Strong's Greek Concordance

46/67

PARASKEUAZO — PENTEKAIDEKATOS

(3903) παρασκεψαζω, paraskeuazo

παρασκεψαζοντων Acts 10:10

παρασκεψασεται 1 Corinthians 14:8

παρεσκεψασμενοι 2 Corinthians 9:3

παρεσκεψασται 2 Corinthians 9:2

(3904) παρασκεψη, paraskeue

παρασκεψην Matthew 27:62 John 19:42

παρασκεψη Mark 15:42 Luke 23:54 John 19:14 John 19:31

(3905) παρατεινω, parateino

παρετεινεν Acts 20:7

(3906) παρατηρεω, paratereo

παρατηρεισθε Galatians 4:10

παρατηρησαντες Luke 20:20

παρατηροψμενοι Luke 14:1

παρετηροψν Mark 3:2 Luke 6:7 Acts 9:24

(3907) παρατηρησις, parateresis

παρατηρησεως Luke 17:20

(3908) παρατιθημι, paratithemi

παραθειναι Mark 8:7

παραθησομαι Luke 23:46

παραθησω Luke 11:6

παραθοψ 2 Timothy 2:2

παραθωσιν Mark 6:41 Mark 8:6

παρατιθεμαι Acts 20:32 1 Timothy 1:18

παρατιθεμενα Luke 10:8

παρατιθεμενον 1 Corinthians 10:27

παρατιθεμενος Acts 17:3

παρατιθεναι Luke 9:16

παρατιθεσθωσαν 1 Peter 4:19

παρεθεντο Luke 12:48 Acts 14:23

παρεθηκαν Mark 8:6

παρεθηκεν Matthew 13:24 Matthew 13:31 Acts 16:34

(3909) παρατψγχανω, paratugchano

παρατψγχανοντας Acts 17:17

(3910) παραψτικα, parautika

παραψτικα 2 Corinthians 4:17

(3911) παραφερω, paraphero

παρενεγκειν Luke 22:42

παρενεγκε Mark 14:36

(3912) παραφρονεω, paraphroneo

παραφρονων 2 Corinthians 11:23

(3913) παραφρονια, paraphronia

παραφρονιαν 2 Peter 2:16

(3914) παραχειμαζω, paracheimazo

παρακεχειμακοτι Acts 28:11

παραχειμασαι Acts 27:12 Titus 3:12

παραχειμασω 1 Corinthians 16:6

(3915) παραχειμασια, paracheimasia

παραχειμασιαν Acts 27:12

(3916) παραχρημα, parachrema

παραχρημα Matthew 21:19 Matthew 21:20 Luke 1:64 Luke 4:39 Luke 5:25 Luke 8:44 Luke 8:47 Luke 8:55 Luke 13:13 Luke 18:43 Luke 19:11 Luke 22:60 Acts 3:7 Acts 5:10 Acts 9:18 Acts 12:23 Acts 13:11 Acts 16:26 Acts 16:33

(3917) παρδαλις, pardalis

παρδαλει Revelation 13:2

(3918) παρειμι, pareimi

παρειναι Acts 24:19 Galatians 4:18 Galatians 4:20

παρεισιν Acts 17:6

παρει Matthew 26:50

παρεσμεν Acts 10:33

παρεστε Acts 10:21

παρεστιν John 7:6 John 11:28 2 Peter 1:9

παρησαν Luke 13:1 Acts 12:20

παροντες 2 Corinthians 10:11

παροντος Colossians 1:6

παρον Hebrews 12:11

παροψση 2 Peter 1:12

παρων 1 Corinthians 5:3 2 Corinthians 10:2 2 Corinthians 11:9 2 Corinthians 13:2 2 Corinthians 13:10

(3919) παρεισαγω, pareisago

παρεισαξοψσιν 2 Peter 2:1

(3920) παρεισακτος, pareisaktos

παρεισακτοψς Galatians 2:4

(3921) παρεισδψνω, pareisduno

παρεισεδψσαν Jude 1:4

(3922) παρεισερχομαι, pareiserchomai

παρεισηλθεν Romans 5:20

παρεισηλθον Galatians 2:4

πεμυας Matthew 2:8 Matthew 11:2 Matthew 14:10 Matthew 22:7 John 1:33 John 5:37 John 6:44 John 7:28 John 8:16 John 8:18 John 8:26 John 8:29 John 12:49 Acts 20:17 Romans 8:3

(3923) παρεισφερω, pareisphero

παρεισενεγκαντες 2 Peter 1:5

(3924) παρεκτος, parektos

παρεκτος Matthew 5:32 Acts 26:29 2 Corinthians 11:28

(3925) παρεμβολη, parembole

παρεμβολας Hebrews 11:34

παρεμβολην Acts 21:34 Acts 21:37 Acts 22:24 Acts 23:10 Acts 23:16 Acts 23:32 Revelation 20:9

παρεμβολης Hebrews 13:11 Hebrews 13:13

(3926) παρενοχλεω, parenochleo

παρενοχλειν Acts 15:19

(3927) παρεπιδεμος, parepidemos

παρεπιδημοις 1 Peter 1:1

παρεπιδημοι Hebrews 11:13

παρεπιδημοψς 1 Peter 2:11

(3928) παρερχομαι, parerchomai

παρελεψσεται James 1:10

παρελεψσονται Matthew 24:35 Mark 13:31 Luke 21:33 2 Peter 3:10

παρεληλψθεναι Acts 27:9

παρεληλψθως 1 Peter 4:3

παρελθειν Matthew 8:28 Matthew 26:42 Mark 6:48 Luke 16:17

παρελθετω Matthew 26:39

παρελθη Matthew 5:18 Matthew 24:34 Mark 13:30 Mark 14:35 Luke 21:32

παρελθοντες Acts 16:8

παρελθων Luke 12:37 Luke 17:7 Acts 24:7

παρελθωσιν Matthew 24:35 Mark 13:31 Luke 21:33

παρερχεσθε Luke 11:42

παρερχεται Luke 18:37

παρηλθεν Matthew 14:15 2 Corinthians 5:17 Revelation 21:1

παρηλθον Luke 15:29

(3929) παρεσις, paresis

παρεσιν Romans 3:25

(3930) παρεχω, parecho

παρασχων Acts 17:31

παρειχεν Acts 16:16

παρειχετο Acts 19:24

παρειχον Acts 28:2

παρεξει Luke 7:4

παρεσχον Acts 22:2

παρεχειν Luke 18:5

παρεχεσθε Colossians 4:1

παρεχετε Matthew 26:10 Mark 14:6

παρεχετω Galatians 6:17

παρεχε Luke 6:29 Luke 11:7

παρεχομενος Titus 2:7

παρεχοντι 1 Timothy 6:17

παρεχοψσιν 1 Timothy 1:4

(3931) παρηγορια, paregoria

παρηγορια Colossians 4:11

(3932) παρθενια, parthenia

παρθενιας Luke 2:36

(3933) παρθενος, parthenos

παρθενοις Matthew 25:1

παρθενοι Matthew 25:7 Matthew 25:11 Acts 21:9 Revelation 14:4

παρθενον Luke 1:27 1 Corinthians 7:36 1 Corinthians 7:37 2 Corinthians 11:2

παρθενος Matthew 1:23 1 Corinthians 7:28 1 Corinthians 7:34

παρθενοψ Luke 1:27

παρθενων 1 Corinthians 7:25

(3934) Παρθος, Parthos

παρθοι Acts 2:9

(3935) παριημι, pariemi

παρειμενας Hebrews 12:12

(3936) παριστημι, paristemi

παραστηναι Acts 27:24

παραστησαι Luke 2:22 Acts 23:24 Acts 24:13 Romans 12:1 2 Corinthians 11:2 Colossians 1:22 2 Timothy 2:15

