Na úsvitu dějin

1/274

Na úsvitu dějin

Předmluva

Každý přemýšlivý člověk chce znát své kořeny, přeje si vědět, odkud pochází. Zákonitě se ptá, co bylo před ním. Chce rozumět dějinám. Kniha “Na úsvitu dějin” dává odpověď na tyto základní otázky života a nabízí jiný pohled do minulosti, než na jaký je čtenář zvyklý. Popisuje kořeny lidstva a naší civilizace z Božího úhlu pohledu. Jedná se o perspektivu, která bere vážně Bibli a promýšlí na základě Božího zjevení život a klíčové události na naší zemi. Líčí, jak zde život začal, jak hřích narušil vztahy, zničil to, co bylo krásné, přinesl násilí, neštěstí, zlo, nepokoje, nenávist a smrt. Přibližuje následné události a ukazuje, jak Bůh reaguje na lidské utrpení a co dělá, aby naši tragickou situaci zvrátil. NUD 8.1

Tato kniha je prvním dílem série pěti knih, která nese název Drama věků. V tomto prvním díle se odkrývá Boží původní záměr s naší planetou i to, jak se naše země stala dějištěm velkého zápasu mezi dobrem a zlem. Autorka Ellen Whiteová na stránkách této knihy velmi poutavě, srozumitelně a jednoduchým, avšak vytříbeným jazykem vysvětluje, jak probíhalo toto drama od počátku lidstva, tj. od stvoření světa, až po vládu slavného krále Davida, který žil v 10. století před Kristem. Tento jedinečný vhled do dějin pravěku a starověku si nemůže nechat ujít ten, kdo se zajímá o svět a svou minulost. Tato kniha představuje jedinečný přístup k životu na základě geniálního kosmického konceptu boje mezi pravdou a lží. Čtenář si ostatně může o této filozofii dějin udělat obrázek sám. NUD 8.2

“Na úsvitu dějin” není v posledu jen knihou o našich dějinách, i když je mistrně líčí. Je to publikace, která nám přibližuje Boha a říká nám, kdo je, jaký je a jak v dějinách jedná. Pisatelka doznává, že je Bohem lásky a pravdy a že jen on je garantem opravdové svobody a nastolení spravedlnosti. NUD 8.3

Přeji každému čtenáři hluboké zážitky při četbě této knihy a přeji si, aby byl obohacen aspoň tak, jak jsem byl obohacen já při jejím překladu. NUD 8.4

Dr. Jiří Moskala