Vidnesbyrd for menigheden bind 9

38/133

En advarsel

En advarsel.

Derpå blev det antydet for ældste Haskell, at han i sin iver for at forsyne folk med sine gode bøger og overbevise søskende om, at bøgerne var mere værd, end de kostede og at alle burde give dem en større udbredelse, solgte sine bøger for billige og derved gjorde sin egen byrde for tung at bære. VM9 73.1

Vor rådgiver sagde: “Bøgerne bør sælges så fordelagtig, at forfatteren ikke står med tommer hænder og forlaget kan have et passende overskud til forretningens drift.” VM9 73.2