Vidnesbyrd for menigheden bind 9

106/133

En beredelsens tid

En beredelsens tid.

Vi lever på den store modbilledlige forsoningsdag. Vi må enkeltvis søge Gud. Det er en personlig sag. Lad os holde os nær til Herren, så at ikke noget skal indvirke på vor gerning, der vil bidrage til at fremstille sandheden for denne tid i et falsk lys. Lad enhver bekende sin egne og ikke sin broders synder, ydmyge sig for Gud og blive så meget fyldt af Helligånden, at det kan ses, at han er født på ny. Der står skrevet: “Alle dem, som tog imod ham, dem gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn.” Joh 1,12 VM9 218.3

Vi må efterleve Kristi Evangelium, gøre det til vor rettesnor i vor daglige vandel. Guds tjenere må blive renset af al lunkenhed, al egennytte. Enkelhed, ydmyghed og beskedenhed er dyder af stort værdi i Herrens gerning. Søg at knytte arbejderne sammen med tillidens og kærlighedens bånd. Kan I ikke gøre det, må I selv handle rettelig og så overlade resten til Herren. Virk i tro og under bøn til Gud. Udse eder unge kristelige mænd og oplær dem til at blive arbejdere, som er villige til at samvirke med andre og ikke til mænd med hjerter som jern. VM9 218.4

Jeg beder til Herren, at han må virke en hjerteforandring hos dem, som vil falde i fristelse, medmindre de opnår større nåde fra Gud. Jeg beder om, at han må blødgøre og besejre ethvert hjerte. Vi må leve i et inderlig samfund med Gud for at kunne elske hverandre, som Kristus elsker os. Det er netop derved, at verden skal kende, at vi er hans disciple. Lad ingen ophøje sig selv. Når arbejderne ydmyger sig for Gud, vil de få hans velsignelse. De vil modtage nye indtryk og den evangeliske lægemission vil opleve en underfuld vækkeslestid. VM9 219.1

Der foreligger os alle som kristne den store gerning at udbrede Kristi rige så hurtig som mulig i overensstemmelse med den guddommelige fuldmagt. evangeliet skal stadig vinde nyt område og gå fra sejr til sejr, Herredømmet under den hele himmel skal gives den Højstes helliges folk og de skal få riget i eje indtil evighedens evigheder. VM9 219.2