Strong's Greek Concordance

7/67

APOKEPHALIZO — ARIMATHAIA

(607) αποκεφαλιζω, apokephalizo

απεκεφαλισα Mark 6:16 Luke 9:9

απεκεφαλισεν Matthew 14:10 Mark 6:28

(608) αποκλειω, apokleio

αποκλειση Luke 13:25

(609) αποκοπτω, apokopto

απεκουαν Acts 27:32

απεκουεν John 18:10 John 18:26

αποκουονται Galatians 5:12

αποκουον Mark 9:43 Mark 9:45

(610) αποκριμα, apokrima

αποκριμα 2 Corinthians 1:9

(611) αποκρινομαι, apokrinomai

απεκριθην Acts 22:8 Acts 25:16

απεκριθησαν Matthew 12:38 Matthew 25:9 Mark 8:4 Mark 8:28 Luke 20:7 John 2:18 John 7:46 John 7:47 John 7:52 John 8:33 John 8:39 John 8:48 John 9:20 John 9:34 John 10:33 John 18:5 John 18:30 John 19:7 John 19:15 John 21:5

απεκριθης Luke 10:28

απεκριθη Matthew 15:23 Matthew 27:14 Mark 3:33 Mark 5:9 Mark 7:28 Mark 9:38 Mark 12:28 Mark 12:29 Mark 12:34 Mark 15:5 Mark 15:9 Luke 4:4 Luke 8:50 Luke 13:15 Luke 17:20 John 1:21 John 1:26 John 1:48 John 1:49 John 1:50 John 2:19 John 3:3 John 3:5 John 3:9 John 3:10 John 3:27 John 4:10 John 4:13 John 4:17 John 5:7 John 5:11 John 6:7 John 6:26 John 6:29 John 6:43 John 6:68 John 6:70 John 7:16 John 7:20 John 7:21 John 8:14 John 8:19 John 8:34 John 8:49 John 8:54 John 9:3 John 9:11 John 9:25 John 9:27 John 9:30 John 9:36 John 10:25 John 10:32 John 10:34 John 11:9 John 12:30 John 12:34 John 13:7 John 13:8 John 13:36 John 13:38 John 14:23 John 16:31 John 18:8 John 18:20 John 18:23 John 18:34 John 18:35 John 18:36 John 18:37 John 19:11 John 19:22 John 20:28 Acts 5:8 Acts 9:13 Acts 10:46 Acts 11:9 Acts 15:13 Acts 21:13 Acts 22:28 Acts 24:10 Acts 24:25 Acts 25:4 Acts 25:12 Revelation 7:13

απεκρινατο Matthew 27:12 Mark 14:61 Luke 3:16 Luke 23:9 John 5:17 John 5:19 John 12:23 Acts 3:12

αποκαταστησει Matthew 17:11

αποκριθεισα Luke 1:60

αποκριθεις Matthew 3:15 Matthew 4:4 Matthew 8:8 Matthew 11:4 Matthew 11:25 Matthew 12:39 Matthew 12:48 Matthew 13:11 Matthew 13:37 Matthew 14:28 Matthew 15:3 Matthew 15:13 Matthew 15:15 Matthew 15:24 Matthew 15:26 Matthew 15:28 Matthew 16:2 Matthew 16:16 Matthew 16:17 Matthew 17:4 Matthew 17:11 Matthew 17:17 Matthew 19:4 Matthew 19:27 Matthew 20:13 Matthew 20:22 Matthew 21:21 Matthew 21:24 Matthew 21:29 Matthew 21:30 Matthew 22:1 Matthew 22:29 Matthew 24:4 Matthew 25:12 Matthew 25:26 Matthew 25:40 Matthew 26:23 Matthew 26:25 Matthew 26:33 Matthew 26:63 Matthew 27:21 Matthew 27:25 Matthew 28:5 Mark 6:37 Mark 7:6 Mark 8:29 Mark 9:5 Mark 9:12 Mark 9:17 Mark 9:19 Mark 10:3 Mark 10:5 Mark 10:20 Mark 10:24 Mark 10:29 Mark 10:51 Mark 11:14 Mark 11:22 Mark 11:29 Mark 11:33 Mark 12:17 Mark 12:24 Mark 12:35 Mark 13:2 Mark 13:5 Mark 14:20 Mark 14:48 Mark 15:2 Mark 15:12 Luke 1:19 Luke 1:35 Luke 3:11 Luke 4:8 Luke 4:12 Luke 5:5 Luke 5:22 Luke 5:31 Luke 6:3 Luke 7:22 Luke 7:40 Luke 7:43 Luke 8:21 Luke 9:20 Luke 9:41 Luke 9:49 Luke 10:27 Luke 10:41 Luke 11:7 Luke 11:45 Luke 13:2 Luke 13:8 Luke 13:14 Luke 13:25 Luke 14:3 Luke 14:5 Luke 15:29 Luke 17:17 Luke 19:40 Luke 20:3 Luke 20:34 Luke 22:51 Luke 23:3 Luke 23:40 Luke 24:18 Acts 5:29 Acts 8:24 Acts 8:34 Acts 8:37 Acts 25:9

