Vidnesbyrd for menigheden bind 9

35/133

Bøger til hjælp for vore institutioner

Bøger til hjælp for vore institutioner.

Kristi lignelser er en bog, som anbefaler sig selv og den har udført en god gerning. Idet man har solgt den og hensigten med dens salg blev omtalt, er penge kommet ind til afbetalingen af gælden på vor skoler. Men af større betydning er det, at mange har høstet velsignelse ved at grunde på de sandheder, bogen indeholder; og mange andre vil ligeledes blive velsignet ved dens læsning. VM9 70.4

Bogen I den store Læges fodspor kan udføre en lignende gerning for vore sanatorier og sundhedsanstalter, som Kristi lignelser har gjort for vore skoler. Denne bog indeholder visdom fra den Store Læge. Det har været mig en hellig glæde at kunne give mit arbejde på disse bøger til Guds sag. Der burde lægges vel udtænkte planer og gøres ihærdige bestræbelser i fremtiden for at forøge disse bøgers salg. VM9 71.1