppunut. Maailma on hylännyt hänen armonsa, halveksinut hänen rakkauttaan ja polkenut hänen lakinsa jalkoihinsa. Jumalattomat ovat ylittäneet armonaikansa rajan. Jumalan Henki, jota he ovat itsepintaisesti vastustaneet, on viimein vetäytynyt pois. Kun Jumalan armo ei enää ole heidän turvanaan, heillä ei ole mitään suojaa pahaa vastaan. Silloin saatana on syöksevä maan asukkaat viimeiseen suureen ahdinkoon. Kun Jumalan enkelit lakkaavat pidättämästä ihmisten intohimojen raivoisia tuulia, kaikki taistelun voimat pääsevät irralleen. Koko maa joutuu silloin vielä kauheamman hävityksen kohteeksi kuin Jerusalem muinoin. AO8 119.3

Yksi ainoa enkeli surmasi kaikki egyptiläisten esikoiset ja täytti maan surulla. Kun Daavid rikkoi Jumalaa vastaan antamalla laskea kansan, yksi ainoa enkeli pani toimeen sen kauhean hävityksen, jolla Daavidin synti rangaistiin. Sitä hävittävää voimaa, mitä pyhät enkelit käyttävät Jumalan käskystä, käyttävät myös pahat enkelit silloin, kun Jumala sallii. Nyt on voimia valmiina levittämään hävitystä kaikkialle heti, kun Jumala sen sallii. AO8 120.1

Niitä, jotka kunnioittavat Jumalan lakia, on syytetty rangaistustuomioiden aiheuttamisesta maailmalle, ja heitä tullaan pitämään syyllisinä hirvittäviin luon-nonmullistuksiin sekä ihmisten keskeiseen taisteluun ja veren-vuodatukseen, jotka täyttävät maailman kurjuudella. Viimeistä varoitusta seurannut voima on saanut jumalattomat raivoihinsa. Heidän vihansa on syttynyt kaikkia kohtaan, jotka ovat vastaanottaneet sanoman, ja saatana nostattaa vihan ja vainon hengen yhä kiihkeämmäksi. AO8 120.2

Kun Jumalan läsnäolo viimein otettiin pois Juudan kansalta, papit ja kansa eivät tienneet sitä. Vaikka he olivat saatanan hallinnassa, mitä pahimpien ja inhottavimpien intohimojen vallassa, he kuitenkin pitivät itseään Jumalan valittuina. Temppelipalvelusta jatkettiin, uhreja uhrattiin saastutetuilla alttareilla ja päivittäin rukoiltiin Jumalan siunausta kansalle, joka oli syyllinen Jumalan rakkaan Pojan vereen ja joka koetti surmata hänen palvelijansa ja apostolinsa. Niin myös silloin, kun pyhäkön peruuttamaton päätös on julistettu ja maailman koh-talo ikuisesti ratkaistu, maan asukkaat eivät tiedä sitä. Kansa josta Jumalan Henki on lopullisesti poistunut, jatkaa uskonnon ul-konaisten muotojen noudattamista, ja se saatanallinen into, minkä pahuuden ruhtinas herättää totuuden vihollisissa, näyttää samanlaiselta kuin into Jumalan puolesta. AO8 120.3