Alfa Ja Omega, Vol. 8

62/115

Jumalalle uskollisetko järjestyksen vihollisia

Spiritismin kautta ilmaantuva ihmeitä tekevä voima tulee vaikuttamaan niitä vastaan, jotka tahtovat totella mieluummin Jumalaa kuin ihmisiä. Henget selittävät, että Jumala on lähettänyt heidät vakuuttamaan sunnuntaisapatin hylkääjiä heidän erehdyksestään, sekä väittävät, että maan lakia on toteltava Jumalan lakina. He valittavat maailman suurta pahuutta ja tukevat sitä uskonnonopettajien väitettä, että siveellisyyden rappiotila johtuu sunnuntain hä-päisemisestä. Suuri suuttumus tulee heräämään kaikkia niitä kohtaan, jotka kieltäytyvät hyväksymästä henkien todistusta. AO8 99.3

Saatanan menettelytapa tässä ratkaisevassa taistelussa Jumalan kansaa vastaan on sama, jota hän käytti suuren taistelun alkaessa taivaassa. Hän väitti pyrkivänsä lujittamaan Jumalan hallitusta, samalla kun salassa kaikin voimin koetti sitä kaataa. Ja siitä, mihin hän salaisesti pyrki, hän syytti uskollisia enkeleitä. Sama petollinen menettelytapa on lyönyt leimansa Rooman kirkon historiaan. Tuo kirkko on ilmoittanut toimivansa taivaan käskynhaltijana samalla, kun se on koettanut korottaa itsensä Jumalan yläpuolelle ja muuttaa hänen lakiaan. Ne, jotka uskollisuutensa tähden evankeliumille kärsivät marttyyrikuoleman, julistettiin Rooman kirkon ylivallan aikana pahantekijöiksi. Heidän väitettiin olevan liitossa saatanan kanssa, ja heidän häpäisemisekseen käytettiin kaikkia mahdollisia keinoja, niin että he kansan silmissä ja myös omissa silmissään olisivat näyttäneet pa-himmilta pahantekijöiltä. Niin tulee olemaan vieläkin. Kun saatana koettaa tuhota ne, jotka kunnioittavat Jumalan lakia, hän toimii niin, että heitä syytetään lain rikkomisesta ja Jumalan häpäisemisestä sekä siitä, että he tuottavat maailmalle Jumalan rangaistukset. AO8 100.1

Jumala ei koskaan pakota tahtoa tai omaatuntoa, mutta saatana turvautuu jatkuvasti julmuudella painostamiseen päästäkseen hallitsemaan niitä, joita hän ei muulla tavalla voi johtaa harhaan. Pelon ja pakon avulla hän koettaa hallita omaatuntoa ja varmistaa kunnioituksensa. Saadakseen tämän aikaan hän toimii sekä uskonnollisten että maallisten vallanpitäjien välityksellä yllyttäen heitä pakkokeinoin saattamaan voimaan Jumalan lakia uhmaavia inhimillisiä lakeja. AO8 100.2

Ne, jotka kunnioittavat raama-tullista lepopäivää, tullaan julistamaan lain ja järjestyksen vihollisiksi, jotka kaatavat yhteiskunnan siveellisyyttä ylläpitävät esteet, aiheuttavat sekasortoa ja turmelusta ja vetävät maan päälle Jumalan rangaistustuomiot. Heidän omantuntonsa arkuus selitetään itsepäisyydeksi, uppiniskaisuudeksi ja esivallan halveksimiseksi. Heitä syytetään nurjamielisyydestä hallitusta kohtaan. Saarnaajat, jotka kieltävät Jumalan lain velvoittavuuden, tulevat esittämään saarnatuolista, että kaik-kien velvollisuus on totella hallin-toviranomaisia, koska he ovat Jumalan asettamia. Lainsäädäntösaleissa ja tuomioistuimissa Jumalan käskyjen noudattajat esitetään väärässä valossa ja heidät tuomitaan. Heidän sanansa tulkitaan väärin ja heidän vaikuttimensa selitetään pahimmalla tavalla. AO8 100.3

Kun protestanttiset seurakunnat hylkäävät Raamatun selvät todisteet Jumalan lain puolesta, ne haluavat vaientaa sellaiset, joiden uskoa ne eivät voi kumota Raamatulla. Ne sulkevat silmänsä siltä tosiasialta, että tämä menettely johtaa niiden vainoamiseen, jotka tunnontarkasti kieltäytyvät tekemästä sitä, mitä muu kristi kunta tekee ja tunnustamasta paavillisen sapatin oikeutusta. AO8 100.4

Kirkon ja valtion viranomaiset tulevat yksissä neuvoin houkutte-lemaan, taivuttamaan tai pakottamaan kaikkia kansanluokkia kun-nioittamaan sunnuntaita. Jumalallisen arvovallan puute korvataan pakkomääräyksillä. Poliittinen turmelus hävittää rakkauden oikeuteen ja totuuden kunnioitta-miseen, ja jopa vapaassa Amerikassa hallitusmiehet ja lainsäätäjät tulevat yleisön suosion varmistamiseksi myöntymään kansan vaatimukseen saada sunnuntain viettoon pakottava laki. Suurin uhrauksin hankittua omantunnonvapautta ei enää kunnioiteta. Pian alkavassa taistelussa toteutuvat profeetan sanat: »Lohikäär-me vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus» (Ilm. 12: 17). AO8 101.1