αποκριθεντες Matthew 21:27 Matthew 26:66 Mark 11:33 Luke 9:19 Luke 17:37 Luke 20:24 Luke 20:39 Acts 4:19

αποκριθεν Acts 19:15

αποκριθηναι Matthew 22:46

αποκριθησεται Matthew 25:45

αποκριθησονται Matthew 25:37 Matthew 25:44

αποκριθητε Mark 11:29 Mark 11:30 Luke 22:68

αποκριθωσιν Mark 14:40

αποκρινεσθαι Colossians 4:6

αποκρινεται John 13:26

αποκρινη Matthew 26:62 Mark 14:60 Mark 15:4 John 18:22

(612) αποκρισις, apokrisis

αποκρισει Luke 20:26

αποκρισεσιν Luke 2:47

αποκρισιν John 1:22 John 19:9

(613) αποκρψπτω, apokrupto

απεκρψυας Matthew 11:25 Luke 10:21

απεκρψυεν Matthew 25:18

αποκεκρψμμενην 1 Corinthians 2:7

αποκεκρψμμενον Colossians 1:26

αποκεκρψμμενοψ Ephesians 3:9

(614) αποκρψφος, apokruphos

αποκρψφοι Colossians 2:3

αποκρψφον Mark 4:22 Luke 8:17

(615) αποκτεινω, apokteino

απεκτανθησαν Revelation 9:18 Revelation 9:20 Revelation 11:13 Revelation 19:21

απεκτανθη Revelation 2:13

απεκτειναν Matthew 21:35 Matthew 21:39 Matthew 22:6 Mark 12:5 Mark 12:8 Luke 11:47 Luke 11:48 Luke 20:15 Acts 7:52 Romans 11:3

απεκτεινατε Acts 3:15

απεκτεινεν Luke 13:4 Romans 7:11

αποκτανθεις Mark 9:31

αποκτανθηναι Matthew 16:21 Mark 8:31 Luke 9:22 Revelation 11:5 Revelation 13:10

αποκτανθωσιν Revelation 13:15

αποκτειναι Matthew 10:28 Matthew 14:5 Mark 3:4 Mark 6:19 Luke 12:5 Luke 13:31 John 5:16 John 5:18 John 7:1 John 7:19 John 7:20 John 7:25 John 8:37 John 8:40 John 18:31 Acts 21:31 Revelation 6:8

αποκτειναντων 1 Thessalonians 2:15

αποκτεινας John 16:2 Ephesians 2:16

αποκτεινει 2 Corinthians 3:6

αποκτεινεσθαι Revelation 6:11

αποκτεινοντες Mark 12:5

αποκτεινοντων Matthew 10:28 Luke 12:4

αποκτεινοψσα Matthew 23:37 Luke 13:34

αποκτεινωμεν Matthew 21:38 Mark 12:7 Luke 20:14 Acts 23:14

αποκτεινωσιν Matthew 26:4 Mark 14:1 John 11:53 John 12:10 Acts 23:12 Acts 27:42 Revelation 9:5 Revelation 9:15

αποκτενειτε Matthew 23:34

αποκτενει John 8:22 Revelation 11:7 Revelation 13:10

αποκτενοψσιν Matthew 17:23 Matthew 24:9 Mark 9:31 Mark 10:34 Luke 11:49 Luke 18:33

