Vidnesbyrd for menigheden bind 9

25/133

Guds godhed med menneskene

Guds godhed med menneskene.

Gud skænker os regelmæssig, villig og overflødig af sine gaver. enhver jordisk velsignelse tilflyder os fra Herrens hånd. Tænk om Gud skulle slutte med at skænke os af sine gaver! Hvilket skrig om elendighed, ledelse og mangel ville der da ikke opstige fra jorden! Daglig står vi i behov af den aldrig svigtende fylde af Herrens godhed. VM9 49.4

Jorden skabtes og vedligeholdes ved skaberens forbarmende kærlighed. Gud giver os alt det, vi har. Han kræver, at vi skal give en del af den overflod, han har skænket os, tilbage til ham. tænk på hans omsorg for jorden, idet han sender regn og solskin til bestemte tider, så alt vækstliv kan trives. Han skænker sine gaver både til retfærdige og de ugudelige. Bør da ikke vi som modtagere af hans gaver vise vor taknemmelighed ved at yde af vore midler til hjælp for den lidende menneskehed? VM9 50.1

Der er mange mennesker, som skal gøres bekendt med sandheden til Frelse. Den forlorne søn er langt borte fra faderhuset og nær ved at omkomme af hunger. Han har krav på vor medlidenhed. Da spørger du måske: “Hvorledes betragter Gud dem, som går til grunde i sine synder?” Se på Golgata. Han “gav sin søn, den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” Joh 3,16 Tænk på Frelserens uforlignelige kærlighed. medens vi endnu var syndere, døde Kristus for at frelse os fra evig fortabelse. for denne hans uendelige kærlighed, hvormed han elskede dig, skal du bringe ham dit takoffer. Du skal give dig selv til ham. Din tid, dine talenter, dine midler — alt skal tilflyde verden som en kærlighedsstrøm til frelse for de fortabte. Jesus har gjort det muligt for dig at modtage hans kærlighed og ved et lykkeligt samarbejde med ham arbejde under denne kærligheds velgørende indflydelse. Han kræver af dig, at du skal bruge dit jordiske gods til uegennyttig tjeneste for ham, så hans værk for at frelse sjæle kan føres fremad med kraft. Han venter, at du skal vie dine evner udelt til hans gerning. VM9 50.2

Ønsker du at bringe din ejendom i sikkerhed? Læg den da i hans hånd, som bærer korsfæstelsens naglemærker. Hold den for dig selv, så vil det medvirke til den evige fortabelse. giv den til Gud og fra det øjeblik bærer den hans navnetræk. Den bliver stemplet med hans uforanderlighed. Ønsker du at have glæde af dit Gods? Brug det da til velsignelse for de lidende. VM9 50.3