Strong's Greek Concordance

21/67

EPIKALEOMAI — ERETHIZO

(1941) επικαλεομαι, epikaleomai

επεκεκλητο Acts 26:32

επεκληθη Acts 1:23

επικαλεισθαι Hebrews 11:16

επικαλεισθε 1 Peter 1:17

επικαλειται Acts 10:5 Acts 10:32

επικαλεσαμενος Acts 22:16

επικαλεσαμενοψ Acts 25:21 Acts 25:25

επικαλεσασθαι Acts 28:19

επικαλεσηται Acts 2:21 Romans 10:13

επικαλεσονται Romans 10:14

επικαλοψμαι Acts 25:11 2 Corinthians 1:23

επικαλοψμενοις 1 Corinthians 1:2

επικαλοψμενον Luke 22:3 Acts 7:59 Acts 11:13 Acts 15:22

επικαλοψμενος Acts 10:18

επικαλοψμενοψς Acts 9:14 Acts 9:21 Romans 10:12

επικαλοψμενοψ Acts 12:12

επικαλοψμενων 2 Timothy 2:22

επικεκλησαι Acts 25:12

επικεκληται Acts 15:17

επικληθεις Matthew 10:3 Acts 4:36

επικληθεντα Acts 12:25

επικληθεν James 2:7

(1942) επικαλψμα, epikaluma

επικαλψμμα 1 Peter 2:16

(1943) επικαλψπτω, epikalupto

επεκαλψφθησαν Romans 4:7

(1944) επικαταρατος, epikataratos

επικαταρατοι John 7:49

επικαταρατος Galatians 3:10 Galatians 3:13

(1945) επικειμαι, epikeimai

επεκειντο Luke 23:23

επεκειτο John 11:38

επικειμενα Hebrews 9:10

επικειμενον John 21:9

επικειμενοψ Acts 27:20

επικεισθαι Luke 5:1

επικειται 1 Corinthians 9:16

(1946) Επικοψρειος, Epikoureios

επικοψρειων Acts 17:18

(1947) επικοψρια, epikouria

επικοψριας Acts 26:22

(1948) επικρινω, epikrino

επεκρινεν Luke 23:24

(1949) επιλαμβανομαι, epilambanomai

επελαβετο Matthew 14:31 Acts 21:33

επιλαβεσθαι Luke 20:26

επιλαβομενοι Luke 23:26 Acts 16:19 Acts 17:19 Acts 18:17 Acts 21:30

επιλαβομενος Mark 8:23 Luke 9:47 Luke 14:4 Acts 9:27 Acts 23:19

επιλαβομενοψ Hebrews 8:9

επιλαβοψ 1 Timothy 6:12

επιλαβωνται Luke 20:20 1 Timothy 6:19

επιλαμβανεται Hebrews 2:16

(1950) επιλανθανομαι, epilanthanomai

επελαθετο James 1:24

επελαθοντο Matthew 16:5 Mark 8:14

επιλαθεσθαι Hebrews 6:10

επιλανθανεσθε Hebrews 13:2 Hebrews 13:16

επιλανθανομενος Philippians 3:13

επιλελησμενον Luke 12:6

(1951) επιλεγομαι, epilegomai

επιλεγομενη John 5:2

επιλεξαμενος Acts 15:40

(1952) επιλειπω, epileipo

επιλειυει Hebrews 11:32

(1953) επιλησμονη, epilesmone

επιλησμονης James 1:25

(1954) επιλοιπος, epiloipos

επιλοιπον 1 Peter 4:2

(1955) επιλψσις, epilusis

επιλψσεως 2 Peter 1:20

(1956) επιλψω, epiluo

επελψεν Mark 4:34

επιλψθησεται Acts 19:39

(1957) επιμαρτψρεω, epimartureo

επιμαρτψρων 1 Peter 5:12

(1958) επιμελεια, epimeleia

επιμελειας Acts 27:3

(1959) επιμελεομαι, epimeleomai

επεμεληθη Luke 10:34

επιμεληθητι Luke 10:35

επιμελησεται 1 Timothy 3:5

(1960) επιμελως, epimelos

επιμελως Luke 15:8

(1961) επιμενω, epimeno

επεμειναμεν Acts 21:4 Acts 28:12

επεμεινα Galatians 1:18

επεμενεν Acts 12:16

επεμενον John 8:7

επιμειναι Acts 10:48 Acts 15:34 Acts 28:14 1 Corinthians 16:7

επιμεινης Romans 11:22

επιμεινωσιν Romans 11:23

επιμενειν Acts 13:43 Philippians 1:24

επιμενετε Colossians 1:23

επιμενε 1 Timothy 4:16

επιμενοντων Acts 21:10

επιμενοψμεν Romans 6:1

επιμενω 1 Corinthians 16:8

(1962) επινεψω, epineuo

επενεψσεν Acts 18:20

(1963) επινοια, epinoia

επινοια Acts 8:22

(1964) επιορκεω, epiorkeo

επιορκησεις Matthew 5:33

(1965) επιορκος, epiorkos

επιορκοις 1 Timothy 1:10

(1966) επιοψσα, epiousa

επιοψση Acts 7:26 Acts 16:11 Acts 20:15 Acts 21:18 Acts 23:11

(1967) επιοψσιος, epiousios

επιοψσιον Matthew 6:11 Luke 11:3

(1968) επιπιπτω, epipipto

επεπεσεν Luke 1:12 Luke 15:20 Acts 10:10 Acts 10:44 Acts 11:15 Acts 13:11 Acts 19:17 Acts 20:10