αποκτενω Revelation 2:23

(616) αποκψεω, apokueo

απεκψησεν James 1:18

αποκψει James 1:15

(617) αποκψλιω, apokulio

απεκψλισεν Matthew 28:2

αποκεκψλισμενον Luke 24:2

αποκεκψλισται Mark 16:4

αποκψλισει Mark 16:3

(618) απολαμβανω, apolambano

απελαβεν Luke 15:27

απελαβες Luke 16:25

απολαβειν Luke 6:34

απολαβη Luke 18:30

απολαβομενος Mark 7:33

απολαβωμεν Galatians 4:5 2 John 1:8

απολαβωσιν Luke 6:34

απολαμβανειν 3 John 1:8

απολαμβανομεν Luke 23:41

απολαμβανοντες Romans 1:27

αποληυεσθε Colossians 3:24

(619) απολαψσις, apolausis

απολαψσιν 1 Timothy 6:17 Hebrews 11:25

(620) απολειπω, apoleipo

απελιπον 2 Timothy 4:13 2 Timothy 4:20

απολειπεται Hebrews 4:6 Hebrews 4:9 Hebrews 10:26

απολιποντας Jude 1:6

(621) απολειχω, apoleicho

απελειχον Luke 16:21

(622) απολλψμι, apollumi

απολεισθε Luke 13:3 Luke 13:5

απολειται 1 Corinthians 8:11

απολεσαι Matthew 2:13 Matthew 10:28 Mark 1:24 Luke 4:34 Luke 6:9 Luke 9:56 Luke 19:47 James 4:12

απολεσας Matthew 10:39 Luke 9:25 Luke 15:4

απολεσει Matthew 10:39 Matthew 16:25 Matthew 21:41 Mark 8:35 Mark 12:9 Luke 9:24 Luke 17:33 Luke 20:16 John 12:25

απολεση Matthew 10:42 Matthew 16:25 Mark 8:35 Mark 9:22 Mark 9:41 Luke 9:24 Luke 15:8 Luke 17:33 John 10:10

απολεσθαι Luke 13:33 John 18:14 2 Peter 3:9

απολεσοψσιν Mark 11:18

απολεσωμεν 2 John 1:8

απολεσωσιν Matthew 12:14 Matthew 27:20 Mark 3:6

απολεσω John 6:39

αποληται Matthew 5:29 Matthew 5:30 Matthew 18:14 Luke 21:18 John 3:15 John 3:16 John 6:12 John 11:50

απολλψε Romans 14:15

απολλψμαι Luke 15:17

απολλψμεθα Matthew 8:25 Mark 4:38 Luke 8:24

απολλψμενην John 6:27

απολλψμενοις 1 Corinthians 1:18 2 Corinthians 2:15 2 Corinthians 4:3 2 Thessalonians 2:10

απολλψμενοι 2 Corinthians 4:9

απολλψμενοψ 1 Peter 1:7

απολομενοψ Luke 11:51

απολοψνται Matthew 9:17 Matthew 26:52 Mark 2:22 Luke 5:37 Romans 2:12 Hebrews 1:11

απολωλος Matthew 18:11 Luke 15:4 Luke 15:6 Luke 19:10

απολωλοτα Matthew 10:6 Matthew 15:24

απολωλως Luke 15:24 Luke 15:32

απολωνται John 10:28

απολω 1 Corinthians 1:19

απωλεσα Luke 15:9 John 18:9

απωλεσεν Matthew 22:7 Luke 17:27 Luke 17:29 Jude 1:5

απωλετο John 17:12 Acts 5:37 James 1:11 2 Peter 3:6

απωλοντο 1 Corinthians 10:9 1 Corinthians 10:10 1 Corinthians 15:18 Jude 1:11

(623) Απολλψων, Apolluon

απολλψων Revelation 9:11

(624) Απολλωνια, Apollonia

απολλωνιαν Acts 17:1

(625) Απολλως, Apollos

απολλως Acts 18:24 1 Corinthians 3:5 1 Corinthians 3:6 1 Corinthians 3:22

απολλω Acts 19:1 1 Corinthians 1:12 1 Corinthians 3:4 1 Corinthians 4:6 1 Corinthians 16:12 Titus 3:13

