Alfa Ja Omega, Vol. 8

27/115

Jumalassa on varma turva

Kristuksen seuraajat tuntevat vähän niitä salajuonia, joita saatana ja hänen joukkonsa punovat heitä vastaan. Mutta hän, jonka valta-istuin on taivaassa, on saattava kaikki nämä juonet palvelemaan hänen syviä tarkoituksiaan. Herra sallii lastensa joutua kiusauksen tulikokeeseen, ei sen tähden, että hän nauttisi heidän hädästään ja kärsimyksistään, vaan siksi, että tämä koetus on välttämätön heidän lopulliselle voitolleen. Hän ei oman kunniansa mukaisesti voi estää heitä joutumasta kiusaukseen, sillä koetuksen tarkoituksena on valmistaa heitä vastustamaan kaikkia pahan viettelyksiä. AO8 42.1

Eivät jumalattomat ihmiset ei-vätkä paholaiset voi estää Jumalan työtä tai riistää hänen kansaltaan hänen läsnäoloaan, jos tämä nöyrästi ja katuen tunnustaa ja hylkää syntinsä sekä uskossa pitää kiinni hänen lupauksistaan. Jokaisen kiusauksen, jokaisen vastustavan vaikutuksen, olipa se julkinen tai salainen, voi menestyksellisesti torjua, »ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot» (Sak. 4: 6). AO8 42.2

»Herran silmät tarkkaavat van-hurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa - -. Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään? » (1 Piet. 3: 12, 13). Kun Bileam runsaan palkkion houkuttelemana käytti manauksia Israelia vastaan ja uhraamalla Herralle koetti saada kirouksen hänen kansansa ylle, Jumalan Henki esti sen pahan, minkä hän halusi julistaa, ja hänen oli pakko huudahtaa: »Kuinka minä kiroaisin sen, jota ei Jumala kiroa, kuinka sadatte lisin sitä, jota ei Herra sadattele?» »Suotakoon minun kuolla oikeamielisten kuolema, olkoon minun loppuni niinkuin heidän. » Kun uhri oli jälleen uhrattu, tuo jumalaton profeetta sanoi: »Katso, minä olen saanut tehtäväkseni siunata, hän on siunannut, enkä minä voi sitä peruuttaa. Ei havaita vaivaa Jaakobissa eikä nähdä on-nettomuutta Israelissa. Herra, hänen Jumalansa, on hänen kanssansa, riemuhuuto kuninkaalle kaikuu siellä. » »Sillä ei ole noituutta Jaakobissa [engl. käännöksessä: Jaakobia vastaan] eikä tavata taikuutta Israelissa [engl. käännöksessä: Israelia vastaan]. Aikanansa ilmoitetaan Jaakobille ja Israelille, mitä Jumala on tekevä.» Alttarit rakennettiin vielä kolmannen kerran ja Bileam yritti varmistaa kirouksen. Mutta pro-feetan vastahakoisilta huulilta Jumalan Henki todisti valitun kansan menestyksestä sekä moitti sen vihollisten mielettömyyttä ja häijyyttä julistaen: »Siunattu olkoon, joka sinua siunaa, kirottu, joka sinua kiroaa! » (4 Moos. 23: 8,10, 20,21, 23; 24: 9). AO8 42.3

Israelilaiset olivat tähän aikaan Jumalalle kuuliaisia, ja niin kauan kuin he noudattivat hänen lakiaan, eivät mitkään tämän maailman tai helvetin vallat voineet voittaa heitä. Mutta se kirous, jota Bileamin ei sallittu julistaa Jumalan kansaa vastaan, hä nen lopulta onnistui tuottaa sille houkuttelemalla sen syntiin. Kun israelilaiset rikkoivat Jumalan käskyt, silloin he erosivat Jumalasta ja joutuivat kokemaan hävittäjän voimaa. AO8 42.4

Saatana tietää varsin hyvin, että heikoinkin sielu, joka pysyy Kristuksessa, on lujempi kuin pi-meyden joukot, ja että hänen hyökkäyksensä torjuttaisiin, jos hän lähestyisi avoimesti. Sen tähden hän koettaa houkutella ristin sotilaita pois heidän lujasta linnoituksestaan samalla, kun hän itse on joukkoineen väijyksissä valmiina tuhoamaan kaikki, jotka uskaltavat tulla hänen alueelleen. Vain nöyrästi luottamalla Jumalaan ja noudattamalla kaikkia hänen käskyjään voimme olla turvassa. AO8 43.1

Ilman rukousta ei kukaan ole turvassa päivää eikä hetkeäkään. Erityisesti tulisi rukoilla viisautta hänen sanansa ymmärtämiseen, sillä siinä on ilmaistuna kiusaajan juonet ja ne keinot, joilla hänet voidaan menestyksellisesti torjua. Saatana käyttää hyvin taitavasti Raamatun tekstejä selittäen ne omalla tavallaan, millä hän toivoo saavansa meidät lankeamaan. Meidän tulisi tutkia Raamattua nöyrällä mielellä hetkeksikään unohtamatta riippuvuuttamme Jumalasta. Samalla kun meidän täytyy alati olla varuillamme saatanan juonia vastaan, meidän pitäisi alituisesti rukoilla uskossa: »Älä saata meitä kiusaukseen.» AO8 43.2