Alfa Ja Omega, Vol. 8

58/115

Raamatun perusoppien hylkääminen vie kriisiin

Ne voimat, jotka tässä taistelussa tulevat yhteisesti vastustamaan totuutta ja vanhurskautta, ovat nyt tehokkaassa toiminnassa. Jumalan pyhälle sanalle, joka on meille hankittu kärsimysten ja veren kalliilla hinnalla, annetaan vain vähän arvoa. Kaikki voivat nyt saada Raamatun, mutta vain harvat todella hyväksyvät sen elä-mänsä ohjeeksi. Epäusko on vallalla levottomuutta herättävässä määrässä, ei ainoastaan maailmassa vaan myös seurakunnissa. Monet ovat joutuneet niin pitkälle, että kieltävät kristinuskon tukipylväinä olevia oppeja. Suuri osa kristityksi tunnustautuvasta maailmasta hylkää todellisuudessa innoitettujen kirjoittajien esittämät suuret luomistapahtumat, ihmisen lankeemuksen, sovituksen ja Jumalan lain pysyvyyden joko kokonaan tai osaksi. Tuhannet, jotka kerskaavat viisaudestaan ja itsenäisyydestään, pitävät ehdotonta luottamusta Raamattuun heikkouden merkkinä. He luulevat, että Raamatun moittiminen sekä sen tärkeimpien totuuksien hengellistyttäminen ja olemattomiksi selittäminen todistavat kyvykkyydestä ja oppineisuudesta. Monet saarnaajat julistavat kuulijoilleen ja monet professorit ja opettajat opettavat oppilailleen, että Jumalan laki on muutettu tai poistettu. Niiden, jotka pitävät sen vaatimuksia vielä sitovina ja kirjaimellisesti noudatettavina, ajatellaan ansaitsevan vain pilkkaa ja halveksimista. AO8 91.3

Hylätessään totuuden ihmiset hylkäävät sen luojan. Poikiessaan Jumalan lakia he kieltävät Lainantajan arvovallan. Vääristä opeista ja teorioista voi tehdä epäjumalan yhtä helposti kuin puusta tai kivestä. Esittämällä väärin Jumalan ominaisuudet saatana johtaa ihmiset muodostamaan hänen luonteestaan väärän käsityksen. Useat asettavat Jumalan valtaistuimelle filosofian epäjumalan, samalla kun vain harvat palvelevat elävää Jumalaa sellaisena, kuin hän on itsensä ilmoittanut sanassaan, Kristuksessa ja luo-mistöissä. Tuhannet jumaloivat luontoa, samalla kun he kieltävät luonnon Jumalan. Nykyisessä kristityssä maailmassa harjoitetaan epäjumalanpalvelusta yhtä todellisesti, kuin sitä harjoitettiin Elian aikana, vaikka eri muodossa. Monien viisaina pidettyjen miesten, filosofien, runoilijain, poliitikkojen ja sanomalehtimiesten jumala - hienostuneiden piirien, monien korkeakoulujen ja yliopistojen, vieläpä joidenkin jumaluusopillistenkin koulujen jumala - on tuskin parempi kuin Baal, foinikialaisten auringonjumala. AO8 92.1