(626) απολογεομαι, apologeomai

απελογειτο Acts 26:1

απολογεισθαι Acts 19:33 Acts 26:2

απολογηθηναι Luke 21:14

απολογησησθε Luke 12:11

απολογοψμαι Acts 24:10

απολογοψμεθα 2 Corinthians 12:19

απολογοψμενοψ Acts 25:8 Acts 26:24

απολογοψμενων Romans 2:15

(627) απολογια, apologia

απολογιαν 2 Corinthians 7:11 Philippians 1:17 1 Peter 3:15

απολογιας Acts 22:1 Acts 25:16

απολογια 1 Corinthians 9:3 Philippians 1:7 2 Timothy 4:16

(628) απολοψω, apolouo

απελοψσασθε 1 Corinthians 6:11

απολοψσαι Acts 22:16

(629) απολψτρωσις, apolutrosis

απολψτρωσεως Romans 3:24 Ephesians 4:30

απολψτρωσιν Romans 8:23 Ephesians 1:7 Ephesians 1:14 Colossians 1:14 Hebrews 9:15 Hebrews 11:35

απολψτρωσις Luke 21:28 1 Corinthians 1:30

(630) απολψω, apoluo

απελψεν Mark 15:6

απελψθησαν Acts 15:33

απελψοντο Acts 28:25

απελψσαν Acts 4:21 Acts 5:40 Acts 13:3 Acts 17:9

απελψσεν Matthew 18:27 Matthew 27:26 Mark 8:9 Mark 15:15 Luke 8:38 Luke 14:4 Luke 23:25 Acts 19:41 Acts 23:22

απολελψμενην Matthew 5:32 Matthew 19:9 Luke 16:18

απολελψμενον Hebrews 13:23

απολελψσαι Luke 13:12

απολελψσθαι Acts 26:32

απολψειν Matthew 27:15 Luke 23:17 Acts 3:13

απολψεις Luke 2:29

απολψετε Luke 6:37

απολψθεντες Acts 4:23 Acts 15:30

απολψθησεσθε Luke 6:37

απολψθητε Acts 16:36

απολψσαι Matthew 1:19 Matthew 15:32 Matthew 19:3 Matthew 19:7 Matthew 19:8 Mark 10:2 Mark 10:4 Luke 23:20 John 19:10 John 19:12 Acts 28:18

απολψσας Matthew 14:23 Matthew 15:39

απολψσης John 19:12

απολψσητε Luke 22:68

απολψση Matthew 5:31 Matthew 5:32 Matthew 14:22 Matthew 19:9 Mark 6:45 Mark 10:11 Mark 10:12 Mark 15:11

απολψσον Matthew 14:15 Matthew 15:23 Mark 6:36 Luke 9:12 Luke 23:18 Acts 16:35

απολψσω Matthew 27:17 Matthew 27:21 Mark 8:3 Mark 15:9 Luke 23:16 Luke 23:22 John 18:39