επεπεσον Romans 15:3

επιπεπτωκος Acts 8:16

επιπεσοντες Acts 20:37

επιπεσων John 13:25

επιπιπτειν Mark 3:10

(1969) επιπλησσω, epiplesso

επιπληξης 1 Timothy 5:1

(1971) επιποθεω, epipotheo

επιποθει James 4:5

επιποθησατε 1 Peter 2:2

επιποθοψντες 2 Corinthians 5:2 1 Thessalonians 3:6

επιποθοψντων 2 Corinthians 9:14

επιποθων Philippians 2:26 2 Timothy 1:4

επιποθω Romans 1:11 Philippians 1:8

(1972) επιποθησις, epipothesis

επιποθησιν 2 Corinthians 7:7 2 Corinthians 7:11

(1973) επιποθητος, epipothetos

επιποθητοι Philippians 4:1

(1974) επιποθια, epipothia

επιποθιαν Romans 15:23

(1975) επιπορεψομαι, epiporeuomai

επιπορεψομενων Luke 8:4

(1976) επιρρηαπτω, epirrhapto

επιρραπτει Mark 2:21

(1977) επιρρηιπτω, epirrhipto

επιρριυαντες Luke 19:35 1 Peter 5:7

(1978) επισημος, episemos

επισημοι Romans 16:7

επισημον Matthew 27:16

(1979) επισιτισμος, episitismos

επισιτισμον Luke 9:12

(1980) επισκεπτομαι, episkeptomai

επεσκευασθε Matthew 25:36 Matthew 25:43

επεσκευατο Luke 1:68 Luke 1:78 Luke 7:16 Acts 15:14

επισκεπτεσθαι James 1:27

επισκεπτη Hebrews 2:6

επισκευασθαι Acts 7:23

επισκευασθε Acts 6:3

επισκευωμεθα Acts 15:36

(1981) επισκηνοω, episkenoo

επισκηνωση 2 Corinthians 12:9

(1982) επισκιαζω, episkiazo

επεσκιασεν Matthew 17:5 Luke 9:34

επισκιαζοψσα Mark 9:7

επισκιασει Luke 1:35

επισκιαση Acts 5:15

(1983) επισκοπεω, episkopeo

επισκοποψντες Hebrews 12:15 1 Peter 5:2

(1984) επισκοπη, episkope

επισκοπην Acts 1:20

επισκοπης Luke 19:44 1 Timothy 3:1 1 Peter 2:12

(1985) επισκοπος, episkopos

επισκοποις Philippians 1:1

επισκοπον 1 Timothy 3:2 2 Timothy 4:22 Titus 1:7 Titus 3:15 1 Peter 2:25

επισκοποψς Acts 20:28

(1986) επισπαομαι, epispaomai

επισπασθω 1 Corinthians 7:18

(1987) επισταμαι, epistamai

επισταμαι Mark 14:68 Acts 19:15

επισταμενος Acts 18:25 Acts 24:10 1 Timothy 6:4 Hebrews 11:8

επιστανται Acts 22:19 Jude 1:10

επιστασθε Acts 10:28 Acts 15:7 Acts 19:25 Acts 20:18 James 4:14

επισταται Acts 26:26

(1988) επιστατης, epistates

επιστατα Luke 5:5 Luke 8:24 Luke 8:45 Luke 9:33 Luke 9:49 Luke 17:13

(1989) επιστελλω, epistello

επεστειλαμεν Acts 21:25

επεστειλα Hebrews 13:22

επιστειλαι Acts 15:20

(1990) επιστημων, epistemon

επιστημων James 3:13

(1991) επιστηριζω, episterizo

επεστηριξαν Acts 15:32

επιστηριζοντες Acts 14:22

επιστηριζων Acts 15:41 Acts 18:23

(1992) επιστολη, epistole

επιστολαις 2 Peter 3:16

επιστολαι 2 Corinthians 10:10

επιστολας Acts 9:2 Acts 22:5

επιστολην Acts 15:30 Acts 23:25 Acts 23:33 Romans 16:22 1 Thessalonians 5:27 2 Peter 3:1

επιστολης 2 Thessalonians 2:2 2 Thessalonians 2:15 2 Thessalonians 3:14

επιστολη 1 Corinthians 5:9 2 Corinthians 3:2 2 Corinthians 3:3 2 Corinthians 7:8 Colossians 4:16 2 Thessalonians 3:17

επιστολων 1 Corinthians 16:3 2 Corinthians 3:1 2 Corinthians 10:9 2 Corinthians 10:11

(1993) επιστομιζω, epistomizo

επιστομιζειν Titus 1:11

(1994) επιστρεφω, epistrepho

επεστραφητε 1 Peter 2:25

επεστρευαν Luke 2:20 Acts 9:35

επεστρευατε 1 Thessalonians 1:9

επεστρευα Revelation 1:12

επεστρευεν Luke 8:55 Acts 11:21

επιστραφεις Matthew 9:22 Mark 5:30 Mark 8:33 John 21:20

επιστραφητω Matthew 10:13

επιστραφωσιν John 12:40

επιστρεφειν Acts 14:15 Acts 26:20

επιστρεφετε Galatians 4:9

επιστρεφοψσιν Acts 15:19

επιστρευαι Luke 1:17 Acts 26:18 2 Peter 2:21

επιστρευαντες Acts 15:36

επιστρευας Luke 22:32 Acts 9:40 Acts 16:18 James 5:20 2 Peter 2:22 Revelation 1:12

