Vidnesbyrd for menigheden bind 9

87/133

Sanatorier som missions redskaber

Sanatorier som missions redskaber

På mange steder er der sjæle, der endnu ikke har hørt budskabet. I fremtiden skal hjemmemissionsarbejdet føres fremad med en alvor som aldrig før. Dette arbejde er den dør, hvorigennem sandheden kan få adgang til de store byer og sanatorier bør oprettes mange steder. VM9 167.2

Sanatroievirksomhed er et af de bedste midler til at nå alle klasser i befolkningen. Vore sanatorier er evangeliets højre hånd, idet de åbner en vej til at nå den lidende menneskehed med det glade budskab om lægedom i Kristus. I disse institutioner kan de syge lære at overgive deres sag til den store Læge, som vil samarbejde med deres alvorlige bestræbelser for at genvinde sundheden ved at bringe dem sjælelig såvel som legemlig lægedom. VM9 167.3

Kristus er ikke længere personligt tilstede her i verden, så han kan gå gennem storbyer, købstæder og landsbyer og helbrede de syge; men han har pålagt os at videreføre det lægemissionsarbejde, som han begyndte. I denne gerning skal vi gøre vort allerbedste. Vi må oprette institutioner, hvor der kan blive draget omsorg for de syge, hvor mænd og kvinder, der lider af sygdom, kan komme under gudfrygtige lægers og sygeplejerskers omsorg og blive behandlet uden brug af medikamenter (drugs). VM9 168.1

Jeg er blevet undervist om, at vi ikke skal tøve med at udføre det arbejde, der trænger til at blive gjort på helsereformens område. Gennem dette arbejde skal vi nå sjælene ved vejene og stierne. Jeg har fået særligt lys om, at mange sjæle vil modtage den nærværende sandhed på vore sanatorier og adlyde den. I disse institutioner skal mænd og kvinder lære, hvordan de skal drage omsorg for deres eget legeme samtidig med, at de lærer, hvordan de kan blive stærke i troen. De skal lære, hvad det vil sige at spise Guds Søns kød og drikke hans blod. Kristus sagde: “De ord, om jeg har talt til jer, er ånd og liv.” Joh. 6,63. VM9 168.2

Vore sanatorier skal være skoler, hvor der undervises i arbejdsgrene inden for lægemissionen. De skal bringe sjæle, der er syge af synd, bladene fra livets tro, som kan bringe dem tilbage til fred, håb og tro på Jesus. VM9 168.3

Lad Herrens værk gå fremad. Lad lægemissionen og det uddannelsesmæssige arbejde gå fremad. Jeg er overbevist om, at vor store mangel er alvorlige, gudhengivne, intelligente og dygtige arbejdere. I enhver større by burde der finde et ægte lægemissionsarbejde sted. Mange bør nu spørge: “Herre! hvad vil du, at jeg skal gøre?” Det er Herrens hensigt, at hans helbredelsesmetoder uden brug af medikamenter skal få en fremtrædende stilling i enhver større by gennem vore sundhedsinstitutioner. Gud pryder den med hellig værdighed, som går længere og længere fremad på de steder, hvor det er muligt at få adgang. Satan vil gøre arbejdet så vanskeligt som muligt, men guddommelig kraft vil ledsage alle oprigtige arbejdere. Lad os gå fremad vejledet af vor himmelske Faders hånd, idet vi gør brug af enhver anledning til at udvide Guds værk. VM9 168.4

Herren taler til alle lægemissionærer og siger: Gå i dag hen og arbejd i min vingård for at friste sjæle. Gud bønhører alle, der søger ham i sandhed. Han har den kraft, som vi alle behøver. Han fylder hjertet med kærlighed, glæde, fred og hellighed. Karakteren bliver til stadighed udviklet. Vi har ikke råd til at arbejde på tværs af Guds hensigter. VM9 169.1

Der er længer, som på grund af en tidligere forbindelse med vore sanatorier finder det fordelagtigt at bosætte sig i nærheden af disse institutioner. De lukker øjnene for de store, forsømte områder, der ligger brak, hvor et uselvisk arbejde ville være til velsignelse for mange. Lægemissionærer kan øve en opløftende, forædlende og helliggørende indflydelse. Læger, der ikke gør dette, misbruger deres kræfter og udfører en gerning, som Herren forkaster. VM9 169.2