παραστησατε Romans 6:13 Romans 6:19

παραστησει Matthew 26:53 2 Corinthians 4:14

παραστηση Ephesians 5:27

παραστησομεθα Romans 14:10

παραστησωμεν Colossians 1:28

παραστητε Romans 16:2

παρειστηκεισαν Acts 1:10

παρεστηκεν Mark 4:29 Acts 4:10

παρεστηκοσιν Mark 14:69

παρεστηκοτων Mark 14:47 Mark 15:35

παρεστηκως Mark 15:39 Luke 1:19 John 18:22

παρεστησαν Acts 4:26 Acts 9:39 Acts 23:33

παρεστησατε Romans 6:19

παρεστησεν Acts 1:3 Acts 9:41

παρεστη Acts 27:23 2 Timothy 4:17 2 Timothy 4:22

παρεστωσιν Luke 19:24 Acts 23:2

παρεστωτα John 19:26

παρεστωτες Mark 14:70 Acts 23:4

παριστανετε Romans 6:13 Romans 6:16

παριστησιν 1 Corinthians 8:8

(3937) Παρμενας, Parmenas

παρμεναν Acts 6:5

(3938) παροδος, parodos

παροδω 1 Corinthians 16:7

(3939) παροικεω, paroikeo

παροικεις Luke 24:18

παρωκησεν Hebrews 11:9

(3940) παροικια, paroikia

παροικιας 1 Peter 1:17

παροικια Acts 13:17

(3941) παροικος, paroikos

παροικοι Ephesians 2:19

παροικον Acts 7:6

παροικος Acts 7:29

παροικοψς 1 Peter 2:11

(3942) παροιμια, paroimia

παροιμιαις John 16:25

παροιμιαν John 10:6 John 16:29

παροιμιας 2 Peter 2:22

(3943) παροινος, paroinos

παροινον 1 Timothy 3:3 Titus 1:7

(3944) παροιχομαι, paroichomai

παρωχημεναις Acts 14:16

(3945) παρομοιαζω, paromoiazo

παρομοιαζετε Matthew 23:27

(3946) παρομοιος, paromoios

παρομοια Mark 7:8 Mark 7:13

(3947) παροξψνω, paroxuno

παροξψνεται 1 Corinthians 13:5

παρωξψνετο Acts 17:16

(3948) παροξψσμος, paroxusmos

παροξψσμον Hebrews 10:24

παροξψσμος Acts 15:39

(3949) παροργιζω, parorgizo

παροργιζετε Ephesians 6:4

παροργιω Romans 10:19

(3950) παροργισμος, parorgismos

παροργισμω Ephesians 4:26

(3951) παροτρψνω, parotruno

παρωτρψναν Acts 13:50

(3952) παροψσια, parousia

παροψσιαν 1 Thessalonians 4:15 2 Peter 1:16 2 Peter 3:12

παροψσιας Matthew 24:3 Philippians 1:26 2 Thessalonians 2:1 2 Thessalonians 2:8 James 5:7 2 Peter 3:4

παροψσια Matthew 24:27 Matthew 24:37 Matthew 24:39 1 Corinthians 15:23 1 Corinthians 16:17 2 Corinthians 7:6 2 Corinthians 7:7 2 Corinthians 10:10 Philippians 2:12 1 Thessalonians 2:19 1 Thessalonians 3:13 1 Thessalonians 5:23 2 Thessalonians 2:9 James 5:8 1 John 2:28

παροψσιν Hebrews 13:5

(3953) παρουις, paropsis

παρουιδος Matthew 23:25 Matthew 23:26

(3954) παρρηησια, parrhesia

παρρησιαν Acts 4:13 Ephesians 3:12 1 Timothy 3:13 Philemon 1:8 Hebrews 3:6 Hebrews 10:19 Hebrews 10:35 1 John 2:28 1 John 3:21 1 John 4:17

παρρησιας Acts 2:29 Acts 4:29 Acts 4:31 Acts 28:31 Hebrews 4:16

παρρησια Mark 8:32 John 7:4 John 7:13 John 7:26 John 10:24 John 11:14 John 11:54 John 16:25 John 16:29 John 18:20 2 Corinthians 3:12 2 Corinthians 7:4 Ephesians 6:19 Philippians 1:20 Colossians 2:15 1 John 5:14

(3955) παρρηησιαζομαι, parrhesiazomai

επαρρησιαζετο Acts 19:8

επαρρησιασαμεθα 1 Thessalonians 2:2

επαρρησιασατο Acts 9:27

παρρησιαζεσθαι Acts 18:26

παρρησιαζομενοι Acts 14:3

παρρησιαζομενος Acts 9:28 Acts 26:26

παρρησιασαμενοι Acts 13:46

παρρησιασωμαι Ephesians 6:20

(3956) πας, pas

παντας Matthew 2:4 Matthew 2:16 Matthew 4:24 Matthew 8:16 Matthew 12:15 Matthew 14:35 Matthew 21:12 Matthew 22:10 Matthew 26:1 Mark 1:32 Mark 2:12 Mark 6:39 Luke 1:65 Luke 4:36 Luke 5:9 Luke 6:10 Luke 6:19 Luke 8:54 Luke 9:23 Luke 12:41 Luke 13:2 Luke 13:4 Luke 13:28 Luke 21:35 John 2:15 John 2:24 John 12:32 Acts 4:33 Acts 5:5 Acts 5:11 Acts 9:14 Acts 9:40 Acts 10:38 Acts 10:44 Acts 11:23 Acts 18:2 Acts 18:23 Acts 19:10 Acts 19:17 Acts 21:21 Acts 21:28 Acts 22:15 Acts 26:29 Acts 27:24 Acts 27:44 Acts 28:2 Acts 28:30 Romans 3:9 Romans 3:22 Romans 5:12 Romans 5:18 Romans 10:12 Romans 11:32 Romans 16:15 Romans 16:19 1 Corinthians 7:7 1 Corinthians 14:5 1 Corinthians 15:25 2 Corinthians 2:3 2 Corinthians 2:5 2 Corinthians 5:10 2 Corinthians 9:13 Galatians 6:10 Ephesians 1:15 Ephesians 3:9 Philippians 1:7 Philippians 1:8 Philippians 2:26 Colossians 1:4 1 Thessalonians 3:12 1 Thessalonians 4:10 1 Thessalonians 5:14 1 Thessalonians 5:15 1 Thessalonians 5:26 1 Timothy 2:4 2 Timothy 2:24 Titus 3:2 Philemon 1:5 Hebrews 13:24 1 Peter 2:17 2 Peter 3:9 Jude 1:15 Jude 1:25 Revelation 13:16