επιστρευατε Acts 3:19

επιστρευατω Matthew 24:18 Mark 13:16 Luke 17:31

επιστρευει Luke 1:16

επιστρευη Luke 17:4 2 Corinthians 3:16 James 5:19

επιστρευωσιν Matthew 13:15 Mark 4:12 Acts 28:27

επιστρευω Matthew 12:44

(1995) επιστροφη, epistrophe

επιστροφην Acts 15:3

(1996) επισψναγω, episunago

επισψναγαγειν Matthew 23:37

επισψναγει Matthew 23:37

επισψναξαι Luke 13:34

επισψναξει Mark 13:27

επισψναξοψσιν Matthew 24:31

επισψναχθεισων Luke 12:1

επισψνηγμενη Mark 1:33

(1997) επισψναγωγη, episunagoge

επισψναγωγην Hebrews 10:25

επισψναγωγης 2 Thessalonians 2:1

(1998) επισψντρεχω, episuntrecho

επισψντρεχει Mark 9:25

(1999) επισψστασις, episustasis

επισψστασιν Acts 24:12

επισψστασις 2 Corinthians 11:28

(2000) επισφαλης, episphales

επισφαλοψς Acts 27:9

(2001) επισψχω, episucho

επισχψον Luke 23:5

(2002) επισωρεψω, episoreuo

επισωρεψσοψσιν 2 Timothy 4:3

(2003) επιταγη, epitage

επιταγην Romans 16:26 1 Corinthians 7:6 1 Corinthians 7:25 2 Corinthians 8:8 1 Timothy 1:1 Titus 1:3

επιταγης Titus 2:15

(2004) επιτασσω, epitasso

επεταξας Luke 14:22

επεταξεν Mark 6:27 Mark 6:39 Acts 23:2

επιταξη Luke 8:31

επιτασσειν Philemon 1:8

επιτασσει Mark 1:27 Luke 4:36 Luke 8:25

επιτασσω Mark 9:25

(2005) επιτελεω, epiteleo

επιτελειν Hebrews 8:5

επιτελεισθαι 1 Peter 5:9

επιτελεισθε Galatians 3:3

επιτελεσαι 2 Corinthians 8:11

επιτελεσας Romans 15:28

επιτελεσατε 2 Corinthians 8:11

επιτελεσει Philippians 1:6

επιτελεση 2 Corinthians 8:6

επιτελοψντες 2 Corinthians 7:1 Hebrews 9:6

επιτελω Luke 13:32

(2006) επιτηδειος, epitedeios

επιτηδεια James 2:16

(2007) επιτιθημι, epitithemi

επεθεντο Acts 28:10

επεθηκαν Matthew 21:7 Matthew 27:29 Matthew 27:37 Luke 23:26 John 19:2 Acts 6:6

επεθηκεν Mark 3:16 Mark 3:17 Mark 8:25 Luke 13:13 John 9:15 Revelation 1:17

επετιθοψν Acts 8:17

επιθειναι Acts 15:10

επιθεις Matthew 19:15 Mark 6:5 Mark 8:23 Luke 4:40 Acts 9:17 Acts 28:8

επιθεντα Acts 9:12

επιθεντες Luke 10:30 Acts 13:3 Acts 16:23

επιθεντος Acts 19:6 Acts 28:3

επιθες Matthew 9:18

επιθησει Revelation 22:18

επιθησεται Acts 18:10

επιθησοψσιν Mark 16:18

επιθης Mark 5:23

επιθη Matthew 19:13 Mark 7:32

επιθω Acts 8:19

επιτεθη Mark 4:21

επιτιθεασιν Matthew 23:4

επιτιθει 1 Timothy 5:22

επιτιθεσθαι Acts 15:28

επιτιθησιν Luke 8:16 Luke 15:5

επιτιθη Revelation 22:18

(2008) επιτιμαω, epitimao

επετιμα Mark 3:12 Luke 23:40

επετιμησαν Matthew 19:13 Luke 18:15

επετιμησεν Matthew 8:26 Matthew 12:16 Matthew 17:18 Matthew 20:31 Mark 1:25 Mark 4:39 Mark 8:30 Mark 8:33 Mark 9:25 Luke 4:35 Luke 4:39 Luke 8:24 Luke 9:42 Luke 9:55

