Vidnesbyrd for menigheden bind 9

6/133

Et verdensomspændende budskab

Et verdensomspændende budskab

Det lys, som Gud har givet sit folk, må ikke holdes indenfor de menigheder, der allerede kender sandheden. Det skal spredes ud til jordens mørke steder. De, som vandrer i lyset, ligesom Kristus er i lyset, vil samarbejde med deres frelser ved at åbenbare for andre, hvad han har åbenbaret for dem. Det er Guds hensigt, at sandheden for denne tid skal blive kendt for alle slægter, stammer, tungemål og folk. I verden af i dag er mænd og kvinder optaget af at søge timelig vinding og verdslig fornøjelse. Der er tusinder, som ikke har tid eller tanke for sjæles frelse. Tiden er kommet, for budskabet om Kristi snare komme skal lyse overalt i verden. VM9 24.1

Umiskendelige tegn fortæller, at enden er nær. Advarslen skal gives med tydelig klang. Vejen må beredes for Fredsfyrstens komme på himmelens skyer. Der er meget at gøre i de byer, der endnu ikke har hørt sandheden for denne tid. Vi skal ikke oprette institutioner, som i størrelse og pragt konkurrerer med verdslige institutioner. Men vi skal med den utrættelige udholdenhed og aldrig svigtende nidkærhed, hvormed Kristus gjorde sin gerning, føre Herrens værk fremad i Guds navn. VM9 25.1

Som et folk trænger vi i høj grad til at ydmyge vore hjerter for Gud og bønfalde om hans tilgivelse for vor forsømmelighed med at fuldføre evangeliets missionsbefaling. Vi har bygget store centre på nogle få steder og ladet arbejdet ligge i mange vigtige byer. Lad os tage fat på arbejdet, der er anvist os og forkynde budskabet, der skal vække mænd og kvinder til at indse deres fare. Hvis hver eneste syvende-dags adventist havde gjordt det arbejde, der påhvilede dem, ville de troendes antal have været meget større, end det er nu. I alle Amerikas byer ville der have været nogle, der ville være blevet ledet til at give agt på budskabet om at adlyde Guds lov. VM9 25.2

Nogle steder er budskabet om at holde sabbaten blevet fremholdt med klarhed og kraft, medens andre steder er blevet efterladt uden advarsel. Vil de, der kender sandheden, ikke vågne op til de ansvar, der påhviler dem? Mine brødre, I har ikke råd til at begrave jer selv i verdslige foretagender eller interesser. I har ikke råd til at overhøre den befaling, Frelseren gav jer. VM9 25.3

Alt i universet opfordrer dem, der kender sandheden til uforbeholdent at hellige sig til forkyndelsen af sandheden, som den er blevet bekendtgjort for dem i den tredje engels budskab. Det, som vi ser og hører, kalder os til vor pligt. Den virksomhed, Satans redskaber udfolder, kalder enhver kristen til at være på sin post. VM9 25.4