παντες Matthew 11:13 Matthew 11:28 Matthew 12:23 Matthew 14:20 Matthew 15:37 Matthew 19:11 Matthew 21:26 Matthew 22:28 Matthew 23:8 Matthew 25:31 Matthew 26:27 Matthew 26:31 Matthew 26:33 Matthew 26:35 Matthew 26:52 Matthew 26:56 Matthew 27:1 Matthew 27:22 Mark 1:5 Mark 1:27 Mark 1:37 Mark 5:12 Mark 5:20 Mark 6:42 Mark 6:50 Mark 7:3 Mark 7:14 Mark 12:44 Mark 14:23 Mark 14:27 Mark 14:29 Mark 14:31 Mark 14:50 Mark 14:53 Mark 14:64 Luke 1:63 Luke 1:66 Luke 2:3 Luke 2:18 Luke 2:47 Luke 4:22 Luke 4:28 Luke 4:40 Luke 6:26 Luke 8:40 Luke 8:52 Luke 9:17 Luke 9:43 Luke 13:3 Luke 13:5 Luke 13:17 Luke 13:27 Luke 14:18 Luke 14:29 Luke 15:1 Luke 20:38 Luke 21:15 Luke 22:70 Luke 23:48 Luke 23:49 John 1:7 John 1:16 John 3:26 John 5:23 John 5:28 John 6:45 John 7:21 John 10:8 John 11:48 John 13:10 John 13:11 John 13:35 John 17:21 John 18:40 Acts 1:14 Acts 2:7 Acts 2:12 Acts 2:32 Acts 2:44 Acts 3:24 Acts 4:21 Acts 5:17 Acts 5:36 Acts 5:37 Acts 8:1 Acts 8:10 Acts 9:21 Acts 9:26 Acts 9:35 Acts 10:33 Acts 10:43 Acts 16:33 Acts 17:7 Acts 17:21 Acts 18:17 Acts 19:7 Acts 20:25 Acts 21:18 Acts 21:20 Acts 21:24 Acts 22:3 Acts 25:24 Acts 26:4 Acts 27:36 Romans 3:12 Romans 3:23 Romans 5:12 Romans 9:6 Romans 9:7 Romans 10:16 Romans 14:10 Romans 15:11 1 Corinthians 1:10 1 Corinthians 8:1 1 Corinthians 9:24 1 Corinthians 10:1 1 Corinthians 10:2 1 Corinthians 10:3 1 Corinthians 10:4 1 Corinthians 10:17 1 Corinthians 12:13 1 Corinthians 12:29 1 Corinthians 12:30 1 Corinthians 14:23 1 Corinthians 14:24 1 Corinthians 14:31 1 Corinthians 15:22 1 Corinthians 15:51 1 Corinthians 16:20 2 Corinthians 3:18 2 Corinthians 5:14 2 Corinthians 13:13 Galatians 1:2 Galatians 3:26 Galatians 3:28 Ephesians 2:3 Ephesians 4:13 Philippians 2:21 Philippians 4:22 Colossians 2:3 1 Thessalonians 5:5 2 Thessalonians 2:12 2 Timothy 1:15 2 Timothy 3:12 2 Timothy 4:16 2 Timothy 4:21 Titus 3:15 Hebrews 1:6 Hebrews 1:11 Hebrews 1:14 Hebrews 2:11 Hebrews 3:16 Hebrews 8:11 Hebrews 11:13 Hebrews 11:39 Hebrews 12:8 1 Peter 3:8 1 Peter 5:5 1 John 2:19 2 John 1:1 Revelation 7:11 Revelation 13:8 Revelation 18:19 Revelation 19:5

παντος Matthew 13:19 Matthew 13:47 Matthew 18:10 Matthew 18:19 Luke 8:47 Luke 20:45 Luke 24:19 Acts 2:5 Acts 2:25 Acts 6:5 Acts 13:10 1 Corinthians 11:3 2 Corinthians 7:1 Ephesians 1:21 1 Thessalonians 5:22 2 Thessalonians 3:6 2 Thessalonians 3:16 2 Timothy 4:18 Philemon 1:6 Hebrews 2:9 Hebrews 2:15 Revelation 7:9 Revelation 18:2

παν Matthew 3:10 Matthew 5:11 Matthew 7:17 Matthew 7:19 Matthew 12:36 Matthew 15:17 Matthew 18:16 Matthew 18:34 Matthew 23:35 Mark 7:18 Luke 1:10 Luke 1:37 Luke 2:23 Luke 3:5 Luke 3:9 Luke 11:42 John 6:37 John 6:39 John 15:2 John 17:2 Acts 10:14 Acts 11:8 Acts 13:27 Acts 15:12 Acts 15:21 Acts 17:26 Acts 18:4 Acts 22:5 Acts 25:24 Romans 3:19 Romans 14:11 Romans 14:23 1 Corinthians 6:18 1 Corinthians 10:25 1 Corinthians 10:27 2 Corinthians 9:8 2 Corinthians 10:5 2 Corinthians 13:1 Ephesians 3:19 Ephesians 4:16 Ephesians 5:13 Philippians 2:9 Philippians 2:10 Colossians 1:19 Colossians 2:9 Colossians 2:19 Colossians 3:17 Colossians 3:23 1 Timothy 4:4 2 Timothy 2:21 2 Timothy 3:17 Titus 1:16 Titus 3:1 James 1:17 James 3:16 1 John 2:16 1 John 2:21 1 John 4:2 1 John 4:3 1 John 5:4 Revelation 5:13 Revelation 6:14 Revelation 7:1 Revelation 7:16 Revelation 7:17 Revelation 9:4 Revelation 14:6 Revelation 18:12 Revelation 21:4 Revelation 21:27 Revelation 22:3

πασαις Luke 1:6 Luke 24:27 1 Corinthians 7:17 1 Corinthians 14:33 James 1:8 2 Peter 3:16

