Vuorisaarna

1/53

VUORISAARNA

Johdanto

Vuorisaarna on taivaan siunaus maailmalle - ääni Jumalan valtaistuimelta. Se annettiin ihmiskunnalle jotta se olisi heille velvollisuuden laki sekä taivaan valo, toivo ja lohdutus epätoivossa, ilo ja huojennus elämän eri vaiheissa. Siinä saarnaajien ruhtinas, mestariopettaja, lausuu sanat, jotka Isä antoi hänelle puhuttavaksi. Vu 7.1

Autuuslupaukset ovat Kristuksen tervehdys koko ihmisperheelle, eivät ainoastaan niille, jotka uskovat. Hän näyttää hetkeksi unohtaneen olevan- sa maailmassa eikä taivaassa, ja hän käyttää valon maailman tavallista tervehdystä. Siunaukset vir- taavat hänen huuliltaan aivan kuin rikkaan elämän kauan suljettuina olleet padot olisivat murtuneet. Vu 7.2

Kristus ei jätä pienintäkään epäilystä siitä, minkälaisia luonteenpiirteitä hän arvostaa ja siunaa. Hän kääntyy maailman kunnianhimoisten suosikkien luota niiden puoleen, joita nämä halveksivat sekä julistaa siunatuiksi kaikki, jotka ottavat vastaan hänen valonsa ja elämänsä. Hän avaa suojaa- vat kätensä hengellisesti köyhille, nöyrille, alhaisille, murheellisille, halveksituille ja vainotuille sanoen: “Tulkaa minun tyköni, — niin minä annan teille levon.” Vu 7.3

Kristus kykenee katsomaan maailman kurjuutta tuntematta lainkaan surua siitä, että hän on luonut ihmisen. Ihmissydämessä hän näkee muutakin kuin syntiä, muutakin kuin kurjuutta. Äärettömässä viisaudessaan ja rakkaudessaan hän näkee ihmisen mahdollisuudet, ne korkeudet, joihin tämä vielä voi yltää. Hän tietää, että vaikka ihmiset ovatkin käyttäneet väärin saamiaan siunauksia sekä turmelleet Jumalalta saamansa arvokkuuden, heidän lunastuksensa tulee kuitenkin tuomaan kunniaa Luojalle. Vu 8.1

Sanat, jotka Kristus lausui autuuslupausten vuorella, tulevat säilyttämään voimansa kautta aikojen. Jokainen lause on jalokivi totuuden aarreaitasta. Tässä puheessa lausutut periaatteet koskevat kaikkia aikoja sekä kaikkia ihmisluokkia. Jumalallisella voimalla Kristus ilmaisi uskonsa ja toivonsa julistaessaan ihmisryhmän toisensa jälkeen autuaaksi, koska he olivat muodostaneet vanhurskaan luonteen. Jokainen voi saavuttaa hänen sanojensa asettaman tason elämällä elämän antajan elämää uskon kautta häneen. Vu 8.2

E.G.W.