επετιμων Mark 10:13 Mark 10:48 Luke 18:39

επιτιμαν Matthew 16:22 Mark 8:32

επιτιμησαι Jude 1:9

επιτιμησας Luke 9:21

επιτιμησον Luke 17:3 Luke 19:39 2 Timothy 4:2

επιτιμων Luke 4:41

(2009) επιτιμια, epitimia

επιτιμια 2 Corinthians 2:6

(2010) επιτρεπω, epitrepo

επετραπη Acts 28:16

επετρευεν Matthew 19:8 Mark 5:13 Mark 10:4 Luke 8:32 John 19:38 Acts 27:3

επιτετραπται 1 Corinthians 14:34

επιτρεπεται Acts 26:1

επιτρεπη 1 Corinthians 16:7 Hebrews 6:3

επιτρεπω 1 Timothy 2:12

επιτρευαντος Acts 21:40

επιτρευη Luke 8:32

επιτρευον Matthew 8:21 Matthew 8:31 Luke 9:59 Luke 9:61 Acts 21:39

(2011) επιτροπη, epitrope

επιτροπης Acts 26:12

επιτροπω Matthew 20:8

(2012) επιτροπος, epitropos

επιτροποψς Galatians 4:2

επιτροποψ Luke 8:3

(2013) επιτψγχανω, epitugchano

επετψχεν Romans 11:7 Hebrews 6:15

επετψχον Hebrews 11:33

επιτψχειν James 4:2

(2014) επιφαινω, epiphaino

επεφανη Titus 2:11 Titus 3:4

επιφαινοντων Acts 27:20

επιφαναι Luke 1:79

(2015) επιφανεια, epiphaneia

επιφανειαν 2 Timothy 4:1 2 Timothy 4:8 Titus 2:13

επιφανειας 1 Timothy 6:14 2 Timothy 1:10

επιφανεια 2 Thessalonians 2:8

(2016) επιφανης, epiphanes

επιφανη Acts 2:20

(2017) επιφαψω, epiphauo

επιφαψσει Ephesians 5:14

(2018) επιφερω, epiphero

επενεγκειν Jude 1:9

επεφερον Acts 25:18

επιφερειν Philippians 1:16

επιφερεσθαι Acts 19:12

επιφερων Romans 3:5

(2019) επιφωνεω, epiphoneo

επεφωνει Acts 12:22

επεφωνοψν Luke 23:21 Acts 22:24

(2020) επιφωσκω, epiphosko

επεφωσκεν Luke 23:54

επιφωσκοψση Matthew 28:1

(2021) επιχειρεω, epicheireo

επεχειρησαν Luke 1:1 Acts 19:13

επεχειροψν Acts 9:29

(2022) επιχεω, epicheo

επιχεων Luke 10:34

(2023) επιχορηγεω, epichoregeo

επιχορηγηθησεται 2 Peter 1:11

επιχορηγησατε 2 Peter 1:5

επιχορηγοψμενον Colossians 2:19

επιχορηγων 2 Corinthians 9:10 Galatians 3:5

(2024) επιχορηγια, epichoregia

επιχορηγιας Ephesians 4:16 Philippians 1:19

(2025) επιχριω, epichrio

επεχρισεν John 9:6 John 9:11

(2026) εποικοδομεω, epoikodomeo

εποικοδομει 1 Corinthians 3:10 1 Corinthians 3:12

εποικοδομηθεντες Ephesians 2:20

εποικοδομησαι Acts 20:32

εποικοδομοψμενοι Colossians 2:7

εποικοδομοψντες Jude 1:20

επωκοδομησεν 1 Corinthians 3:14

(2027) εποκελλω, epokello

επωκειλαν Acts 27:41

(2028) επονομαζω, eponomazo

επονομαζη Romans 2:17

(2029) εποπτεψω, epopteuo

εποπτεψσαντες 1 Peter 2:12 1 Peter 3:2

(2030) εποπτης, epoptes

εποπται 2 Peter 1:16

(2031) επος, epos

επος Hebrews 7:9

(2032) εποψρανιος, epouranios

εποψρανια John 3:12 1 Corinthians 15:40 Hebrews 9:23

εποψρανιοις Ephesians 1:3 Ephesians 1:20 Ephesians 2:6 Ephesians 3:10 Ephesians 6:12

εποψρανιοι 1 Corinthians 15:48

εποψρανιον 2 Timothy 4:18

εποψρανιος Matthew 18:35 1 Corinthians 15:48

εποψρανιοψ 1 Corinthians 15:49 Hebrews 3:1 Hebrews 6:4 Hebrews 11:16

εποψρανιων 1 Corinthians 15:40 Philippians 2:10 Hebrews 8:5

εποψρανιω Hebrews 12:22

(2033) επτα, hepta

επτα Matthew 12:45 Matthew 15:34 Matthew 15:36 Matthew 15:37 Matthew 16:10 Matthew 18:22 Matthew 22:25 Matthew 22:26 Matthew 22:28 Mark 8:5 Mark 8:6 Mark 8:8 Mark 8:20 Mark 12:20 Mark 12:22 Mark 12:23 Mark 16:9 Luke 2:36 Luke 8:2 Luke 11:26 Luke 20:29 Luke 20:31 Luke 20:33 Acts 6:3 Acts 13:19 Acts 19:14 Acts 20:6 Acts 21:4 Acts 21:8 Acts 21:27 Acts 28:14 Hebrews 11:30 Revelation 1:4 Revelation 1:12 Revelation 1:13 Revelation 1:16 Revelation 1:20 Revelation 2:1 Revelation 3:1 Revelation 4:5 Revelation 5:1 Revelation 5:5 Revelation 5:6 Revelation 8:2 Revelation 8:6 Revelation 10:3 Revelation 10:4 Revelation 11:13 Revelation 12:3 Revelation 13:1 Revelation 15:1 Revelation 15:6 Revelation 15:7 Revelation 15:8 Revelation 16:1 Revelation 17:1 Revelation 17:3 Revelation 17:7 Revelation 17:9 Revelation 17:10 Revelation 17:11 Revelation 21:9

(2034) επτακις, heptakis

επτακις Matthew 18:21 Matthew 18:22 Luke 17:4

(2035) επτακισχιλιοι, heptakischilioi

επτακισχιλιοψς Romans 11:4

(2036) επω, epo

ειπας Matthew 26:25 Matthew 26:64 Mark 12:32 Luke 20:39 John 4:17

ειπατε Matthew 10:27 Matthew 21:5 Matthew 22:4 Matthew 26:18 Matthew 28:7 Matthew 28:13 Mark 11:3 Mark 14:14 Mark 16:7 Luke 10:10 Luke 12:3 Luke 13:32 Luke 20:3 Colossians 4:17

ειπατωσαν Acts 24:20

ειπατω Revelation 22:17

ειπα John 10:34

ειπειν Matthew 9:5 Mark 2:9 Luke 5:14 Luke 5:23 Luke 7:40 Luke 8:56 Luke 9:21 Luke 12:12 Luke 14:17 Acts 2:29 Acts 21:37 1 Corinthians 12:3 1 Corinthians 12:21 Hebrews 7:9