πασαι Matthew 1:17 Matthew 10:30 Matthew 13:56 Matthew 24:30 Matthew 25:5 Matthew 25:7 Luke 1:48 Luke 12:7 Acts 3:25 Acts 9:39 Acts 16:26 Acts 27:37 Romans 16:4 Revelation 1:7 Revelation 2:23

πασαν Matthew 3:15 Matthew 4:23 Matthew 9:35 Matthew 10:1 Matthew 18:32 Matthew 19:3 Matthew 27:45 Mark 5:33 Luke 2:1 Luke 3:3 Luke 4:25 Luke 10:1 Luke 10:19 John 5:22 John 16:13 Acts 2:17 Acts 5:21 Acts 5:42 Acts 7:14 Acts 15:36 Acts 17:17 Acts 20:27 Acts 26:20 Romans 1:18 Romans 2:9 Romans 7:8 Romans 10:18 Romans 14:5 1 Corinthians 13:2 1 Corinthians 15:24 1 Corinthians 15:30 2 Corinthians 4:2 2 Corinthians 9:8 2 Corinthians 9:11 2 Corinthians 10:6 Philippians 4:19 Colossians 1:10 Colossians 1:11 2 Thessalonians 1:11 1 Timothy 1:16 Titus 2:10 Titus 3:2 Hebrews 4:12 James 1:2 James 1:21 1 Peter 2:1 1 Peter 5:7 2 Peter 1:5 Jude 1:3 Revelation 5:6 Revelation 13:7 Revelation 13:12

πασας Matthew 4:8 Matthew 9:35 Matthew 28:20 Mark 4:13 Luke 1:75 Luke 4:5 Acts 8:40 Acts 26:11 Ephesians 3:21 1 Peter 2:1

πασα Matthew 2:3 Matthew 3:5 Matthew 8:32 Matthew 8:34 Matthew 12:25 Matthew 12:31 Matthew 15:13 Matthew 21:10 Matthew 24:22 Matthew 28:18 Mark 1:5 Mark 9:49 Mark 13:20 Luke 3:5 Luke 3:6 Luke 11:17 Acts 3:23 Acts 13:44 Acts 27:20 Romans 3:20 Romans 8:22 Romans 13:1 Romans 14:11 1 Corinthians 1:29 1 Corinthians 11:5 1 Corinthians 15:39 Galatians 2:16 Ephesians 2:21 Ephesians 3:15 Ephesians 4:31 Ephesians 5:3 Philippians 2:11 2 Timothy 3:16 Hebrews 2:2 Hebrews 12:11 James 1:17 James 3:7 James 4:16 1 Peter 1:24 2 Peter 1:20 1 John 5:17 Revelation 16:3 Revelation 16:20

πασης Matthew 23:27 Luke 5:17 Luke 6:17 Luke 21:35 John 17:2 Acts 4:29 Acts 8:27 Acts 12:11 Acts 13:10 Acts 17:11 Acts 19:26 Acts 20:19 Acts 24:3 Acts 28:31 Romans 15:13 Romans 15:14 2 Corinthians 1:3 Ephesians 1:21 Ephesians 4:2 Ephesians 4:16 Ephesians 4:19 Ephesians 6:18 Philippians 2:29 Colossians 1:15 Colossians 2:10 1 Timothy 1:15 1 Timothy 3:4 1 Timothy 4:9 1 Timothy 6:1 Titus 2:14 Titus 2:15 Hebrews 6:16 Hebrews 7:7 Hebrews 9:19 1 Peter 5:10 1 John 1:7 1 John 1:9 Revelation 5:9 Revelation 7:4 Revelation 18:22

παση Matthew 6:29 Mark 16:15 Luke 7:17 Luke 12:27 Acts 1:8 Acts 2:43 Acts 5:23 Acts 7:22 Acts 23:1 Romans 1:29 Romans 9:17 1 Corinthians 1:5 1 Corinthians 4:17 2 Corinthians 1:4 2 Corinthians 7:4 2 Corinthians 8:7 2 Corinthians 12:12 Ephesians 1:3 Ephesians 1:8 Ephesians 4:31 Ephesians 5:9 Ephesians 6:18 Philippians 1:3 Philippians 1:4 Philippians 1:9 Philippians 1:20 Colossians 1:9 Colossians 1:11 Colossians 1:23 Colossians 1:28 Colossians 3:16 1 Thessalonians 3:7 1 Thessalonians 3:9 2 Thessalonians 2:9 2 Thessalonians 2:10 2 Thessalonians 3:17 1 Timothy 2:2 1 Timothy 2:11 1 Timothy 5:2 2 Timothy 4:2 1 Peter 1:15 1 Peter 2:13 Revelation 11:6

πασιν Matthew 2:16 Matthew 5:15 Matthew 23:20 Matthew 24:14 Matthew 24:47 Mark 6:41 Mark 11:17 Mark 13:37 Luke 1:3 Luke 2:20 Luke 2:38 Luke 3:20 Luke 9:43 Luke 9:48 Luke 12:44 Luke 13:17 Luke 14:33 Luke 16:26 Luke 24:9 Luke 24:21 Luke 24:25 Acts 1:19 Acts 2:39 Acts 2:45 Acts 4:10 Acts 4:16 Acts 15:3 Acts 16:32 Acts 17:25 Acts 17:30 Acts 17:31 Acts 19:17 Acts 20:32 Acts 20:36 Acts 24:5 Acts 24:14 Romans 1:5 Romans 1:7 Romans 8:37 Romans 13:7 1 Corinthians 1:2 1 Corinthians 8:7 1 Corinthians 9:19 1 Corinthians 9:22 1 Corinthians 10:33 1 Corinthians 12:6 1 Corinthians 15:7 1 Corinthians 15:28 2 Corinthians 1:1 2 Corinthians 11:6 2 Corinthians 13:2 Galatians 3:10 Galatians 6:6 Ephesians 1:23 Ephesians 3:18 Ephesians 4:6 Ephesians 6:16 Philippians 1:1 Philippians 1:13 Philippians 1:25 Philippians 2:17 Philippians 4:5 Philippians 4:12 Colossians 1:18 Colossians 3:11 Colossians 3:14 1 Thessalonians 1:7 1 Thessalonians 2:15 1 Thessalonians 5:27 2 Thessalonians 1:4 2 Thessalonians 1:10 1 Timothy 3:11 1 Timothy 4:15 2 Timothy 2:7 2 Timothy 3:9 2 Timothy 4:5 2 Timothy 4:8 Titus 2:9 Titus 2:10 Titus 2:11 Hebrews 5:9 Hebrews 13:4 Hebrews 13:18 James 1:5 1 Peter 4:11 1 Peter 5:14 Revelation 19:17 Revelation 21:8

πασων Mark 6:33 Mark 12:28 Mark 12:29 Luke 19:37 Acts 7:10 2 Corinthians 8:18 2 Corinthians 11:28

