Alfa Ja Omega, Vol. 8

16/115

Raamatun opetus enkeleistä

Enkelit olivat olemassa ennen ih-misen luomista, sillä maan perus-tuksia laskettaessa »aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat» (Job. 38: 7). Ihmisen lankeemuksen jälkeen lähetettiin enkeleitä vartioimaan elämän puuta. Tämä tapahtui ennen kuin yksikään ihminen oli kuollut. Enkelit ovat ihmistä korkeampia olentoja, sillä psalmirunoilija sanoo Jumalan tehneen ihmisen vähän vähemmäksi enkeleitä (Ps. 8: 6; engl. käännös). AO8 26.2

Raamattu antaa meille tietoja näiden taivaallisten olentojen lu-vusta, voimasta ja kirkkaudesta, heidän yhteydestään Jumalan hallitukseen sekä myös heidän suhteestaan pelastustyöhön. »Herra on pystyttänyt istuimensa taivaisiin, ja hänen kuninkuutensa hallitsee kaikkia » (Ps. 103: 19). Ja profeetta sanoo: »Minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä » (Ilm. 5: 11). Kuningasten Kuninkaan valtaistuimen luona he palvelevat - nuo »väkevät sankarit», jotka tekevät hänen tahtonsa ja täyttävät hänen käskynsä, kun kuulevat hänen sanansa äänen. Profeetta Daniel näki kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta ja tuhannen tuhatta taivaan sanansaattajaa (Dan 7: 10). Apostoli Paavali kirjoittaa enkelien »lukemattomasta » joukosta (Hebr. 12: 22, engl. käännös). Jumalan lähetteinä he kiitävät eteenpäin ja ovat »nähdä kuin salamanleimaus ». Niin häikäisevä on heidän kirkkautensa ja niin nopea heidän lentonsa. Enkeli, joka ilmestyi Vapahtajan haudal le, »oli näöltään niinkuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Ja häntä peljästyen vartijat vapisivat ja kävivät ikäänkuin kuolleiksi» (Matt. 28: 3, 4). Kun Sanherib, tuo ylpeä assyrialainen, halvensi ja pilkkasi Jumalaa sekä uhkasi Israelia hävityksellä, niin »sinä yönä Herran enkeli lähti ja löi Assurin leirissä sata kahdeksankymmentä viisi tuhatta miestä ». Enkeli »tuhosi kaikki sotaurhot, ruhtinaat ja päälliköt Assurin kuninkaan leirissä, niin että hän häpeä kasvoillaan palasi takaisin maahansa» (2 Kun. 19: 35; 2 Aikak. 32: 21). AO8 26.3

Enkeleitä lähetettiin armon viejinä Jumalan lasten luo: viemään siunauslupauksia Aabrahamille; pelastamaan vanhurskasta Lootia hukkumasta Sodoman tuleen; Elian luo, kun hän oli nääntymäisillään väsymykseen ja nälkään erämaassa; Elisan luo ympäröimään tulisin vaunuin ja hevosin sen pienen kaupungin, jossa hän oli vihollistensa piirittämänä; Danielin luo, kun hän rukoili Jumalalta viisautta pakanallisen kuninkaan hovissa tai oli heitetty jalopeurain saaliiksi; Pietarin luo hänen ollessaan kuolemaan tuomittuna Herodeksen vankilassa; vankien luo Filippiin; Paavalin ja hänen seuralaistensa luo merelle myrskyisenä yönä; valmistamaan Korneliusta vastaanottamaan evankeliumia; lähettämään Pietaria viemään pelastussanomaa tuntemattomalle pakanalle. Näin ovat pyhät enkelit kaikkina aikoina palvelleet Jumalan kansaa. AO8 27.1

Jokaiselle Kristuksen seuraajalle on määrätty suojelusenkeli. Nämä taivaalliset vartijat suojelevat vanhurskaita pahan vallalta. Tämän saatana itse tunnusti sanoessaan: »Suottako Job pelkää Jumalaa? Olethan itse kaikilta puolin suojannut hänet, hänen talonsa ja kaiken, mitä hänellä on» (Job. 1: 9, 10). Se toiminta, minkä välityksellä Jumala varjelee kansaansa, ilmenee psalmin sanoista: »Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pel-käävät, ja pelastaa heidät» (Ps. 34: 8). Vapahtaja sanoi puhuessaan häneen uskovista: »Katsokaa, ettette halveksu yhtäkään näistä pienistä; sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun Isäni kasvot, joka on taivaissa » (Matt. 18: 10). Niillä enkeleillä, jotka on määrätty palvelemaan Jumalan lapsia, on kaikkina aikoina pääsy hänen eteensä. AO8 27.2

Täten Jumalan lapsille, jotka ovat alttiina pimeyden ruhtinaan petolliselle vaikutukselle ja väsy-mättömälle häijyydelle sekä tais-telussa kaikkien pahuuden voimien kanssa, luvataan taivaan enkelien lakkaamaton suojelus. Tätä lupausta ei ole annettu tarpeettomasti. Jumala on antanut lapsilleen vakuutuksen suosiostaan ja suojeluksestaan sen tähden, että he joutuvat tekemisiin voimakkaiden pahuuden henki-olentojen kanssa. Näiden lukuisien, päättäväisten ja väsymättömien henkien pahuudesta ja voimasta ei kukaan voi turvallisesti olla tietämätön tai välinpitämätön. AO8 27.3