Alfa Ja Omega, Vol. 8

2/115

Selittämätön ongelma

On mahdotonta selittää synnin alkuperää siten, että ilmoitettaisiin syy sen olemassaoloon. Kuitenkin sekä synnin alkuperää että sen lopullista hävittämistä voidaan ymmärtää niin paljon, että Jumalan oikeudenmukaisuus ja laupeus voidaan nähdä kaikissa hänen toimissaan synnin suhteen. Raamattu opettaa hyvin selvästi, että Jumala ei ole millään tavoin vastuussa synnin tulosta. Ei mikään Jumalan armon mielivaltainen poisvetäminen tai puutteellisuus hänen hallituksessaan ollut syynä kapinan puhkeamiseen. Synti on tunkeilija, jonka läsnä-oloon ei voida esittää mitään syytä. Se on salaperäinen, selittämätön; sen näennäinen selittäminen on sen puolustamista. Jos sitä voitaisiin puolustaa tai esittää syy sen olemassaoloon, se lakkaisi olemasta syntiä. Ainoa synnin määri-telmämme on se, mikä on Jumalan sanassa: »Synti on laittomuus.» Se on Jumalan hallituksen perustuksena olevaa suurta rakkauden lakia vastustava periaate. AO8 9.2

Ennen pahuuden tuloa rauha ja ilo vallitsi koko maailmankaik-keudessa. Kaikki oli täydellisessä sopusoinnussa Luojan tahdon kanssa. Rakkaus Jumalaan oli kaiken yläpuolella ja rakkaus lä-himmäiseen puolueeton. Kristus, Sana, Jumalan ainokainen Poika, oli yhtä iankaikkisen Isän kanssa - yhtä luontonsa, luonteenlaatunsa ja tarkoitustensa suhteen - ainoa maailmankaikkeuden olento, joka voi olla osallisena kaikissa Jumalan suunnitelmissa ja aikomuksissa. Kristuksen kautta Isä loi kaikki taivaalliset olennot. »Hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja» (Kol. 1: 16), ja koko taivas osoitti samaa kuuliaisuutta Kristusta kuin Isääkin kohtaan. AO8 9.3

Koska rakkauden laki oli Jumalan hallituksen perustus, kaikkien luotujen olentojen onni riippui heidän täydellisestä sopusoinnustaan sen suurten vanhurskauden periaatteiden kanssa. Jumala toivoo kaikilta luomiltaan olennoilta rakkauden palvelusta - hänen luonteensa järjellisestä käsittämi-sestä seuraavaa kunnioitusta. Häntä ei miellytä väkinäinen kuuliaisuus, ja siksi hän antaa kaikille tahdon vapauden, jotta he voisivat palvella häntä vapaaehtoisesti. AO8 10.1