πας Matthew 5:22 Matthew 5:28 Matthew 7:8 Matthew 7:21 Matthew 7:24 Matthew 7:26 Matthew 10:32 Matthew 13:2 Matthew 13:52 Matthew 19:29 Matthew 27:25 Mark 2:13 Mark 4:1 Mark 9:15 Mark 9:49 Mark 11:18 Luke 6:19 Luke 6:40 Luke 6:47 Luke 7:29 Luke 11:10 Luke 12:8 Luke 12:10 Luke 13:17 Luke 14:11 Luke 14:33 Luke 16:16 Luke 16:18 Luke 18:14 Luke 18:43 Luke 20:6 Luke 20:18 Luke 21:38 John 2:10 John 3:8 John 3:15 John 3:16 John 3:20 John 4:13 John 6:40 John 6:45 John 8:2 John 8:34 John 11:26 John 12:46 John 16:2 John 18:37 John 19:12 Acts 2:21 Acts 2:36 Acts 3:9 Acts 3:11 Acts 11:14 Acts 13:39 Romans 2:1 Romans 3:4 Romans 3:19 Romans 9:33 Romans 10:11 Romans 10:13 Romans 11:26 1 Corinthians 9:25 1 Corinthians 11:4 Galatians 3:10 Galatians 3:13 Galatians 5:14 Ephesians 4:29 Ephesians 5:5 2 Timothy 2:19 Hebrews 3:4 Hebrews 5:1 Hebrews 5:13 Hebrews 8:3 Hebrews 10:11 James 1:19 1 John 2:23 1 John 2:29 1 John 3:3 1 John 3:4 1 John 3:6 1 John 3:9 1 John 3:10 1 John 3:15 1 John 4:7 1 John 5:1 1 John 5:18 2 John 1:9 Revelation 1:7 Revelation 6:15 Revelation 8:7 Revelation 18:17 Revelation 18:22 Revelation 22:15

(3957) πασχα, pascha

πασχα Matthew 26:2 Matthew 26:17 Matthew 26:18 Matthew 26:19 Mark 14:1 Mark 14:12 Mark 14:14 Mark 14:16 Luke 2:41 Luke 22:1 Luke 22:7 Luke 22:8 Luke 22:11 Luke 22:13 Luke 22:15 John 2:13 John 2:23 John 6:4 John 11:55 John 12:1 John 13:1 John 18:28 John 18:39 John 19:14 Acts 12:4 1 Corinthians 5:7 Hebrews 11:28

(3958) πασχω, pascho

επαθεν Acts 28:5 Hebrews 5:8 Hebrews 13:12 1 Peter 2:21 1 Peter 3:18

επαθετε Galatians 3:4 1 Thessalonians 2:14

επαθον Matthew 27:19

παθειν Matthew 16:21 Mark 8:31 Luke 9:22 Luke 17:25 Luke 22:15 Luke 24:26 Luke 24:46 Acts 1:3 Acts 3:18 Acts 9:16 Acts 17:3 Hebrews 9:26

παθη Mark 9:12

παθοντας 1 Peter 5:10

παθοντος 1 Peter 4:1

παθοψσα Mark 5:26

παθων 1 Peter 4:1

πασχειν Matthew 17:12 Philippians 1:29 1 Peter 3:17 Revelation 2:10

πασχει Matthew 17:15 1 Corinthians 12:26

πασχετε 2 Thessalonians 1:5

πασχετω 1 Peter 4:15

πασχοιτε 1 Peter 3:14

πασχομεν 2 Corinthians 1:6

πασχοντες 1 Peter 2:20 1 Peter 4:19

πασχων 1 Peter 2:19 1 Peter 2:23

πασχω 2 Timothy 1:12

πεπονθασιν Luke 13:2

πεπονθεν Hebrews 2:18

(3959) Παταρα, Patara

παταρα Acts 21:1

(3960) πατασσω, patasso

επαταξεν Luke 22:50 Acts 12:23

παταξαι Revelation 11:6

παταξας Matthew 26:51 Acts 7:24 Acts 12:7

παταξομεν Luke 22:49

παταξω Matthew 26:31 Mark 14:27

πατασση Revelation 19:15

(3961) πατεω, pateo

επατηθη Revelation 14:20

πατειν Luke 10:19

πατει Revelation 19:15

πατερ Matthew 6:9 Matthew 11:25 Matthew 26:39 Matthew 26:42 Luke 10:21 Luke 11:2 Luke 15:12 Luke 15:18 Luke 15:21 Luke 16:24 Luke 16:27 Luke 16:30 Luke 22:42 Luke 23:34 Luke 23:46 John 11:41 John 12:27 John 12:28 John 17:1 John 17:5 John 17:11 John 17:21 John 17:24 John 17:25

πατησοψσιν Revelation 11:2

πατοψμενη Luke 21:24

(3962) πατηρ, pater

πατερας Luke 1:55 Acts 3:22 Acts 3:25 Acts 7:12 Acts 7:19 Acts 13:17 Acts 13:32 Acts 13:36 Acts 26:6 Acts 28:25 Romans 11:28 1 Corinthians 4:15 Hebrews 12:9

πατερα Matthew 3:9 Matthew 4:22 Matthew 5:16 Matthew 8:21 Matthew 10:37 Matthew 11:27 Matthew 15:4 Matthew 15:5 Matthew 19:5 Matthew 19:19 Matthew 19:29 Matthew 23:9 Matthew 26:53 Mark 1:20 Mark 5:40 Mark 7:10 Mark 9:21 Mark 10:7 Mark 10:19 Mark 10:29 Mark 15:21 Luke 1:73 Luke 3:8 Luke 8:51 Luke 9:59 Luke 11:11 Luke 14:26 Luke 15:18 Luke 15:20 Luke 18:20 John 5:18 John 5:19 John 5:23 John 5:45 John 6:42 John 6:46 John 6:57 John 8:19 John 8:27 John 8:41 John 8:49 John 10:15 John 13:1 John 14:6 John 14:7 John 14:8 John 14:9 John 14:12 John 14:16 John 14:28 John 14:31 John 15:16 John 15:23 John 15:24 John 16:3 John 16:10 John 16:16 John 16:17 John 16:23 John 16:26 John 16:28 John 20:17 Acts 7:4 Acts 7:14 Acts 16:3 Acts 28:8 Romans 4:1 Romans 4:11 Romans 4:12 Romans 4:17 Romans 4:18 Romans 15:6 2 Corinthians 6:18 Ephesians 2:18 Ephesians 3:14 Ephesians 5:31 Ephesians 6:2 1 Timothy 5:1 Hebrews 1:5 James 3:9 1 Peter 1:17 1 John 1:2 1 John 2:1 1 John 2:13 1 John 2:22 1 John 2:23 2 John 1:9

