Alfa Ja Omega, Vol. 8

19/115

Miksi paholaisen olemassaoloa epäillään

Ketkään eivät ole suuremmassa vaarassa pahojen henkien vaiku-tuksen johdosta kuin ne, jotka vastoin useita ja selviä Raamatun todistuksia kieltävät perkeleen ja hänen enkeliensä olemassaolon ja toiminnan. Niin kauan kuin olemme tietämättömiä heidän juonistaan, heillä on siitä verraton etu: monet noudattavat heidän herättämiään mielijohteita, samalla kun luulevat seuraavansa oman viisautensa antamia ohjeita. Tästä syystä saatana meidän lähestyessämme ajan loppua, jolloin hän toimii suurimmalla voimalla pettäen ja hävittäen, levittää kaikkialle sellaista uskoa, ettei häntä ole olemassa. Hänen toimintaperiaatteensa on salata itsensä ja työtapansa. AO8 30.3

Suuri pettäjä ei pelkää mitään niin kuin sitä, että me opimme tuntemaan hänen juonensa. Voi- dakseen paremmin salata todellisen luonteensa ja tarkoituksensa hän on saattanut ihmiset esittämään hänet sellaisena, joka ei herätä voimakkaampaa tunnetta kuin ivaa ja halveksimista. Hän on mielissään siitä, että hänet kuvataan naurettavaksi tai inhottavaksi olennoksi, joka on epämuotoinen, puoleksi eläin ja puoleksi ihminen. Hän nauttii, kun kuulee niiden, jotka pitävät itseään ymmärtäväisinä ja valistuneina, leikillään ja piloillaan käyttävän hänen nimeään. AO8 30.4

Sen tähden että saatana on äärimmäisen taitavasti naamioinut itsensä, kysytään niin yleisesti: »Onko mitään sellaista olentoa olemassa? » Hänen menestyksestään todistaa sekin, että uskonnollisessa maailmassa niin yleisesti suositaan teorioita, jotka ovat ristiriidassa Raamatun selvimmän todistuksen kanssa. Koska saatana voi helpoimmin hallita niiden mieltä, jotka ovat tietämättömiä hänen vaikutuksestaan, Jumalan sana antaa hänen turmiollisesta toiminnastaan niin monia esimerkkejä, jotka paljastavat meille hänen salaiset sotajoukkonsa ja siten auttavat meitä olemaan varuillamme hänen hyökkäystensä suhteen. AO8 31.1

Saatanan ja hänen joukkonsa voima ja häijyys voisivat täydellä syyllä tehdä meidät levottomiksi, ellei Lunastajamme vieläkin suu-rempi voima olisi suojamme ja pe-lastuksemme. Me suljemme huo-lellisesti huoneemme salvoilla ja lukoilla suojellaksemme omai-suuttamme ja elämäämme pahoilta ihmisiltä, mutta me ajattelemme harvoin pahoja enkeleitä, jotka alinomaa tunkeilevat luoksemme ja joiden hyökkäyksiä vastaan meillä ei omassa voimassamme ole mitään puolustuskeinoa. Jos heidän sallittaisiin, he voisivat hämmentää meidän mielemme, vahingoittaa ja kiduttaa meidän ruumistamme sekä tuhota meidän omaisuutemme ja elämämme. He nauttivat vain kurjuudesta ja hävityksestä. Kauhea on niiden tila, jotka vastustavat Jumalan vaatimuksia ja myöntyvät saatanan kiusauksiin, kunnes Jumala jättää heidät pahojen henkien val-taan. Mutta Kristuksen seuraajilla on aina turva hänen suojeluksessaan. Voimallisia enkeleitä lähetetään taivaasta suojelemaan heitä. Paholainen ei voi murtaa sitä vartiota, jonka Jumala on asettanut kansansa ympärille. AO8 31.2