ειπεν Matthew 2:8 Matthew 3:7 Matthew 3:15 Matthew 4:3 Matthew 4:4 Matthew 8:10 Matthew 8:13 Matthew 8:19 Matthew 8:21 Matthew 8:22 Matthew 8:32 Matthew 9:2 Matthew 9:4 Matthew 9:12 Matthew 9:15 Matthew 9:22 Matthew 11:3 Matthew 11:4 Matthew 11:25 Matthew 12:3 Matthew 12:11 Matthew 12:25 Matthew 12:39 Matthew 12:47 Matthew 12:48 Matthew 12:49 Matthew 13:11 Matthew 13:37 Matthew 13:52 Matthew 13:57 Matthew 14:2 Matthew 14:16 Matthew 14:18 Matthew 14:28 Matthew 14:29 Matthew 15:3 Matthew 15:10 Matthew 15:13 Matthew 15:15 Matthew 15:16 Matthew 15:24 Matthew 15:26 Matthew 15:27 Matthew 15:28 Matthew 15:32 Matthew 16:2 Matthew 16:6 Matthew 16:8 Matthew 16:12 Matthew 16:16 Matthew 16:17 Matthew 16:23 Matthew 16:24 Matthew 17:4 Matthew 17:7 Matthew 17:11 Matthew 17:13 Matthew 17:17 Matthew 17:20 Matthew 17:22 Matthew 18:3 Matthew 18:21 Matthew 19:4 Matthew 19:5 Matthew 19:11 Matthew 19:14 Matthew 19:16 Matthew 19:17 Matthew 19:18 Matthew 19:23 Matthew 19:26 Matthew 19:27 Matthew 19:28 Matthew 20:4 Matthew 20:13 Matthew 20:17 Matthew 20:21 Matthew 20:22 Matthew 20:25 Matthew 20:32 Matthew 21:21 Matthew 21:24 Matthew 21:28 Matthew 21:29 Matthew 21:30 Matthew 22:1 Matthew 22:13 Matthew 22:18 Matthew 22:24 Matthew 22:29 Matthew 22:37 Matthew 22:44 Matthew 24:2 Matthew 24:4 Matthew 25:12 Matthew 25:22 Matthew 25:24 Matthew 25:26 Matthew 26:1 Matthew 26:10 Matthew 26:15 Matthew 26:18 Matthew 26:21 Matthew 26:23 Matthew 26:25 Matthew 26:26 Matthew 26:33 Matthew 26:49 Matthew 26:50 Matthew 26:55 Matthew 26:62 Matthew 26:63 Matthew 27:17 Matthew 27:21 Matthew 27:25 Matthew 27:43 Matthew 27:63 Matthew 28:5 Matthew 28:6 Mark 1:17 Mark 2:8 Mark 2:19 Mark 3:9 Mark 4:39 Mark 4:40 Mark 5:7 Mark 5:33 Mark 5:34 Mark 5:43 Mark 6:16 Mark 6:22 Mark 6:24 Mark 6:31 Mark 6:37 Mark 7:6 Mark 7:10 Mark 7:27 Mark 7:29 Mark 8:7 Mark 8:34 Mark 9:12 Mark 9:17 Mark 9:21 Mark 9:23 Mark 9:29 Mark 9:36 Mark 9:39 Mark 10:3 Mark 10:5 Mark 10:14 Mark 10:18 Mark 10:20 Mark 10:21 Mark 10:29 Mark 10:36 Mark 10:38 Mark 10:39 Mark 10:49 Mark 10:51 Mark 10:52 Mark 11:14 Mark 11:29 Mark 12:12 Mark 12:15 Mark 12:17 Mark 12:24 Mark 12:26 Mark 12:32 Mark 12:34 Mark 12:36 Mark 13:2 Mark 14:6 Mark 14:16 Mark 14:18 Mark 14:20 Mark 14:22 Mark 14:24 Mark 14:48 Mark 14:62 Mark 14:72 Mark 15:2 Mark 15:12 Mark 15:39 Mark 16:7 Mark 16:15 Luke 1:13 Luke 1:18 Luke 1:19 Luke 1:28 Luke 1:30 Luke 1:34 Luke 1:35 Luke 1:38 Luke 1:42 Luke 1:46 Luke 1:60 Luke 2:10 Luke 2:28 Luke 2:34 Luke 2:48 Luke 2:49 Luke 3:13 Luke 3:14 Luke 4:3 Luke 4:6 Luke 4:8 Luke 4:9 Luke 4:12 Luke 4:23 Luke 4:24 Luke 4:43 Luke 5:4 Luke 5:5 Luke 5:10 Luke 5:20 Luke 5:22 Luke 5:24 Luke 5:27 Luke 5:31 Luke 5:34 Luke 6:3 Luke 6:8 Luke 6:9 Luke 6:10 Luke 6:39 Luke 7:9 Luke 7:13 Luke 7:14 Luke 7:22 Luke 7:31 Luke 7:39 Luke 7:40 Luke 7:43 Luke 7:48 Luke 7:50 Luke 8:4 Luke 8:10 Luke 8:21 Luke 8:22 Luke 8:25 Luke 8:28 Luke 8:30 Luke 8:45 Luke 8:46 Luke 8:48 Luke 8:52 Luke 9:3 Luke 9:9 Luke 9:13 Luke 9:14 Luke 9:20 Luke 9:33 Luke 9:41 Luke 9:43 Luke 9:48 Luke 9:49 Luke 9:50 Luke 9:55 Luke 9:57 Luke 9:58 Luke 9:59 Luke 9:60 Luke 9:61 Luke 9:62 Luke 10:18 Luke 10:21 Luke 10:22 Luke 10:23 Luke 10:26 Luke 10:27 Luke 10:28 Luke 10:29 Luke 10:30 Luke 10:35 Luke 10:37 Luke 10:40 Luke 10:41 Luke 11:1 Luke 11:2 Luke 11:5 Luke 11:17 Luke 11:27 Luke 11:28 Luke 11:39 Luke 11:46 Luke 11:49 Luke 12:13 Luke 12:14 Luke 12:15 Luke 12:16 Luke 12:18 Luke 12:20 Luke 12:22 Luke 12:41 Luke 12:42 Luke 13:2 Luke 13:7 Luke 13:12 Luke 13:15 Luke 13:20 Luke 13:23 Luke 13:32 Luke 14:3 Luke 14:5 Luke 14:15 Luke 14:16 Luke 14:18 Luke 14:19 Luke 14:20 Luke 14:21 Luke 14:22 Luke 14:23 Luke 14:25 Luke 15:3 Luke 15:11 Luke 15:12 Luke 15:17 Luke 15:21 Luke 15:22 Luke 15:27 Luke 15:29 Luke 15:31 Luke 16:2 Luke 16:3 Luke 16:6 Luke 16:7 Luke 16:15 Luke 16:24 Luke 16:25 Luke 16:27 Luke 16:30 Luke 16:31 Luke 17:1 Luke 17:6 Luke 17:14 Luke 17:17 Luke 17:19 Luke 17:20 Luke 17:22 Luke 17:37 Luke 18:4 Luke 18:6 Luke 18:9 Luke 18:16 Luke 18:19 Luke 18:21 Luke 18:22 Luke 18:24 Luke 18:27 Luke 18:28 Luke 18:29 Luke 18:31 Luke 18:41 Luke 18:42 Luke 19:5 Luke 19:8 Luke 19:9 Luke 19:11 Luke 19:12 Luke 19:13 Luke 19:15 Luke 19:17 Luke 19:19

