Strong's Greek Concordance

44/67

OCHLEO — HO ON KAI

(3791) οχλεω, ochleo

οχλοψμενοι Luke 6:18

οχλοψμενοψς Acts 5:16

(3792) οχλοποιεω, ochlopoieo

οχλοποιησαντες Acts 17:5

(3793) οχλος, ochlos

οχλοις Matthew 11:7 Matthew 12:46 Matthew 13:34 Matthew 14:19 Matthew 15:35 Matthew 23:1 Matthew 26:55 Luke 3:7 Luke 12:54 John 7:12 Acts 14:13

οχλοι Matthew 4:25 Matthew 7:28 Matthew 8:1 Matthew 9:8 Matthew 9:33 Matthew 12:15 Matthew 12:23 Matthew 13:2 Matthew 14:13 Matthew 15:30 Matthew 19:2 Matthew 21:9 Matthew 21:11 Matthew 22:33 Mark 6:33 Mark 10:1 Luke 3:10 Luke 4:42 Luke 5:15 Luke 8:42 Luke 8:45 Luke 9:11 Luke 9:18 Luke 11:14 Luke 14:25 Luke 23:48 Acts 8:6 Acts 14:11 Revelation 17:15

οχλον Matthew 9:23 Matthew 14:5 Matthew 14:14 Matthew 15:10 Matthew 15:32 Matthew 15:33 Matthew 17:14 Matthew 21:26 Mark 2:4 Mark 3:9 Mark 4:36 Mark 5:31 Mark 6:34 Mark 6:45 Mark 7:14 Mark 8:2 Mark 8:34 Mark 9:14 Mark 12:12 Mark 15:11 Luke 5:1 Luke 5:19 Luke 8:19 Luke 9:12 John 7:12 John 11:42 Acts 11:26 Acts 14:14 Acts 17:8 Acts 19:26 Acts 19:35 Acts 21:27

οχλος Matthew 9:25 Matthew 13:2 Matthew 20:29 Matthew 20:31 Matthew 21:8 Matthew 26:47 Mark 2:13 Mark 3:20 Mark 3:32 Mark 4:1 Mark 5:21 Mark 5:24 Mark 9:15 Mark 9:25 Mark 11:18 Mark 12:37 Mark 12:41 Mark 14:43 Mark 15:8 Luke 5:29 Luke 6:17 Luke 6:19 Luke 7:11 Luke 7:12 Luke 8:40 Luke 9:37 Luke 13:17 Luke 22:47 John 6:2 John 6:5 John 6:22 John 6:24 John 7:20 John 7:49 John 12:9 John 12:12 John 12:17 John 12:18 John 12:29 John 12:34 Acts 1:15 Acts 6:7 Acts 11:24 Acts 16:22 Revelation 7:9

οχλοψς Matthew 5:1 Matthew 8:18 Matthew 9:36 Matthew 13:36 Matthew 14:15 Matthew 14:19 Matthew 14:22 Matthew 14:23 Matthew 15:31 Matthew 15:39 Matthew 21:46 Matthew 27:20 Luke 5:3 Luke 7:24 Luke 23:4 Acts 13:45 Acts 14:18 Acts 14:19 Acts 17:13

οχλοψ Matthew 27:24 Mark 7:17 Mark 7:33 Mark 8:1 Mark 9:17 Mark 10:46 Luke 8:4 Luke 9:38 Luke 11:27 Luke 12:1 Luke 12:13 Luke 18:36 Luke 19:3 Luke 19:39 Luke 22:6 John 5:13 John 7:31 John 7:32 John 7:40 Acts 19:33 Acts 21:35 Acts 24:12 Acts 24:18 Revelation 19:1 Revelation 19:6

οχλων Luke 11:29

οχλω Matthew 15:36 Matthew 27:15 Mark 5:27 Mark 5:30 Mark 8:6 Mark 15:15 Luke 7:9 Luke 9:16 Luke 13:14 John 7:43 Acts 21:34

(3794) οχψρωμα, ochuroma

οχψρωματων 2 Corinthians 10:4

(3795) ουαριον, opsarion

ουαρια John 6:9

ουαριον John 21:9 John 21:13

ουαριων John 6:11 John 21:10

(3796) ουε, opse

ουε Matthew 28:1 Mark 11:19 Mark 13:35

(3797) ουιμος, opsimos

ουιμον James 5:7

(3798) ουιος, opsios

ουιας Matthew 8:16 Matthew 14:15 Matthew 14:23 Matthew 16:2 Matthew 20:8 Matthew 26:20 Matthew 27:57 Mark 1:32 Mark 4:35 Mark 6:47 Mark 11:11 Mark 14:17 Mark 15:42 John 20:19

(3799) ουις, opsis

ουια John 6:16

ουιν John 7:24

ουις John 11:44 Revelation 1:16

(3800) ουωνιον, opsonion

ουωνια Romans 6:23

ουωνιοις Luke 3:14 1 Corinthians 9:7

ουωνιον 2 Corinthians 11:8

(3801) ο ον και, ho on kai

ο ην και ο ων και ο ερχομενος Revelation 4:8

ο ων και ο ην και ο ερχομενος Revelation 1:4 Revelation 1:8 Revelation 11:17

ο ων και ο ην και ο οσιος Revelation 16:5