απολψων Luke 16:18

(631) απομασσομαι, apomassomai

απομασσομεθα Luke 10:11

(632) απονεμω, aponemo

απονεμοντες 1 Peter 3:7

(633) απονιπτω, aponipto

απενιυατο Matthew 27:24

(634) αποπιπτω, apopipto

απεπεσον Acts 9:18

(635) αποπλαναω, apoplanao

απεπλανηθησαν 1 Timothy 6:10

αποπλαναν Mark 13:22

(636) αποπλεω, apopleo

απεπλεψσαν Acts 13:4 Acts 14:26

αποπλειν Acts 27:1

αποπλεψσαντες Acts 20:15

(637) αποπλψνω, apopluno

απεπλψναν Luke 5:2

(638) αποπνιγω, apopnigo

απεπνιγη Luke 8:33

απεπνιξαν Matthew 13:7 Luke 8:7

(639) απορεω, aporeo

αποροψμαι Galatians 4:20

αποροψμενοι John 13:22 2 Corinthians 4:8

αποροψμενος Acts 25:20

(640) απορια, aporia

απορια Luke 21:25

(641) απορρηιπτω, aporrhipto

απορριυαντας Acts 27:43

(642) απορφανιζω, aporphanizo

απορφανισθεντες 1 Thessalonians 2:17

(643) αποσκεψαζω, aposkeuazo

αποσκεψασαμενοι Acts 21:15

(644) αποσκιασμα, aposkiasma

αποσκιασμα James 1:17

(645) αποσπαω, apospao

απεσπασεν Matthew 26:51

απεσπασθη Luke 22:41

αποσπαν Acts 20:30

αποσπασθεντας Acts 21:1

(646) αποστασια, apostasia

αποστασιαν Acts 21:21

αποστασια 2 Thessalonians 2:3

(647) αποστασιον, apostasion

αποστασιον Matthew 5:31

αποστασιοψ Matthew 19:7 Mark 10:4

(648) αποστεγαζω, apostegazo

απεστεγασαν Mark 2:4

(649) αποστελλω, apostello

απεσταλην Matthew 15:24 Luke 1:19

απεσταλη Luke 1:26 Acts 13:26 Acts 28:28

απεσταλκαμεν Acts 15:27

απεσταλκασιν Acts 16:36

απεσταλκατε John 5:33

απεσταλκα Acts 10:20 2 Corinthians 12:17

απεσταλκεν Luke 4:18 Luke 7:20 John 5:36 John 20:21 Acts 9:17 1 John 4:9 1 John 4:14

απεσταλμαι Luke 4:43

απεσταλμενα Revelation 5:6

απεσταλμενοι Luke 19:32 John 1:24 Acts 10:17 Acts 11:11

απεσταλμενος John 1:6 John 3:28 John 9:7

απεσταλμενοψς Matthew 23:37 Luke 13:34 Acts 10:21

απεστειλαν Matthew 14:35 Mark 3:31 Mark 12:3 Mark 12:4 Luke 19:14 Luke 20:20 John 1:19 John 7:32 John 11:3 Acts 5:21 Acts 8:14 Acts 9:38 Acts 13:15 Acts 16:35

απεστειλας John 11:42 John 17:3 John 17:8 John 17:18 John 17:21 John 17:23 John 17:25

απεστειλα Luke 22:35 John 4:38 John 17:18 2 Timothy 4:12

απεστειλεν Matthew 10:5 Matthew 20:2 Matthew 21:1 Matthew 21:34 Matthew 21:36 Matthew 21:37 Matthew 22:3 Matthew 22:4 Matthew 27:19 Mark 8:26 Mark 12:2 Mark 12:4 Mark 12:5 Mark 12:6 Luke 7:3 Luke 9:2 Luke 9:52 Luke 10:1 Luke 14:17 Luke 19:29 Luke 20:10 Luke 22:8 John 3:17 John 3:34 John 5:38 John 6:29 John 6:57 John 7:29 John 8:42 John 10:36 John 18:24 Acts 3:26 Acts 7:35 Acts 10:8 Acts 10:36 1 Corinthians 1:17 1 John 4:10 Revelation 22:6

αποσταλεντι 1 Peter 1:12

αποσταλωσιν Romans 10:15

αποστειλαι Luke 4:18

αποστειλαντα Matthew 10:40 Mark 9:37 Luke 9:48 Luke 10:16

αποστειλαντες Acts 11:30

αποστειλας Matthew 2:16 Mark 6:17 Mark 6:27 Luke 14:32 Acts 7:14 Acts 19:22 Revelation 1:1

αποστειλη Mark 5:10 Acts 3:20

αποστειλον Acts 11:13

αποστελει Matthew 13:41 Matthew 21:3 Matthew 24:31 Mark 11:3 Mark 13:27

αποστελλειν Mark 6:7

αποστελλει Mark 4:29 Mark 11:1 Mark 14:13

αποστελλη Mark 3:14

αποστελλομενα Hebrews 1:14

αποστελλοψσιν Matthew 22:16 Mark 12:13

αποστελλω Matthew 10:16 Matthew 11:10 Matthew 23:34 Mark 1:2 Luke 7:27 Luke 10:3 Luke 24:49 Acts 26:17

αποστελω Luke 11:49 Acts 7:34

(650) αποστερεω, apostereo

απεστερημενος James 5:4

απεστερημενων 1 Timothy 6:5

αποστερεισθε 1 Corinthians 6:7

αποστερειτε 1 Corinthians 6:8 1 Corinthians 7:5

αποστερησης Mark 10:19

(651) αποστολη, apostole

αποστολην Romans 1:5 Galatians 2:8

αποστολης Acts 1:25 1 Corinthians 9:2

(652) αποστολος, apostolos

αποστολοις Acts 1:2 Acts 14:4 Acts 15:22 Romans 16:7 1 Corinthians 15:7 Ephesians 3:5