Luke 19:24 Luke 19:32 Luke 19:40 Luke 20:3 Luke 20:8 Luke 20:13 Luke 20:17 Luke 20:19 Luke 20:23 Luke 20:25 Luke 20:34 Luke 20:41 Luke 20:42 Luke 20:45 Luke 21:3 Luke 21:5 Luke 21:8 Luke 21:29 Luke 22:10 Luke 22:15 Luke 22:17 Luke 22:25 Luke 22:31 Luke 22:33 Luke 22:34 Luke 22:35 Luke 22:36 Luke 22:38 Luke 22:40 Luke 22:46 Luke 22:48 Luke 22:51 Luke 22:52 Luke 22:56 Luke 22:58 Luke 22:60 Luke 22:61 Luke 22:67 Luke 23:4 Luke 23:14 Luke 23:22 Luke 23:28 Luke 23:43 Luke 23:46 Luke 24:17 Luke 24:18 Luke 24:19 Luke 24:25 Luke 24:38 Luke 24:41 Luke 24:44 Luke 24:46 John 1:23 John 1:33 John 1:42 John 1:46 John 1:48 John 1:50 John 2:16 John 2:19 John 2:22 John 3:2 John 3:3 John 3:9 John 3:10 John 3:27 John 4:10 John 4:13 John 4:17 John 4:27 John 4:29 John 4:32 John 4:39 John 4:48 John 4:50 John 4:53 John 5:11 John 5:14 John 5:19 John 6:10 John 6:26 John 6:29 John 6:32 John 6:35 John 6:41 John 6:43 John 6:53 John 6:59 John 6:61 John 6:67 John 7:16 John 7:20 John 7:21 John 7:33 John 7:36 John 7:38 John 7:39 John 7:42 John 8:7 John 8:10 John 8:11 John 8:14 John 8:21 John 8:23 John 8:25 John 8:28 John 8:42 John 8:58 John 9:7 John 9:11 John 9:15 John 9:17 John 9:25 John 9:30 John 9:35 John 9:36 John 9:37 John 9:39 John 9:41 John 10:6 John 10:7 John 10:35 John 10:41 John 11:4 John 11:11 John 11:14 John 11:16 John 11:21 John 11:25 John 11:34 John 11:41 John 11:49 John 11:51 John 12:6 John 12:7 John 12:30 John 12:35 John 12:38 John 12:39 John 12:41 John 12:44 John 13:7 John 13:11 John 13:12 John 13:21 John 13:28 John 14:23 John 16:19 John 17:1 John 18:4 John 18:6 John 18:9 John 18:11 John 18:16 John 18:25 John 18:29 John 18:31 John 18:32 John 18:33 John 18:37 John 19:21 John 19:30 John 20:18 John 20:21 John 20:25 John 20:26 John 20:28 John 21:6 John 21:17 John 21:19 John 21:20 John 21:23 Acts 1:7 Acts 1:15 Acts 2:34 Acts 3:4 Acts 3:6 Acts 3:22 Acts 4:8 Acts 5:3 Acts 5:8 Acts 5:9 Acts 5:19 Acts 5:35 Acts 7:1 Acts 7:3 Acts 7:7 Acts 7:33 Acts 7:56 Acts 8:20 Acts 8:24 Acts 8:29 Acts 8:30 Acts 8:31 Acts 8:34 Acts 8:37 Acts 9:5 Acts 9:6 Acts 9:10 Acts 9:15 Acts 9:17 Acts 9:34 Acts 9:40 Acts 10:4 Acts 10:14 Acts 10:19 Acts 10:21 Acts 10:34 Acts 11:12 Acts 12:8 Acts 12:11 Acts 12:17 Acts 13:2 Acts 13:10 Acts 13:16 Acts 13:22 Acts 14:10 Acts 15:7 Acts 15:36 Acts 16:18 Acts 18:6 Acts 18:9 Acts 18:14 Acts 19:2 Acts 19:3 Acts 19:4 Acts 19:15 Acts 19:25 Acts 20:10 Acts 20:18 Acts 20:35 Acts 21:11 Acts 21:39 Acts 22:8 Acts 22:10 Acts 22:13 Acts 22:14 Acts 22:21 Acts 22:25 Acts 22:27 Acts 23:1 Acts 23:3 Acts 23:11 Acts 23:20 Acts 23:23 Acts 25:9 Acts 25:10 Acts 26:15 Acts 26:29 Acts 27:21 Acts 27:31 1 Corinthians 11:24 2 Corinthians 6:16 Titus 1:12 Hebrews 1:5 Hebrews 12:21 James 2:11 Jude 1:9 Revelation 7:14 Revelation 17:7 Revelation 21:5 Revelation 21:6 Revelation 22:6

