Kristuse tähendamissõnad

1/61

Kristuse tähendamissõnad

7 Eessõna

Suur Õpetaja Kristus andis enamiku oma õpetustest siis, kui Ta kõndis koos oma jüngritega Palestiina künkail ja orgudes või puhkas järve ääres jalgu. Ta ühendas tähendamissõnades jumaliku tõe igapäevaste asjade ja sündmustega, nagu näiteks kogemustega karjasest, ehitajast, maaharijast, rändajast ja majaperemehest. Ta seostas tuttavad asjad mõtetega tõest ja ilust, Jumala armastavast huvist meie vastu, tänumeelsest austusest, mille Ta on ära teeninud, ning hoolitsusest, mida peame üksteise suhtes osutama. Nii muutusid jumaliku tarkuse ja praktilise tõe õppetunnid veenvaks ja mõjuvaks. Kt 1.1

Selles raamatus on tähendamissõnad jagatud teemade järgi ning nende õpetusi on edasi arendatud ja illustreeritud. Raamat on täis tõe kalliskive ning see annab paljude lugejate igapäevaelule sügavama tähenduse. Kt 1.2

“Kristuse tähendamissõnade” populaarsust tõendavad selle raamatu inglise keeles ja ka muudes keeltes välja antud kordustrükid. Kui autor käsikirja ette valmistas, mõjutati teda pühendama raamatu müügitulu haridustöö toetamiseks. Autori, kirjastajate ja koguduseliikmete ühiste jõupingutustega koguti kristliku hariduse jaoks kaunis suur summa. Kt 1.3

Uuesti laotud ja illustreeritud väljaande kirjastamise ajal 1923. aastal ei olnud võimalik tagada raamatule selle algset kuju, mida kasutasid need, kes koostasid 8 Ellen G. White’i teoste registri “Index to the Writings of Mrs. Ellen G. White”. Kuna selle raamatu lehekülgede numeratsioon vastab algse väljaande omale, siis võtsid registri sagedased kasutajad selle köite trüki rõõmuga vastu. Kt 1.4

Selle uue väljaande väärtus ei seisne üksnes kooskõlas registriga, vaid ka kompaktses ja kasutajasõbralikus kujus. Raamatu kaalu ja mahu vähendamise eesmärgil on välja jäetud täisleheküljelised illustratsioonid ning peatükkide tiitellehed. Nende puuduvate lehekülgede tõttu on aeg-ajalt leheküljenumbreid vahele jäetud, kuid tekst on säilitatud muutumatul kujul. Selles väljaandes on järgitud kaasaegse õigekirja ja kirjavahemärkide kasutamise reegleid. Kt 1.5

Ellen G. White’i teoste kirjastajad ja pärandi hooldajad soovivad siiralt, et see raamat võiks jätkuvalt täita oma ülesannet — tõmmata lugejaid Päästja juurde Tema õpetuste parema mõistmise kaudu. Kt 1.6