Alfa Ja Omega, Vol. 8

38/115

Luku 6—Spiritismi

Pyhien enkelien palvelus sellaisena kuin se on esitettynä Raamatussa on mitä lohdullisin ja kallisarvoisin totuus jokaiselle Kristuksen seuraajalle. Mutta kansan suosiman teologian erheet ovat himmentäneet ja turmelleet tätä asiaa koskevan Raamatun opetuksen. Luontaisen kuolemattomuuden oppi, joka ensin lainattiin pakanallisesta filosofiasta ja suuren luopumuksen pimeydessä lii-tettiin kristinuskoon, on syrjäyttänyt sen Raamatussa niin selvästi esitetyn totuuden, että »kuolleet eivät tiedä mitään». Monet ovat ruvenneet uskomaan, että ne henget, joiden sanotaan olevan »palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä», ovat kuolleiden henkiä. Näin he uskovat, vaikka Raamattu todistaa taivaan enkelien olemassaolosta ja heidän yhteydestään ihmisen historian kanssa, ennen kuin yksikään ihminen oli kuollut. AO8 61.1