Tervise teenistuses

1/175

Tervise teenistuses

Eessõna eestikeelsele väljaandele

Tervis on olulisim vara siin maises elus. Pole päeva, kus me ei vajaks hästitoimivat organismi, selle jõuvarusid või vastupidavust. Meie mõtlemine, tunded, suhted, õppimine ja igapäevane toimetulek on suuresti seotud sellega, kui terved me oleme. Tt 5.1

Ellen G. White’i raamatu “Tervise teenistuses” (varem tuntud pealkirja all “Suure Arsti jälgedes”) põhisõnumiks ongi tervise väärtustamine. Tt 5.2

Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala Vaim? (1Kr 3:16) Tt 5.3

Autor rõhutab tervisele tähelepanu pööramise vajadust, tervislikke eluviise ja mõistliku toitumise tähtsust. On oluline mõista, et Ellen G. White’i eluajal olid meditsiinis kasutatavad meetodid ja ravimid enamasti kui mitte ohtlikud, siis kasutud. Populaarsed olid paljud tänapäeval ajaloo hõlma vajunud ravimeetodid. Paljudes toonastes ravimites kasutati ohtlikke aineid, nagu raadiumi, elavhõbedat, arseeni ning narkootilise toimega aineid oopiumi ja kokaiini. Tänapäevase tõenduspõhise meditsiini aluseks olevad statistilised andmete kogumise ja töötlemise võtted olid tundmatud. Meditsiinis valitsevad seisukohad toetusid populaarsete arstide autoriteedile, mille aluseks oli enamasti nende empiiriline kogemus ja selle subjektiivne tõlgendus. Efektiivseid ravimeid peaaegu polnudki, antibiootikumid olid tundmatud (penitsilliini avastas A. Fleming alles 1928. aastal). Vaktsiinide väljatöötamine oli lapsekingades. Sellisel taustsüsteemil oli oma mõju 1905. aastal valminud Ellen G. White’i raamatule “Tervise teenistuses” ja seda on otstarbekas ka raamatut lugedes silmas pidada. Tt 5.4

Tänaseks päevaks on meditsiini areng teinud tohutult suure hüppe. Arusaamad inimese organismi toimimisest, haigustest, diagnoosimise võimalustest ja ravist on radikaalselt ümber hinnatud. Välja on töötatud järjest informatiivsemaid uurimismeetodeid ja need on muutunud järjest ohutumaks. Ravimeetodite hulka kuulub tänasel päeval suur arsenal erinevaid võimalusi, mille tulemuslikkus on teaduslikult tõestatud. Ravimite ohutuse tagamisele on pööratud järjest suuremat tähelepanu ja vaktsiinide kasutuselevõtust alates on mitmed inimkonnale tõsist ohtu kujutavad haigused kas täiesti või siis suures osas võidetud. Arstide, õdede, ämmaemandate, radioloogias või laboris töötavate spetsialistide koolitusele on pööratud järjest suuremat tähelepanu ja välja on töötatud ranged kutsestandardid. Jumal on inimesi juhtinud järjest suurema teadmise suunas ja sellest on inimkonnale kindlasti kasu tõusnud. Tänu Talle selle eest! Tt 6.1

Kuhugi pole aga ka tänases päevas kadunud vajadus oma tervisele tähelepanu pöörata. Ja ehkki Ellen G. White’i sügavalt vaimulikud teemad on aegumatud, on tema poolt meditsiini ja psühholoogia kohta kirjutatu mitmeski osas tänaseks ümber hinnatud ja seisukohad muutunud. Siiski jääb olulisimana kõlama sõnum hoolida oma tervisest ja suhtuda sellesse kui Jumala imelisse kingitusse, kandes vastutust seda hoida ja edendada. Tt 6.2

Niisiis: head uurimist ja lahtimõtestamist, vana taasavastamist, lisakirjanduse otsimist ja uue väärtustamist! Tt 6.3

Toimetus