ειπε Matthew 4:3 Matthew 8:8 Matthew 18:17 Matthew 20:21 Matthew 22:17 Matthew 24:3 Mark 13:4 Luke 4:3 Luke 7:7 Luke 7:40 Luke 7:42 Luke 10:40 Luke 12:13 Luke 20:2 Luke 22:67 John 10:24 John 20:15 John 20:17 Acts 5:8 Acts 28:26

ειπης Matthew 8:4 Matthew 26:63 Mark 1:44 Mark 8:26 Romans 10:6

ειπητε Matthew 17:9 Matthew 21:21 Matthew 21:24 Matthew 23:39 Luke 12:11 Luke 13:35 James 2:3

ειπη Matthew 5:22 Matthew 12:32 Matthew 15:5 Matthew 21:3 Matthew 24:23 Matthew 24:48 Mark 7:11 Mark 11:3 Mark 11:23 Mark 13:21 Luke 11:5 Luke 11:7 Luke 12:45 Luke 14:10 1 Corinthians 1:15 1 Corinthians 10:28 1 Corinthians 12:15 1 Corinthians 12:16 1 Corinthians 15:27 James 2:16 1 John 4:20

ειποντα Acts 10:3 Acts 11:13 Hebrews 10:30

ειποντες Acts 7:35 Acts 7:40 Acts 21:14

ειποντι Matthew 12:48

ειποντος Mark 1:42 John 18:22 Acts 26:30 Acts 28:25 Acts 28:29

ειπον Matthew 2:5 Matthew 9:3 Matthew 9:11 Matthew 12:2 Matthew 12:24 Matthew 13:10 Matthew 13:27 Matthew 13:28 Matthew 15:12 Matthew 15:34 Matthew 16:11 Matthew 16:14 Matthew 17:19 Matthew 17:24 Matthew 21:16 Matthew 21:27 Matthew 21:38 Matthew 25:8 Matthew 26:35 Matthew 26:61 Matthew 26:66 Matthew 26:73 Matthew 27:4 Matthew 27:6 Matthew 27:21 Matthew 28:7 Mark 3:32 Mark 8:5 Mark 8:20 Mark 9:18 Mark 10:4 Mark 10:37 Mark 10:39 Mark 11:6 Mark 12:7 Mark 12:16 Mark 16:8 Luke 1:61 Luke 2:15 Luke 3:12 Luke 5:33 Luke 6:2 Luke 7:20 Luke 9:12 Luke 9:13 Luke 9:19 Luke 9:54 Luke 11:15 Luke 17:5 Luke 18:26 Luke 19:25 Luke 19:33 Luke 19:34 Luke 19:39 Luke 20:2 Luke 20:16 Luke 20:24 Luke 20:39 Luke 22:9 Luke 22:35 Luke 22:38 Luke 22:49 Luke 22:70 Luke 22:71 Luke 24:5 Luke 24:19 Luke 24:24 Luke 24:32 John 1:15 John 1:22 John 1:25 John 1:30 John 1:38 John 1:50 John 2:18 John 2:20 John 3:7 John 3:12 John 3:26 John 3:28 John 4:52 John 6:25 John 6:28 John 6:30 John 6:34 John 6:36 John 6:60 John 7:3 John 7:35 John 7:45 John 7:52 John 8:13 John 8:24 John 8:39 John 8:41 John 8:48 John 8:52 John 8:57 John 9:12 John 9:20 John 9:22 John 9:23 John 9:24 John 9:26 John 9:27 John 9:28 John 9:34 John 9:40 John 10:25 John 10:26 John 10:36 John 11:12 John 11:37 John 11:40 John 11:42 John 11:46 John 12:19 John 13:33 John 14:2 John 14:26 John 14:28 John 15:20 John 16:4 John 16:15 John 16:17 John 16:19 John 18:7 John 18:8 John 18:21 John 18:25 John 18:30 John 18:31 John 18:34 John 19:24 Acts 1:11 Acts 1:24 Acts 2:37 Acts 4:19 Acts 4:23 Acts 4:24 Acts 5:29 Acts 6:2 Acts 10:22 Acts 11:8 Acts 12:15 Acts 13:46 Acts 16:20 Acts 16:31 Acts 17:32 Acts 19:2 Acts 19:3 Acts 21:20 Acts 22:10 Acts 22:19 Acts 23:4 Acts 23:14 Acts 26:15 Acts 28:21 Galatians 2:14 Hebrews 3:10 Hebrews 10:7

ειποψσα John 11:28 John 20:14

ειπωμεν Matthew 21:25 Matthew 21:26 Mark 11:31 Mark 11:32 Luke 9:54 Luke 20:5 Luke 20:6 1 John 1:6 1 John 1:8 1 John 1:10

ειπων Matthew 26:44 Mark 14:39 Luke 5:13 Luke 9:22 Luke 19:28 Luke 19:30 Luke 22:8 Luke 23:46 Luke 24:40 John 5:12 John 7:9 John 9:6 John 11:43 John 13:21 John 18:1 John 18:22 John 18:38 John 20:20 John 20:22 John 21:19 Acts 1:9 Acts 4:25 Acts 7:26 Acts 7:27 Acts 7:37 Acts 7:60 Acts 18:21 Acts 19:21 Acts 19:41 Acts 20:36 Acts 22:24 Acts 24:22 Acts 27:35 2 Corinthians 4:6 James 2:11

ειπωσιν Matthew 5:11 Matthew 16:20 Matthew 23:3 Matthew 24:26 Matthew 27:64 Mark 7:36 Luke 6:26

ειπω Matthew 2:13 Luke 22:67 John 3:12 John 8:55 John 12:27 John 12:49 1 Corinthians 11:22