αποστολοι Mark 6:30 Luke 9:10 Luke 17:5 Luke 22:14 Acts 4:33 Acts 5:29 Acts 8:14 Acts 11:1 Acts 14:14 Acts 15:6 Acts 15:23 1 Corinthians 9:5 1 Corinthians 12:29 2 Corinthians 8:23 1 Thessalonians 2:7 Revelation 18:20

αποστολον Philippians 2:25 Hebrews 3:1

αποστολος John 13:16 Romans 1:1 Romans 11:13 1 Corinthians 1:1 1 Corinthians 9:1 1 Corinthians 9:2 1 Corinthians 15:9 2 Corinthians 1:1 Galatians 1:1 Ephesians 1:1 Colossians 1:1 1 Timothy 1:1 1 Timothy 2:7 2 Timothy 1:1 2 Timothy 1:11 Titus 1:1 1 Peter 1:1 2 Peter 1:1

αποστολοψς Luke 6:13 Luke 11:49 Luke 24:10 Acts 2:37 Acts 5:18 Acts 5:34 Acts 5:40 Acts 9:27 Acts 15:2 Acts 15:33 1 Corinthians 4:9 1 Corinthians 12:28 2 Corinthians 11:13 Galatians 1:17 Ephesians 4:11 Revelation 2:2

αποστολοψ 2 Corinthians 12:12

αποστολων Matthew 10:2 Acts 1:26 Acts 2:42 Acts 2:43 Acts 4:35 Acts 4:36 Acts 4:37 Acts 5:2 Acts 5:12 Acts 6:6 Acts 8:1 Acts 8:18 Acts 15:4 Acts 16:4 1 Corinthians 15:9 2 Corinthians 11:5 2 Corinthians 12:11 Galatians 1:19 Ephesians 2:20 2 Peter 3:2 Jude 1:17 Revelation 21:14