πατερες Luke 6:23 Luke 6:26 Luke 11:47 John 4:20 John 6:31 John 6:49 John 6:58 Acts 7:2 Acts 7:11 Acts 7:15 Acts 7:39 Acts 7:45 Acts 7:51 Acts 7:52 Acts 15:10 Acts 22:1 Romans 9:5 1 Corinthians 10:1 Ephesians 6:4 Colossians 3:21 Hebrews 3:9 2 Peter 3:4 1 John 2:13 1 John 2:14

πατερων Matthew 23:30 Matthew 23:32 Luke 1:17 Luke 1:72 Luke 11:48 John 7:22 Acts 3:13 Acts 5:30 Acts 7:32 Acts 7:38 Acts 7:45 Acts 22:14 Romans 15:8 Hebrews 11:23

πατηρ Matthew 5:48 Matthew 6:4 Matthew 6:6 Matthew 6:8 Matthew 6:14 Matthew 6:15 Matthew 6:18 Matthew 6:26 Matthew 6:32 Matthew 7:11 Matthew 10:21 Matthew 11:26 Matthew 11:27 Matthew 15:13 Matthew 16:17 Matthew 18:35 Matthew 23:9 Matthew 24:36 Mark 9:24 Mark 11:25 Mark 11:26 Mark 13:12 Mark 13:32 Mark 14:36 Luke 1:67 Luke 2:48 Luke 6:36 Luke 10:21 Luke 10:22 Luke 11:13 Luke 12:30 Luke 12:32 Luke 12:53 Luke 15:20 Luke 15:22 Luke 15:27 Luke 15:28 Luke 22:29 John 3:35 John 4:23 John 4:53 John 5:17 John 5:20 John 5:21 John 5:22 John 5:26 John 5:36 John 5:37 John 6:27 John 6:32 John 6:37 John 6:44 John 6:57 John 8:16 John 8:18 John 8:19 John 8:28 John 8:29 John 8:39 John 8:42 John 8:44 John 8:54 John 8:56 John 10:15 John 10:17 John 10:29 John 10:30 John 10:36 John 10:38 John 12:26 John 12:49 John 12:50 John 13:3 John 14:10 John 14:11 John 14:13 John 14:23 John 14:26 John 14:28 John 14:31 John 15:1 John 15:8 John 15:9 John 16:15 John 16:27 John 16:32 John 18:11 John 20:21 Acts 1:7 Romans 4:16 Romans 8:15 1 Corinthians 8:6 2 Corinthians 1:3 2 Corinthians 11:31 Galatians 4:6 Ephesians 1:3 Ephesians 1:17 Ephesians 4:6 1 Thessalonians 2:11 1 Thessalonians 3:11 2 Thessalonians 2:16 Hebrews 12:7 James 2:21 1 Peter 1:3 1 John 3:1 1 John 4:14 1 John 5:7

πατρασιν Acts 7:44 Hebrews 1:1 Hebrews 8:9

πατρι Matthew 6:1 Matthew 6:6 Matthew 6:18 Matthew 15:5 Mark 7:11 Mark 7:12 Luke 1:62 Luke 9:42 Luke 12:53 Luke 15:12 Luke 15:29 John 4:21 John 4:23 John 8:38 John 14:10 John 14:11 John 14:20 Acts 7:2 1 Corinthians 15:24 Ephesians 5:20 Philippians 2:22 Philippians 4:20 Colossians 1:3 Colossians 1:12 Colossians 3:17 1 Thessalonians 1:1 2 Thessalonians 1:1 Hebrews 12:9 James 1:27 1 John 2:24 Jude 1:1 Revelation 1:6

πατρος Matthew 2:22 Matthew 4:21 Matthew 5:45 Matthew 7:21 Matthew 10:20 Matthew 10:29 Matthew 10:32 Matthew 10:33 Matthew 10:35 Matthew 11:27 Matthew 12:50 Matthew 13:43 Matthew 16:27 Matthew 18:10 Matthew 18:14 Matthew 18:19 Matthew 20:23 Matthew 21:31 Matthew 25:34 Matthew 26:29 Matthew 28:19 Mark 8:38 Mark 11:10 Luke 1:32 Luke 1:59 Luke 2:49 Luke 9:26 Luke 10:22 Luke 15:17 Luke 16:27 Luke 24:49 John 1:14 John 1:18 John 2:16 John 4:12 John 5:30 John 5:43 John 6:39 John 6:45 John 6:65 John 8:41 John 8:44 John 8:53 John 10:18 John 10:25 John 10:29 John 10:32 John 10:37 John 14:2 John 14:21 John 14:24 John 15:10 John 15:15 John 15:26 John 16:25 John 16:28 Acts 1:4 Acts 2:33 Acts 7:20 Acts 16:1 Romans 1:7 Romans 4:12 Romans 6:4 Romans 9:10 1 Corinthians 1:3 1 Corinthians 5:1 2 Corinthians 1:2 Galatians 1:1 Galatians 1:3 Galatians 1:4 Galatians 4:2 Ephesians 1:2 Ephesians 6:23 Philippians 1:2 Philippians 2:11 Colossians 1:2 Colossians 2:2 1 Thessalonians 1:1 1 Thessalonians 1:3 1 Thessalonians 3:13 2 Thessalonians 1:2 1 Timothy 1:2 2 Timothy 1:2 Titus 1:4 Philemon 1:3 Hebrews 7:10 James 1:17 1 Peter 1:2 2 Peter 1:17 1 John 1:3 1 John 2:15 1 John 2:16 2 John 1:3 2 John 1:4 Revelation 2:27 Revelation 3:5 Revelation 3:21 Revelation 14:1

(3963) Πατμος, Patmos

πατμω Revelation 1:9

(3964) πατραλωας, patraloias

πατραλωαις 1 Timothy 1:9

(3965) πατρια, patria

πατριαι Acts 3:25

πατριας Luke 2:4

πατρια Ephesians 3:15

(3966) πατριαρχης, patriarches

πατριαρχαι Acts 7:9

πατριαρχας Acts 7:8

πατριαρχης Hebrews 7:4

πατριαρχοψ Acts 2:29

(3967) πατρικος, patrikos

πατρικων Galatians 1:14

(3968) πατρις, patris

πατριδα Matthew 13:54 Mark 6:1 Hebrews 11:14

πατριδι Matthew 13:57 Mark 6:4 Luke 4:23 Luke 4:24 John 4:44

(3969) Πατροβας, Patrobas

πατροβαν Romans 16:14

(3970) πατροπαραδοτος, patroparadotos

πατροπαραδοτοψ 1 Peter 1:18

(3971) πατρωος, patroios

πατρωοις Acts 28:17

πατρωοψ Acts 22:3

πατρωω Acts 24:14

(3972) Παψλος, Paulos

παψλε Acts 23:11 Acts 26:24 Acts 27:24

παψλον Acts 13:13 Acts 13:50 Acts 14:12 Acts 14:19 Acts 15:2 Acts 16:19 Acts 16:36 Acts 17:10 Acts 17:14 Acts 17:15 Acts 19:1 Acts 19:15 Acts 20:13 Acts 21:8 Acts 21:32 Acts 22:30 Acts 23:12 Acts 23:14 Acts 23:20 Acts 23:24 Acts 23:31 Acts 23:33 Acts 24:23 Acts 24:24 Acts 24:27 Acts 25:4 Acts 25:6 Acts 25:14 Acts 26:1 Acts 26:28 Acts 27:1 Acts 27:43 Acts 28:17

