Touha věků

1/361

Touha věků

Předmluva

Tématem této knihy je život a působení zcela výjimečné osobnosti dějin — Ježíše z Nazareta. Jde o postavu velmi známou a pozoruhodnou, pro některé kontroverzní, a pro jiné zase jednoznačně nejdůležitější. Mnozí lidé jsou totiž přesvědčeni, že ten nejúžasnější životní příběh, jaký byl kdy žit, je právě život Ježíše, zvaného Kristus. TV 7.1

Až se dáte do čtení, poznáte, že je to kniha mimořádně “silná”. Ale ne snad počtem stran — i když jejich počet je vysoký a svědčí o odpovědném a velmi poctivém ohledání “terénu” i zpracování vlastního tématu. Tato kniha je silná především ve smyslu působivá, tedy schopná zásadním způsobem promlouvat ke čtenářům. TV 7.2

Kdo je jejím autorem? Autorkou je žena, jedna z nejvýraznějších postav amerického probuzeneckého hnutí v druhé polovině 19. století — spisovatelka Ellen G. Whiteová. Kniha sama pochází z počátku 20. století a i když způsob, jakým se dnes píší knihy, je poněkud jiný, jsou myšlenky, které obsahuje, stále velmi aktuální. Proto ji vydáváme v nezměněné, nezkrácené verzi, aby každý čtenář sám si mohl vybrat to, co je pro něj důležité. TV 7.3

Ačkoli jde o dílo téměř stoleté, je to stále jedna z nejčastěji vydávaných knih E. G. Whiteové. A protože sama autorka(měřeno počtem knih vydaných po celém světě) je jednou z nejčtenějších spisovatelek vůbec, je i tato kniha jednou z nejvíce rozšiřovaných knih na zemi. TV 7.4

Bylo už sepsáno mnoho “životopisů” Ježíše Krista, vyšla různá skvělá informativní díla, mnoho beletristických zpracování tohoto tématu a také řada odborných a vskutku vynikajících prací. Mohli jsme číst četná podrobná pojednání rozvedená na dobovém pozadí, studie o chronologii, zvycích a událostech s důležitým poučením a různými pohledy na bohatý a mnohostranný život Ježíše z Nazareta, ale kniha, kterou právě otevíráte, je svým způsobem jedinečná. Nejde o klasický životopis. Metoda, kterou autorka použila při jejím psaní, záleží v zpracování všech dostupných informací i souvislostí, přičemž způsob, jak je vše zarámováno, je originální — opírá se totiž o mimořádnou inspiraci. Také z tohoto důvodu představuje podle našeho soudu to nejhodnotnější, co bylo o tomto tématu napsáno — nejlepší dílo svého druhu. Doufáme proto, že i vy budete při jejím čtení obohaceni a prožijete s touto knihou mimořádný čtenářský zážitek. TV 7.5

Vydavatelé