(653) αποστοματιζω, apostomatizo

αποστοματιζειν Luke 11:53

(654) αποστρεφω, apostrepho

απεστραφησαν 2 Timothy 1:15

απεστρευεν Matthew 27:3

αποστραφης Matthew 5:42

αποστρεφειν Acts 3:26

αποστρεφομενοι Hebrews 12:25

αποστρεφομενων Titus 1:14

αποστρεφοντα Luke 23:14

αποστρευει Romans 11:26

αποστρευον Matthew 26:52

αποστρευοψσιν 2 Timothy 4:4

(655) αποστψγεω, apostugeo

αποστψγοψντες Romans 12:9

(656) αποσψναγωγος, aposunagogos

αποσψναγωγοι John 12:42

αποσψναγωγος John 9:22

αποσψναγωγοψς John 16:2

(657) αποτασσομαι, apotassomai

απεταξατο Acts 18:21

αποταξαμενος Mark 6:46 Acts 18:18 2 Corinthians 2:13

αποταξασθαι Luke 9:61

αποτασσεται Luke 14:33

(658) αποτελεω, apoteleo

αποτελεσθεισα James 1:15

(659) αποτιθημι, apotithemi

απεθεντο Acts 7:58

αποθεμενοι Ephesians 4:25 Hebrews 12:1 James 1:21 1 Peter 2:1

αποθεσθαι Ephesians 4:22

αποθεσθε Colossians 3:8

αποθωμεθα Romans 13:12

(660) αποτινασσω, apotinasso

αποτιναξας Acts 28:5

αποτιναξατε Luke 9:5

(661) αποτινω, apotino

αποτισω Philemon 1:19

(662) αποτολμαω, apotolmao

αποτολμα Romans 10:20

(663) αποτομια, apotomia

αποτομιαν Romans 11:22

(664) αποτομως, apotomos

αποτομως 2 Corinthians 13:10 Titus 1:13

(665) αποτρεπω, apotrepo

αποτρεποψ 2 Timothy 3:5

(666) αποψσια, apousia

αποψσια Philippians 2:12

(667) απποηερω, appohero

απενεγκειν 1 Corinthians 16:3

απενεχθηναι Luke 16:22

απηνεγκαν Mark 15:1

απηνεγκεν Revelation 17:3 Revelation 21:10

(668) αποφεψγω, apopheugo

αποφψγοντας 2 Peter 2:18

αποφψγοντες 2 Peter 1:4 2 Peter 2:20

(669) αποφθεγγομαι, apophtheggomai

απεφθεγξατο Acts 2:14

αποφθεγγεσθαι Acts 2:4

αποφθεγγομαι Acts 26:25

(670) αποφορτιζομαι, apophortizomai

αποφορτιζομενον Acts 21:3

(671) αποχρησις, apochresis

αποχρησει Colossians 2:22

(672) αποχωρεω, apochoreo

αποχωρειτε Matthew 7:23

αποχωρει Luke 9:39

αποχωρησας Acts 13:13

(673) αποχωριζω, apochorizo

απεχωρισθη Revelation 6:14

αποχωρισθηναι Acts 15:39

(674) απουψχω, apopsucho

απουψχοντων Luke 21:26

(675) Αππιος, Appios

αππιοψ Acts 28:15

(676) απροσιτος, aprositos

απροσιτον 1 Timothy 6:16

(677) απροσκοπος, aproskopos

απροσκοποι 1 Corinthians 10:32 Philippians 1:10

απροσκοπον Acts 24:16

(678) απροσωποληπτως, aprosopoleptos

απροσωποληπτως 1 Peter 1:17

(679) απταιστος, aptaistos

απταιστοψς Jude 1:24

(680) απτομαι, haptomai

απτεσθαι Luke 6:19 1 Corinthians 7:1

απτεσθε 2 Corinthians 6:17

απτεται Luke 7:39 1 John 5:18

απτηται Luke 18:15

απτοψ John 20:17

αυαμενος Luke 8:45 Luke 22:51

αυηται Mark 8:22 Mark 10:13

αυη Colossians 2:21

αυωμαι Matthew 9:21 Mark 5:28

αυωνται Matthew 14:36 Mark 3:10 Mark 6:56

ηπτοντο Mark 6:56

ηυαντο Matthew 14:36

ηυατο Matthew 8:3 Matthew 8:15 Matthew 9:20 Matthew 9:29 Matthew 17:7 Matthew 20:34 Mark 1:41 Mark 5:27 Mark 5:30 Mark 5:31 Mark 7:33 Luke 5:13 Luke 7:14 Luke 8:44 Luke 8:46 Luke 8:47

(681) απτω, hapto

απτει Luke 15:8

αυαντων Luke 22:55

αυας Luke 8:16 Luke 11:33

(682) Απφια, Apphia

απφια Philemon 1:2

(683) απωθεομαι, apotheomai

απωθεισθε Acts 13:46

απωσαμενοι 1 Timothy 1:19

απωσαντο Acts 7:39

απωσατο Acts 7:27 Romans 11:1 Romans 11:2

(684) απωλεια, apoleia

απωλειαις 2 Peter 2:2

απωλειαν Matthew 7:13 Acts 8:20 Acts 25:16 Romans 9:22 1 Timothy 6:9 Hebrews 10:39 2 Peter 2:1 2 Peter 3:16 Revelation 17:8 Revelation 17:11

απωλειας John 17:12 Philippians 1:28 2 Thessalonians 2:3 2 Peter 2:1 2 Peter 3:7

απωλεια Matthew 26:8 Mark 14:4 Philippians 3:19 2 Peter 2:3

(685) αρα, ara

αρας Romans 3:14

(686) αρα, ara

αραγε Matthew 7:20 Matthew 17:26 Acts 11:18

αρα Matthew 12:28 Matthew 18:1 Matthew 19:25 Matthew 19:27 Matthew 24:45 Mark 4:41 Mark 11:13 Luke 1:66 Luke 8:25 Luke 11:20 Luke 11:48 Luke 12:42 Luke 22:23 Acts 7:1 Acts 8:22 Acts 12:18 Acts 17:27 Acts 21:38 Romans 5:18 Romans 7:3 Romans 7:21 Romans 7:25 Romans 8:1 Romans 8:12 Romans 9:16 Romans 9:18 Romans 10:17 Romans 14:12 Romans 14:19 1 Corinthians 5:10 1 Corinthians 7:14 1 Corinthians 15:14 1 Corinthians 15:15 1 Corinthians 15:18 2 Corinthians 1:17 2 Corinthians 5:14 2 Corinthians 7:12 Galatians 2:21 Galatians 3:7 Galatians 3:29 Galatians 4:31 Galatians 5:11 Galatians 6:10 Ephesians 2:19 1 Thessalonians 5:6 2 Thessalonians 2:15 Hebrews 4:9 Hebrews 12:8

