Výchova

1/65

VÝCHOVA

Předmluva

Každý z nás se musí vyrovnávat s tím, co mu život přináší — s různými příležitostmi, zodpovědnostmi, porážkami i s úspěchy. Jak se k nim postaví, zda je zvládne, anebo zda se stane obětí okolností, to vše závisí do velké míry na tom, jak je na ně připraven — tedy i na výchově, které se mu dostalo. Vy 7.1

Pravou výchovu lze definovat jako harmonický rozvoj všech schopností. Je to úplná a odpovídající příprava nejen pro tento život, ale i pro budoucí věčný život. Lidský charakter, životní návyky a myšlení se utvářejí a rozvíjejí již v raném dětství, a to jak doma, tak ve škole. Vy 7.2

Autorka této knihy ukazuje rozdíl mezi dočasnými a trvalými hodnotami, z nichž dobrá výchova vychází. Představuje nám model, který pomáhá patřičně rozvíjet duševní schopnosti, přičemž klade důraz i na rozvoj zručnosti a na užitečnou manuální práci. Vy 7.3

Jsme si vědomi úskalí, která mohou pramenit ze skutečnosti, že kniha byla napsána téměř před sto lety. Najdeme v ní proto i některá doporučení, která dnes již nelze doslova použít — například, že pro dívky je užitečné umět zapřáhnout a řídit koně. Můžeme se však nad podobnými výroky zamyslet a přijmout je jako principy, které lze aplikovat i v naší době. (Je jistě užitečné, aby mladá žena uměla řídit auto.) Vy 7.4

K sepsání tohoto díla o výchově vedlo spisovatelku přání, aby mladí lidé v osobním životě i ve společnosti co nejlépe obstáli. Přála si, aby byli dobře připraveni pro praktický život nejen po stránce fyzické a duševní, ale také aby se z nich stali čestní občané respektující Boží autoritu, lidé charakterní, kteří dokážou dodržovat dobré zásady a principy i v dnešní době. Vy 7.5

Vydavatelé