(2037) Εραστος, Erastos

εραστον Acts 19:22

εραστος Romans 16:23 2 Timothy 4:20

(2038) εργαζομαι, ergazomai

ειργαζετο Acts 18:3

ειργασαμεθα 2 John 1:8

ειργασαντο Hebrews 11:33

ειργασατο Matthew 25:16 Matthew 26:10 Mark 14:6

ειργασμενα John 3:21

εργαζεσθαι Luke 13:14 John 9:4 1 Corinthians 9:6 1 Thessalonians 4:11 2 Thessalonians 3:10

εργαζεσθε John 6:27 Colossians 3:23 James 2:9

εργαζεται John 5:17 Romans 13:10 1 Corinthians 16:10

εργαζη John 6:30

εργαζομαι John 5:17 Acts 13:41

εργαζομενοι Matthew 7:23 1 Corinthians 4:12 1 Corinthians 9:13 1 Thessalonians 2:9 2 Thessalonians 3:8 2 Thessalonians 3:12

εργαζομενος Acts 10:35 Ephesians 4:28

εργαζομενοψς 2 Thessalonians 3:11

εργαζομενω Romans 2:10 Romans 4:4 Romans 4:5

εργαζονται Revelation 18:17

εργαζοψ Matthew 21:28

εργαζωμεθα John 6:28 Galatians 6:10

εργαση 3 John 1:5

(2039) εργασια, ergasia

εργασιαν Luke 12:58 Acts 16:16 Acts 19:24 Ephesians 4:19

εργασιας Acts 16:19 Acts 19:25

(2040) εργατης, ergates

εργαται Matthew 9:37 Luke 10:2 Luke 13:27 2 Corinthians 11:13

εργατας Matthew 9:38 Matthew 20:1 Matthew 20:8 Luke 10:2 Acts 19:25 Philippians 3:2

εργατην 2 Timothy 2:15

εργατης Matthew 10:10 Luke 10:7 1 Timothy 5:18

εργατων Matthew 20:2 James 5:4

(2041) εργον, ergon

εργα Matthew 5:16 Matthew 11:2 Matthew 23:3 Matthew 23:5 John 3:19 John 3:20 John 3:21 John 5:20 John 5:36 John 6:28 John 7:3 John 7:7 John 8:39 John 8:41 John 9:3 John 9:4 John 10:25 John 10:32 John 10:37 John 14:10 John 14:11 John 14:12 John 15:24 Acts 15:18 Acts 26:20 Romans 2:6 Romans 13:12 2 Corinthians 11:15 Galatians 5:19 1 Timothy 5:25 2 Timothy 1:9 2 Timothy 4:14 Hebrews 1:10 Hebrews 2:7 Hebrews 3:9 James 2:14 James 2:17 James 2:18 James 3:13 2 Peter 3:10 1 John 3:8 1 John 3:12 3 John 1:10 Revelation 2:2 Revelation 2:5 Revelation 2:6 Revelation 2:9 Revelation 2:13 Revelation 2:19 Revelation 2:23 Revelation 2:26 Revelation 3:1 Revelation 3:2 Revelation 3:8 Revelation 3:15 Revelation 14:13 Revelation 15:3 Revelation 18:6 Revelation 20:12 Revelation 20:13

εργοις Luke 11:48 John 10:38 Acts 7:22 Acts 7:41 Ephesians 2:10 Ephesians 5:11 Colossians 1:21 1 Timothy 5:10 1 Timothy 6:18 Titus 1:16 James 2:22 2 Peter 2:8 2 John 1:11

εργον Matthew 26:10 Mark 13:34 Mark 14:6 John 4:34 John 6:29 John 7:21 John 10:32 John 17:4 Acts 5:38 Acts 13:2 Acts 13:41 Acts 14:26 Acts 15:38 Romans 2:15 Romans 11:6 Romans 14:20 1 Corinthians 3:13 1 Corinthians 3:14 1 Corinthians 3:15 1 Corinthians 5:2 1 Corinthians 9:1 1 Corinthians 16:10 2 Corinthians 9:8 Galatians 6:4 Ephesians 4:12 Philippians 1:6 Philippians 2:30 1 Thessalonians 5:13 2 Thessalonians 1:11 2 Timothy 2:21 2 Timothy 3:17 2 Timothy 4:5 Titus 1:16 Titus 3:1 James 1:4 1 Peter 1:17 Revelation 22:12

εργοψ John 10:33 Romans 2:7 Philippians 1:22 1 Thessalonians 1:3 1 Timothy 3:1 2 Timothy 4:18 Hebrews 6:10 James 1:25

εργων Acts 9:36 Romans 3:20 Romans 3:27 Romans 3:28 Romans 4:2 Romans 4:6 Romans 9:11 Romans 9:32 Romans 11:6 Romans 13:3 Galatians 2:16 Galatians 3:2 Galatians 3:5 Galatians 3:10 Ephesians 2:9 1 Timothy 2:10 Titus 2:7 Titus 2:14 Titus 3:5 Titus 3:8 Titus 3:14 Hebrews 4:3 Hebrews 4:4 Hebrews 4:10 Hebrews 6:1 Hebrews 9:14 Hebrews 10:24 James 2:18 James 2:20 James 2:21 James 2:22 James 2:24 James 2:25 James 2:26 1 Peter 2:12 Jude 1:15 Revelation 2:22 Revelation 9:20 Revelation 16:11

εργω Luke 24:19 Romans 15:18 1 Corinthians 15:58 2 Corinthians 10:11 Colossians 1:10 Colossians 3:17 2 Thessalonians 2:17 1 Timothy 5:10 Hebrews 13:21 1 John 3:18

(2042) ερεθιζω, erethizo

ερεθιζετε Colossians 3:21

ηρεθισεν 2 Corinthians 9:2