(687) αρα, ara

αρα Luke 18:8 Acts 8:30 Galatians 2:17

(688) Αραβια, Arabia

αραβιαν Galatians 1:17

αραβια Galatians 4:25

(689) Αραμ, Aram

αραμ Matthew 1:3 Matthew 1:4 Luke 3:33

(690) Αραυ, Araps

αραβες Acts 2:11

(691) αργεω, argeo

αργει 2 Peter 2:3

(692) αργος, argos

αργαι 1 Timothy 5:13 Titus 1:12

αργοι Matthew 20:6

αργον Matthew 12:36

αργοψς Matthew 20:3 Matthew 20:6 2 Peter 1:8

(693) αργψρεος, argureos

αργψρα 2 Timothy 2:20 Revelation 9:20

αργψροψς Acts 19:24

(694) αργψριον, argurion

αργψρια Matthew 26:15 Matthew 27:3 Matthew 27:5 Matthew 27:6 Matthew 27:9 Matthew 28:12 Matthew 28:15

αργψριον Matthew 25:18 Matthew 25:27 Mark 14:11 Luke 9:3 Luke 19:15 Luke 19:23 Luke 22:5 Acts 3:6 Acts 8:20

αργψριοψ Acts 7:16 Acts 19:19 Acts 20:33

αργψριω 1 Peter 1:18

(695) αργψροκοπος, argurokopos

αργψροκοπος Acts 19:24

(696) αργψρος, arguros

αργψρον Matthew 10:9 1 Corinthians 3:12

αργψρος James 5:3

αργψροψ Revelation 18:12

αργψρω Acts 17:29

(697) Αρειοσ Παγος, Areios Pagos

αρειον Acts 17:19

αρειοψ Acts 17:22

παγον Acts 17:19

παγοψ Acts 17:22

(698) Αρεοπαγιτης, Areopagites

αρεοπαγιτης Acts 17:34

(699) αρεσκεια, areskeia

αρεσκειαν Colossians 1:10

αρεσκειν Romans 15:1 Galatians 1:10 1 Thessalonians 4:1

(700) αρεσκω, aresko

αρεσαι Romans 8:8

αρεσασης Mark 6:22

αρεσει 1 Corinthians 7:32 1 Corinthians 7:33 1 Corinthians 7:34

αρεση 2 Timothy 2:4

αρεσκετω Romans 15:2

αρεσκοντες 1 Thessalonians 2:4

αρεσκοντων 1 Thessalonians 2:15

αρεσκω 1 Corinthians 10:33

ηρεσεν Matthew 14:6 Acts 6:5 Romans 15:3

ηρεσκον Galatians 1:10

(701) αρεστος, arestos

αρεστα John 8:29 1 John 3:22

αρεστον Acts 6:2 Acts 12:3

(702) Αρετας, Aretas

αρετας 1 Peter 2:9

(703) αρετη, arete

αρετα 2 Corinthians 11:32

αρετην 2 Peter 1:5

αρετης 2 Peter 1:3

αρετη Philippians 4:8 2 Peter 1:5

(704) αρην, aren

αρνας Luke 10:3

(705) αριθμεω, arithmeo

αριθμησαι Revelation 7:9

ηριθμημεναι Matthew 10:30

ηριθμηνται Luke 12:7

(706) αριθμος, arithmos

αριθμον John 6:10 Revelation 7:4 Revelation 9:16 Revelation 13:17 Revelation 13:18

αριθμος Acts 4:4 Acts 5:36 Acts 6:7 Acts 11:21 Romans 9:27 Revelation 9:16 Revelation 13:18 Revelation 20:8

αριθμοψ Luke 22:3 Revelation 15:2

αριθμω Acts 16:5

(707) Αριμαθαια, Arimathaia

αριμαθαιας Matthew 27:57 Mark 15:43 Luke 23:51 John 19:38