παψλος Acts 13:9 Acts 13:16 Acts 13:46 Acts 14:11 Acts 14:14 Acts 15:35 Acts 15:36 Acts 15:38 Acts 15:40 Acts 16:3 Acts 16:18 Acts 16:25 Acts 16:28 Acts 16:37 Acts 17:22 Acts 17:33 Acts 18:1 Acts 18:5 Acts 18:18 Acts 19:4 Acts 19:13 Acts 19:21 Acts 19:26 Acts 20:1 Acts 20:7 Acts 20:10 Acts 20:16 Acts 21:13 Acts 21:18 Acts 21:26 Acts 21:29 Acts 21:37 Acts 21:39 Acts 21:40 Acts 22:25 Acts 22:28 Acts 23:1 Acts 23:3 Acts 23:5 Acts 23:6 Acts 23:10 Acts 23:17 Acts 23:18 Acts 24:10 Acts 25:10 Acts 25:19 Acts 25:23 Acts 26:1 Acts 26:29 Acts 27:9 Acts 27:21 Acts 27:31 Acts 27:33 Acts 28:8 Acts 28:15 Acts 28:30 Romans 1:1 1 Corinthians 1:1 1 Corinthians 1:13 1 Corinthians 3:5 1 Corinthians 3:22 2 Corinthians 1:1 2 Corinthians 10:1 Galatians 1:1 Galatians 5:2 Ephesians 1:1 Ephesians 3:1 Philippians 1:1 Colossians 1:1 Colossians 1:23 1 Thessalonians 1:1 1 Thessalonians 2:18 2 Thessalonians 1:1 1 Timothy 1:1 2 Timothy 1:1 2 Timothy 4:22 Titus 1:1 Philemon 1:1 Philemon 1:9 Philemon 1:19 2 Peter 3:15

παψλοψ Acts 13:45 Acts 14:9 Acts 15:12 Acts 16:14 Acts 17:13 Acts 17:16 Acts 18:14 Acts 19:6 Acts 19:11 Acts 19:29 Acts 19:30 Acts 20:9 Acts 20:37 Acts 21:11 Acts 21:30 Acts 23:16 Acts 24:1 Acts 24:26 Acts 25:2 Acts 25:7 Acts 25:21 Acts 27:11 Acts 28:3 Acts 28:25 1 Corinthians 1:12 1 Corinthians 1:13 1 Corinthians 3:4 1 Corinthians 16:21 Colossians 4:18 2 Thessalonians 3:17

παψλω Acts 13:7 Acts 13:43 Acts 15:2 Acts 15:22 Acts 15:25 Acts 16:9 Acts 16:17 Acts 16:29 Acts 17:2 Acts 17:4 Acts 18:9 Acts 18:12 Acts 21:4 Acts 23:16 Acts 25:9 Acts 27:3 Acts 28:16

(3973) παψω, pauo

επαψοντο Acts 5:42

επαψσαμην Acts 20:31

επαψσαντο Luke 8:24 Acts 21:32 Hebrews 10:2

επαψσατο Luke 5:4 Luke 11:1

παψεται Acts 6:13

παψομαι Ephesians 1:16

παψομεθα Colossians 1:9

παψσασθαι Acts 20:1

παψσατω 1 Peter 3:10

παψση Acts 13:10

παψσονται 1 Corinthians 13:8

πεπαψται 1 Peter 4:1

(3974) Παφος, Paphos

παφοψ Acts 13:6 Acts 13:13

(3975) παχψνω, pachuno

επαχψνθη Matthew 13:15 Acts 28:27

(3976) πεδη, pede

πεδαις Mark 5:4 Luke 8:29

πεδας Mark 5:4

(3977) πεδινος, pedinos

πεδινοψ Luke 6:17

(3978) πεζεψω, pezeuo

πεζεψειν Acts 20:13

(3979) πεζη, pezei

πεζη Matthew 14:13 Mark 6:33

(3980) πειθαρχεω, peitharcheo

πειθαρχειν Acts 5:29 Titus 3:1

πειθαρχησαντας Acts 27:21

πειθαρχοψσιν Acts 5:32

(3981) πειθος, peithos

πειθοις 1 Corinthians 2:4

(3982) πειθω, peitho

επειθεν Acts 18:4

επειθετο Acts 27:11

επειθοντο Acts 5:36 Acts 5:37 Acts 28:24

επειθον Acts 13:43

επεισαν Matthew 27:20

επεισθησαν Acts 5:40 Acts 17:4

επεποιθει Luke 11:22

πειθεις Acts 26:28

πειθεσθαι Galatians 3:1 Galatians 5:7 James 3:3

πειθεσθε Hebrews 13:17

πειθομαι Acts 26:26

πειθομενοις Romans 2:8

πειθομενοψ Acts 21:14

πειθομεν 2 Corinthians 5:11

πειθων Acts 19:8 Acts 28:23

πειθω Galatians 1:10

πεισαντες Acts 12:20 Acts 14:19

πεισας Acts 19:26

πεισθεντες Hebrews 11:13

πεισθησονται Luke 16:31

πεισθης Acts 23:21

πεισομεν Matthew 28:14 1 John 3:19

πεπεισμαι Romans 8:38 Romans 14:14 Romans 15:14 2 Timothy 1:5 2 Timothy 1:12

πεπεισμεθα Hebrews 6:9

πεπεισμενος Luke 20:6

πεποιθαμεν 2 Thessalonians 3:4 Hebrews 13:18

πεποιθας Romans 2:19

πεποιθα Galatians 5:10 Philippians 2:24

πεποιθεναι Philippians 3:4

πεποιθεν Matthew 27:43 2 Corinthians 10:7

πεποιθοτας Mark 10:24 Luke 18:9 Philippians 1:14

πεποιθοτες 2 Corinthians 1:9 Philippians 3:3

πεποιθως 2 Corinthians 2:3 Philippians 1:6 Philippians 1:25 Philemon 1:21 Hebrews 2:13

(3983) πειναω, peinao

επεινασαν Matthew 12:1

επεινασα Matthew 25:35 Matthew 25:42

επεινασεν Matthew 4:2 Matthew 12:3 Matthew 21:18 Mark 2:25 Mark 11:12 Luke 4:2 Luke 6:3

