Vidnesbyrd for menigheden bind 9

49/133

En drivkraft til tjeneste

En drivkraft til tjeneste

For nylig blev jeg ved nattetid vækket af søvne og fik en indblik i Kristi lidelse for menneskene. Hans opofrelse og den spot og latterliggørelse han blev udsat for af ondskabsfulde mennesker, hans sjælekval i Getsemane have, hvordan han blev forrådt og korsfæstet — alt blev skildret levende for mig. VM9 101.2

Jeg så Kristus midt i en stor gruppe mennesker. Han søgte med sin undervisning at gøre indtryk på deres sind, men de foragtede og forkastede ham. De overøste ham med grovheder og uforskammetheder. Jeg var overvældet af sorg, medens jeg betragtede denne scene. Jeg bad indtrængende til Gud: “Hvad vil der ske med denne forsamling? Er der ingen, der vil slippe deres ophøjede meninger om sig selv og søge Herren ligesom små børn? Vil ingen sønderknuste hjerter komme til Gud med anger og bekendelse?” VM9 101.3

Jeg fik en fremstilling af Kristi sjælekamp i Getsemane, da den hemmelighedsfulde kalk rystede i Genløserens hånd. “Min Fader!” bad ham, “er det muligt, så lad denne kalk få mig forbi; dog ikke som jeg, men som du vil.” Matt. 26, 39. Medens han bønfaldt Faderen, faldt store bloddråber fra hans ansigt til jorden. Mørkets magter samlede sig omkring Frelseren for at gøre hans sjæle modløs. VM9 102.1

Kristus rejste sig op fra jorden og gik bort fra det sted, hvor han havde efterladt sine disciple, idet han bød dem at våge og bede, for at de ikke skulle falde i fristelse. Han ville se, om de forstod hans sjælekamp. Han trængte til deres medfølelse, men han fandt dem sovende. Således gik han tre gange til dem og hver gang sov de. VM9 102.2

Tre gange bad Frelseren: “Min Fader! er det muligt, så lad denne kalk gå mig forbi.” Det var her den fortabte verdens skæbne dirrede i vægtskålen. Hvis han nægtede at tømme kalken, ville resultatet blive menneskenes evige undergang. Men en engel fra himmelen styrkede Guds Søn til at modtage kalken og drikke dens bitre smerte. VM9 102.3

Hvor er der få, som forstår, at alt dette blev gjort for deres skyld! Hvor er der få, der siger: “Det var for mig, for at jeg skulle kunne udvikle en karakter for det kommende evige liv.” VM9 102.4

Mens disse ting så levende blev fremstillet for mig, tænkte jeg: “Jeg vil aldrig være i stand til at kunne fremholde dette emne for folket, sådan som det er,” og det, jeg har givet jer og kun en mat fremstilling af det, der blev vist mig. Når jeg har tænkt på kalken, der rystede i Kristi hænder, når jeg har forstået, at han kunne have nægtet at drikke og overladt verden til at omkomme i sin synd, har jeg afgivet det løfte at vie alle mine kræfter til den gerning at vinde sjæle for ham. VM9 102.5

Kristus kom til jorden for at lide og dø, for at vi ved at øve tro på ham og tilegne os hans fortjenester, kunne blive Guds medarbejdere. Det var Frelserens hensigt, at hans efterfølgere, efter at han var faret op til himmelen for at blive menneskets talsmand, skulle videreføre det arbejde, som han havde begyndt. Skal det menneskelige redskab ikke vise nogen særlig interesse for at give lyset i evangeliets budskab til dem, der sidder i mørke? Der er nogle, der er villige til at gå til jordens ende for at bringe sandhedens lys til menneskene, men Gud kræver, at enhver sjæl, der kender sandheden, skal søge at lede andre til at elske sandheden. Hvis vi ikke er villige til at bringe særlige ofre for at frelse sjæle, der er ved at omkomme, hvordan kan vi da blive regnet for værdige til at komme ind i Guds stad? VM9 103.1

Der er en personlig opgave at udføre for hver enkelt af os. Jeg ved, at der er mange, der stiller sig i det rette forhold til Kristus og som ikke har tanke for andet end at bringe den nærværende sandheds budskab ud til verden. De er altid rede til at tilbyde deres tjeneste. Men det piner mit hjerte at se så mange, der er tilfredse med en overfladisk erfaring, en erfaring der kun koster dem lidt. Deres liv fortæller, at for dem er Kristi død forgæves. VM9 103.2

Hvis du ikke føler, at det er en ære at have del i Kristi lidelser, hvis du ikke i den egen sjæl føler en byrde for dem, der er ved at omkomme og hvis du er uvillig til at lide afsavn for at spare midler til det arbejde, der skal udføres, vil der ikke være plads til dig i Guds rige. Vi trænger til med Kristus at have del i hans lidelser og selvfornægtelse ved hver skridt. Vi trænger til, at Guds Ånd hviler over os og leder os til stadig selvopofrelse. VM9 103.3