πειναν Philippians 4:12

πεινασετε Luke 6:25

πειναση John 6:35

πεινασοψσιν Revelation 7:16

πεινα Romans 12:20 1 Corinthians 11:21 1 Corinthians 11:34

πεινωμεν 1 Corinthians 4:11

πεινωντας Luke 1:53

πεινωντα Matthew 25:37 Matthew 25:44

πεινωντες Matthew 5:6 Luke 6:21

(3984) πειρα, peira

πειραν Hebrews 11:29 Hebrews 11:36

(3985) πειραζω, peirazo

επειραζον Acts 16:7

επειρασαν 1 Corinthians 10:9 Hebrews 3:9

επειρασεν Acts 24:6 1 Thessalonians 3:5

επειρασθησαν Hebrews 11:37

επειρασω Revelation 2:2

πειραζει James 1:13

πειραζεται James 1:14

πειραζετε Matthew 22:18 Mark 12:15 Luke 20:23 Acts 15:10 2 Corinthians 13:5

πειραζη 1 Corinthians 7:5

πειραζομαι James 1:13

πειραζομενοις Hebrews 2:18

πειραζομενος Mark 1:13 Luke 4:2 Hebrews 11:17 James 1:13

πειραζοντες Matthew 16:1 Matthew 19:3 Mark 8:11 Mark 10:2 Luke 11:16 John 8:6

πειραζων Matthew 4:3 Matthew 22:35 John 6:6 1 Thessalonians 3:5

πειρασαι Acts 5:9 Revelation 3:10

πειρασθεις Hebrews 2:18

πειρασθηναι Matthew 4:1 1 Corinthians 10:13

πειρασθης Galatians 6:1

πειρασθητε Revelation 2:10

πεπειραμενον Hebrews 4:15

(3986) πειρασμος, peirasmos

πειρασμοις Luke 22:28 James 1:2 1 Peter 1:6

πειρασμον Matthew 6:13 Matthew 26:41 Mark 14:38 Luke 4:13 Luke 11:4 Luke 22:40 Luke 22:46 Galatians 4:14 1 Timothy 6:9 James 1:12 1 Peter 4:12

πειρασμος 1 Corinthians 10:13

πειρασμοψ Luke 8:13 Hebrews 3:8 2 Peter 2:9 Revelation 3:10

πειρασμων Acts 20:19

πειρασμω 1 Corinthians 10:13

(3987) πειραω, peirao

επειρατο Acts 9:26

επειρωντο Acts 26:21

(3988) πεισμονη, peismone

πεισμονη Galatians 5:8

(3989) πελαγος, pelagos

πελαγει Matthew 18:6

πελαγος Acts 27:5

(3990) πελεκιζω, pelekizo

πεπελεκισμενων Revelation 20:4

(3991) πεμπτος, pemptos

πεμπτην Revelation 6:9

πεμπτος Revelation 9:1 Revelation 16:10 Revelation 21:20

(3992) πεμπω, pempo

επεμφθη Luke 4:26

επεμυαμεν 1 Thessalonians 3:2

επεμυατε Philippians 4:16

επεμυα Acts 10:33 Acts 23:30 1 Corinthians 4:17 2 Corinthians 9:3 Ephesians 6:22 Philippians 2:28 Colossians 4:8 1 Thessalonians 3:5 Revelation 22:16

επεμυεν Luke 7:6 Luke 7:19 Luke 15:15

πεμπειν Acts 25:25

πεμπομενοις 1 Peter 2:14

πεμποντα Acts 25:27

πεμπω John 20:21

πεμφθεντες Luke 7:10

πεμυαι Luke 20:11 Luke 20:12 Acts 11:29 Acts 15:22 Acts 15:25 Philippians 2:19 Philippians 2:23 Philippians 2:25

πεμυαντα John 5:23 John 7:33 John 12:44 John 12:45 John 13:20 John 15:21 John 16:5

πεμυαντες Acts 19:31

πεμυαντι John 5:24

πεμυαντος John 4:34 John 5:30 John 6:38 John 6:39 John 6:40 John 7:16 John 7:18 John 9:4 John 13:16 John 14:24

πεμυασιν John 1:22

πεμυει John 14:26 2 Thessalonians 2:11

πεμυης Luke 16:27

πεμυον Mark 5:12 Luke 16:24 Acts 10:5 Acts 10:32 Revelation 1:11 Revelation 14:15 Revelation 14:18

πεμυοψσιν Revelation 11:10

πεμυω Luke 20:13 John 13:20 John 15:26 John 16:7 Acts 25:21 1 Corinthians 16:3 Titus 3:12

(3993) πενης, penes

πενησιν 2 Corinthians 9:9

(3994) πενθερα, penthera

πενθεραν Matthew 8:14 Luke 12:53

πενθερας Matthew 10:35

πενθερα Mark 1:30 Luke 4:38 Luke 12:53

(3995) πενθερος, pentheros

πενθερος John 18:13

(3996) πενθεω, pentheo

επενθησατε 1 Corinthians 5:2

πενθειν Matthew 9:15

πενθησατε James 4:9

πενθησετε Luke 6:25

πενθησω 2 Corinthians 12:21

πενθοψντες Matthew 5:4 Revelation 18:15 Revelation 18:19

πενθοψσιν Mark 16:10 Revelation 18:11

(3997) πενθος, penthos

πενθος James 4:9 Revelation 18:7 Revelation 18:8 Revelation 21:4

(3998) πεντιχρος, pentichros

πενιχραν Luke 21:2

(3999) πεντακις, pentakis

πεντακις 2 Corinthians 11:24

(4000) πεντακισχιλιοι, pentakischilioi

πεντακισχιλιοι Matthew 14:21 Mark 6:44 Luke 9:14 John 6:10

πεντακισχιλιοψς Mark 8:19

πεντακισχιλιων Matthew 16:9

(4001) πεντακοσιοι, pentakosioi

πεντακοσια Luke 7:41

πεντακοσιοις 1 Corinthians 15:6

(4002) πεντε, pente

πεντε Matthew 14:17 Matthew 14:19 Matthew 16:9 Matthew 25:2 Matthew 25:15 Matthew 25:16 Matthew 25:20 Mark 6:38 Mark 6:41 Mark 8:19 Luke 1:24 Luke 9:13 Luke 9:16 Luke 12:6 Luke 12:52 Luke 14:19 Luke 16:28 Luke 19:18 Luke 19:19 John 4:18 John 5:2 John 6:9 John 6:13 Acts 4:4 Acts 7:14 Acts 19:19 Acts 20:6 Acts 24:1 1 Corinthians 14:19 Revelation 9:5 Revelation 9:10 Revelation 17:10

(4003) πεντεκαιδεκατος, pentekaidekatos

πεντεκαιδεκατω Luke 3:1